Východočeská oblast ČSOB

14.kolo Východočeského poháru
Pokyny


Datum :       sobota 03. listopadu 2001.
Pořadatel:      Východočeská oblast ČSOB
Technické provedení: SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou (SRK)
Centrum:       Sedloňov v Orlických horách
Shromaždiště:    Fotbalové hriště
Start:        9:30
Vzdálenosti:     centrum - start: 1 300m po modrobílých fáborkách, převýšení 70 m
           Cíl - centrum: 250 m
Parkování:      v centru závodu: Autobusy - 50,- Kč, auta - 10,- Kč
Terén:        podhorský v nadmořské výšce od 600 m do 750 m, kopcovitý, místy
           kamenitý, dobře průběžný.
Mapa:        Kobylinka 1:10 000, stav podzim 2000 - revize 04/2001, ekvidistance
           5 m, rozměry 32*25 cm. V mapě je užito zvlášních mapových symbolů: vývrat
           - zelený křížek, výrazný strom - zelené kolečko, hydrant - modrý křížek,
           triangulační tyč - černý křížek 	
           Mapa není vodovzdorně upravena
Výdej map:      12:00
Systém ražení:    SPORTIdent
Předpokládané časy: dle soutěžního řádu ČSOB
Časový limit:    150 minut
Občerstvení:     na shromaždišti a v hospodě v centru obce
Mytí:        v lavorech na shromaždišti
WC:         na shromaždišti - značeno
Vyhlášení:      13:15 - vyhlašují se žákovské kategorie
Upozornění:     Žádáme účastníky o zvýšenou pozornost v centru závodu při přecházení
           hlavní komunikace.
Funkcionáři závodu: ředitel závodu: Jan Koblic
           hlavní rozhodčí: Marcela Klapalová
           stavitel tratí: Jan Potštejnský