Východočeská oblast Českého svazu orientačního běhu
S p o l e č n ý   r o z p i s
soutěží Východočeské oblasti v orientačním běhu r. 2001 - podzim


I. Společná ustanovení:

1. Kategorie:     H10N, H10C        D10N, D10C
           H12C, H12D        D12C, D12D
           H14C, H14D        D14C, D14D
           H16C           D16C
           H18C           D18C
           H21C, H21D        D21C, D21D
           H35C, H35D        D35C, D35D
           H45C, H45D        D45C
           H55C           D50C
           H60C
  Rozdělení závodníků do výkonnostních skupin C a D si provedou trenéři sami.2. Přihlášky: Písemné nebo e-mailové přihlášky závodníků musí být doručeny před
    uzávěrkou uvedenou v rozpise. U písemných přihlášek, prokazatelně podaných jako listovní
    zásilka poště tři pracovní dny před uzávěrkou, se předpokládá, že byly doručeny včas.
    Za doručení e-mailové přihlášky se považuje potvrzení o doručení zasláno na e-mail
    odesilatele přihlášky.
    Při nedodržení termínu má pořadatel právo považovat přihlášku jako dodatečnou.
    Přihláška musí obsahovat: název oddílu, dopravní prostředek, adresu pro korespondenci,
    jméno vedoucího odpovědného za chování závodníků, výpočet vkladu, způsob platby.

    Přihláška na závody se sjednocuje pro všechny oddíly. Přihláškový formulář vytvořte dle
    "Prováděcích předpisů pro rok 01" vydaných ČSTV Praha , kapitola III bod 14 ve formátu TXT.
    Doporučená forma přihlášky zasílaná e-mailem: textový soubor - prvních 10 znaků kategorie (1-10),
    dalších 25 znaků jméno (11-35), 7 znaků registrační číslo (36-42), 1 znak licence (43),
    1 znak mezera (44), 6 znaků číslo čipu SI (45-50).

    Číslo čipu složené z méně než 6 znaků je doplněno zleva nulami (např. 009543).

3. Vklady: Žactvo 15,-Kč, ostatní 25,-Kč - pro registrované závodníky ČSOB.
    Vklady musí být zaplaceny způsobem uvedeným v rozpise pro jednotlivá kola,
    dle požadavku pořádajícího oddílu
    a) při prezentaci
    b) složenkou - kterou předá pořadatel příslušného závodu v dostatečném předstihu.
           ! ! ! ! Závodníci bez uvedeného registračního čísla
               budou považovány za nečleny ČSOB.
               Neplatí pro kategorie H,D10N, H,D10C

4. Dodatečné přihlášky: Možné podle rozpisu konkrétního závodu:
    a) pro členy ČSOB na základě písemné dohlášky na prezentaci ze dvojnásobný vklad,
     při změně jména uvnitř kategorie v oddíle jednoduchý vklad
    b) pro ostatní závodníky volná tvorba cen

5. Předpis: Závodí se podle platných pravidel pro závody v OB a platného Soutěžního řádu pro
    soutěže Východočeské oblasti v OB.

6. Internet: Adresa stránky Východočeské oblasti na internetu:
           http://www.vco-ob.cz
    Na této stránce jsou umístěny rozpisy, startovní listiny, výsledky závodů ve
    Vč oblasti a mnoho dalších informací z OB ve Vč oblasti.

7. Odvod oblasti: Pořádající oddíl zaplatí na účet Vč oblasti dvě koruny
    za závodníka v nežákovských kategoriích.
    č.účtu: 10006-9600805-524/0600 GE Capital Bank
    VS:   27+č.oddílu dle adresáře ČSOB


II. Ustanovení jednotlivých závodů:

8. kolo soutěží:

Pokyny
Startovní listina: dle kategorií, dle oddílů

Datum:        Pátek 28. září 2001
Tech. provedení:   Sokol Kunvald (KUN)
Přihlášky:      do 18.09.2001 na e-mail: obkun#wo.cz
           nebo na adresu: Roman Rusz,
                   518 01 Kunvald 220
Shromaždiště:    Rokytnice v Orlických horách - Hanička
Způsob placení:   při prezentaci
Start:        000 = 9.30 hod, vzdálenost centrum - start asi 1000 m
Mapa:        Hanička, 1:15 000, E=5m
Dodatečné přihlášky: ano, za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Josef Paďour
           hlavní rozhodčí: Jaroslav Jakubec
           stavba tratí:  Jaromír Bílek
Poznámka:      bude vybíráno parkovné

9. kolo soutěží:

