Východočeská oblast ČSOB

13. kolo Východočeského poháru
Parametry tratí


kat.    delka   kontrol k1	k2	k3	k4	k5	k6	k7	k8	k9	k10	k11	k12	k13	k14	k15	k16	k17	k18	k19	k20	k21	k22	k23	k24	k25	k26	k27	k28	k29	k30

D10C	2500	8	190	240	195	197	198	199	242	200																						
D10N	3300	6	190	192	194	195	198	200																								
D12C	3350	11	243	192	193	194	196	226	247	198	199	228	200																			
D12D	2725	10	190	191	192	240	195	196	198	199	242	200																				
D14C	3650	11	243	247	205	246	237	197	222	229	227	228	200																			
D14D	3100	10	192	240	205	193	194	225	197	199	242	200																				
D16C	4650	15	245	202	239	193	238	206	226	241	222	248	235	221	227	228	200															
D18C	5350	17	249	235	234	212	232	213	219	250	230	221	248	222	241	247	244	242	200													
D21C	6875	21	210	236	221	230	251	219	218	217	214	231	232	213	233	234	235	222	223	225	226	242	200									
D21D	5075	14	244	236	249	221	251	218	232	212	211	248	229	198	242	200																
D35C	5350	17	249	235	234	212	232	213	219	250	230	221	248	222	241	247	244	242	200													
D35D	4025	11	245	202	209	240	246	237	222	229	210	242	200																			
D45C	4650	15	245	202	239	193	238	206	226	241	222	248	235	221	227	228	200															
D50C	3650	11	243	247	205	246	237	197	222	229	227	228	200																			

H10C	3125	10	190	192	193	194	240	197	198	199	242	200																				
H10N	3300	6	191	192	194	196	199	200																							
H12C	3575	14	243	191	247	240	205	193	194	206	237	197	198	227	228	200															
H12D	3100	9	191	193	194	195	226	198	199	242	200																				
H14C	4575	15	201	202	209	204	193	238	241	223	248	249	236	210	199	228	200														
H14D	3425	10	244	229	248	222	196	206	226	227	242	200																			
H16C	5725	17	226	225	241	223	235	234	211	232	218	219	250	230	229	210	227	228	200												
H18C	7800	26	201	202	239	205	240	238	207	241	235	234	211	212	232	231	217	218	213	219	250	230	221	229	236	210	242	200			
H21A	11150	29	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	250	221	222	223	224	225	226	227	228	200
H21C	9425	27	229	230	250	219	213	217	216	215	214	231	232	233	211	234	235	236	222	223	224	237	207	208	204	203	244	228	200		
H21D	7125	20	227	221	230	251	213	232	212	211	234	235	249	229	222	238	205	209	202	244	242	200									
H35C	7800	26	201	202	239	205	240	238	207	241	235	234	211	212	232	231	217	218	213	219	250	230	221	229	236	210	242	200			
H35D	6150	15	243	204	193	208	246	195	241	248	211	212	230	221	210	242	200														
H45C	5725	17	226	225	241	223	235	234	211	232	218	219	250	230	229	210	227	228	200												
H45D	4500	16	201	202	204	238	246	237	224	223	222	197	247	190	210	227	242	200													
H55C	4575	15	201	202	209	204	193	238	241	223	248	249	236	210	199	228	200														
H60C	3850	12	190	247	240	246	207	222	248	229	198	199	242	200