Východočeská oblast ČSOB

12.kolo Východočeského poháru
Pokyny


Datum:        sobota 20. října 2001.
Pořadatel:      Východočeská oblast ČSOB.
Technické provedení: OK Jilemnice (JIL)
Centrum:       Mříčná u Jilemnice (3 km od Jilemnice) - areál koupaliště
Prezentace:     do 9:00 na shromaždišti
Parkování:      Autobusy na odstavných plochách v obci, auta podél silnice
           III.třídy směrem na Peřimov, dbejte pokynů organizátorů 
Vzdálenosti:     Parkoviště - shromaždiště     do 600 m
           Shromaždiště - start        1200 m, převýšení - 100 m, (modrobílé fáborky)
           Shromaždiště - cíl          100 m
Mapa:        Strážník, 1:15:000, E 5m, stav - září 1999 
Terén:        podhorský terén, jižní část - plochá, melioračky, hustá síť ces, vegetační 
           objekty, severní část - poměrně prudký svah, kameny, suť, místy sezónní podrost 
Start:        00 = 9:30 hod. 
Systém ražení:    Sportident, v případě selhání elektronického ražení oražte do pravého
           dolního rohu mapy 
Vyčítání čipů:    na shromaždišti 
Odevzdávání map:   do 11:30 hod. 
Časový limit:    150 min. 
Vyhlášení vítězů:  proběhne v cca 13:00 hod. (pouze u žákovských kategorií) 
Mytí:        značeno na shromaždišti 
WC:         značeno cestou na start a na shromaždišti 
Občerstvení:     ve stánku na koupališti (běžný sortiment - pivo, limo, párky...) 
Lékařská služba:   zajištěna v cíli 
Upozornění:     kategorie D21C, H18C, H21A, H21C a H35C běží pro "zpestření" vícekrát přes 
           jednu kontrolu, tuto kontrolu pokaždé razí, věnujte zvýšenou pozornost čtení 
           pořadí kontrol - velké nebezpečí odběhu do jiné smyčky, případně do 
           protisměru !!! 
           V lese je menší množství nových pasek, paseky jsou dokreslesleny na postupech 
Protesty:      s vkladem 200,- Kč do rukou hlavního rozhodčího 
Funkcionáři závodu: ředitel závodu: Petr Junek
           hlavní rozhodčí: ing. Zdeněk Zlesák
           stavitel tratí: Michal Erlebach, David Aleš

Dodržujte, prosím, pořádek a čistotu !
Pořadatelé děkují obci Mříčná a všem vlastníkům lesních pozemků za vstřícnost v 
době přípravy tohoto závodu
PŘÍJEMNÝ ZÁŽITEK PŘI LOUČENÍ S MAPOU STRÁŽNÍK PŘEJÍ POŘADATELÉ !