Pokyny
Startovní listina: dle kategorií, dle oddílů

Datum:        Sobota 06. října 2001
Tech. provedení:   Oddíl orientačního běhu Vamberk (VAM)
Přihlášky:      do 26.09.2001 na e-mail: z.hostas#wo.cz
           nebo na adresu: Yveta Vaverková, Struha 459,
                   517 54 Vamberk, tel. 0605/974463
Shromaždiště:    Vrbice (3 km J od Doudleb n. Orl. - bude značeno)
Způsob placení:   při prezentaci
Start:        000 = 9.30 hod
Mapa:        Kapraď sever, 1:15 000, E = 5m, stav 2000
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Karel Rykala
           hlavní rozhodčí: Bohouš Jindra
           stavba tratí:  Yveta Veverková a syn.
Poznámka:      za parkování se bude vybírat (soukr. pozemky)

10. kolo soutěží:

Pokyny
Startovní listina: dle kategorií, dle oddílů

Datum:        Neděle 07. října 2001
Tech. provedení:   TJ Start Náchod (SNA)
Přihlášky:      do 26.09.2001 na e-mail: lubos.hanus#iol.cz
           nebo na adresu: Luboš Hanuš, Na Stráži 250,
                   549 01 Nové Město nad Metují, tel. 0441/470474, 0602/430714
Shromaždiště:    Sedloňov v Orlických horách, fotbalové hřiště
Způsob placení:   při prezentaci
Start:        000 = 9.30 hod
Mapa:        Vrchmezí 1084, 1:10 000, E = 5m, stav jaro 2001
Dodatečné přihlášky: ano, za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Pavel Kalibán
           hlavní rozhodčí: Luboš Hanuš
           stavba tratí:  Zdeněk Sokolář

11. kolo soutěží:

Pokyny
Startovní listina: dle kategorií, dle oddílů

Datum:        Sobota 13. října 2001
Tech. provedení:   TJ Loko Česká Třebová (CET)
Přihlášky:      do 03.10.2001 na e-mail: pilgr#isstct.cz
           nebo na adresu: Bohuslav Pilgr,
                   561 41 Řetová 216, tel. 0465/585107
Shromaždiště:    Přívrat - lyžařský vlek
Způsob placení:   při prezentaci
Start:        000 = 9.30 hod
Mapa:        Okrouhlice, 1:15 000, E=5m, stav léto 2000
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Bohuslav Pilgr
           hlavní rozhodčí: Luděk Pilgr
           stavba tratí:  Jan Rybička
Poznámka:      bude vybíráno parkovné

12. kolo soutěží:

Pokyny
Délky tratí
Startovní listina: dle kategorií, dle oddílů

Datum:        Sobota 20. října 2001
Tech. provedení:   OK Jilemnice (JIL)
Přihlášky:      do 10.10.2001 na e-mail: jil#vco-ob.cz
           nebo na adresu: Mirka Kynčlová, Jana Weisse 1202,
                   514 01 Jilemnice
Shromaždiště:    Mříčná, fotbalové hřiště
Způsob placení:   při prezentaci
Start:        000 = 9.30 hod
Mapa:        Strážník, 1:15 000, E=5m, stav září 1999
Dodatečné přihlášky: ano, za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Petr Junek ml.
           hlavní rozhodčí: Zdeněk Zlesák
           stavba tratí:  Michal Erlebach, David Aleš
Poznámka:

13. kolo soutěží:

Pokyny,
popisy
Startovní listina: dle kategorií, dle oddílů

Datum:        Sobota 27. října 2001 !!!
Tech. provedení:   TJ Loko Trutnov (LTU)
Přihlášky:      do 17.10.2001 na e-mail: rejmont#spssoutu.cz
           nebo na adresu: Milan Rejmont, Fibichova 296,
                   541 01 Trutnov
Shromaždiště:    Trutnov - rekreační oblast Peklo
Způsob placení:   při prezentaci
Start:        000 = 9.30 hod
Mapa:        Křížový vrch, 1:15 000, E=5m, stav léto 2001
Dodatečné přihlášky: ano, za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Josef wenke
           hlavní rozhodčí: Milan Rejmont
           stavba tratí:  David Komín
Poznámka:      Závod je součástí XI.ročníku Trutnovských Parakrmelců

14. kolo soutěží:

Pokyny,
popisy
Startovní listina: dle kategorií, dle oddílů

Datum:        Sobota 03. listopadu 2001
Tech. provedení:   SOOB Spartak Rychnov n.K. (SRK)
Přihlášky:      do 24.10.2001 na e-mail: tomas.vitek#rychnov-city.cz
           nebo na adresu: Tomáš Vítek, Palackého 1354,
                   516 01 Rychnov nad Kněžnou
Shromaždiště:    Sedloňov
Způsob placení:   při prezentaci
Start:        000 = 9.30 hod
Mapa:        Kobylinka
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Jan Koblic
           hlavní rozhodčí: Libor Filip
           stavba tratí:  Jan Potštejnský

Vypracoval: Lubomír Macháček, 19.06.2001

Připomínky a tipy posílejte na lubomir.machacek#centrum.cz
(c) 2001 Lubomír Macháček