Východočeská oblast ČSOB

8.kolo Východočeského poháru
Pokyny


Datum:        pátek 28. září 2001.
Pořadatel:      Východočeská oblast ČSOB.
Technické provedení: Sokol Kunvald (KUN)
Shromaždiště:    Kiosek Hanička u Rokytnice v Orlických horách
Prezentace:     7:30 - 8:30
Vzdálenosti:     Centrum - cíl: 100 m
	       Centrum - start: 1300 m, převýšení 0 m
           Centrum - parkoviště: 0 m
Mapa:        Hanička 1:15 000, E 5 m, stav léto 2001
Terén:        Část prostoru plochý, horský terén s trávou, část prostoru členitý terén s podrostem
Start 000:      9:30
Systém ražení:    Sport Ident, místo náhradního ražení pravý dolní roh mapy
Odevzdávání map v cíli: Do 12 hodin
Časový limit:    150 minut
Uzavření cíle:    ve 14 hodin
Vyhlášení vítězů:  Ve 13:30, s možností dřívějšího vyhlášení budou závodníci včas seznámeni
Šatny:        Ve vlastních dopravních prostředcích nebo v oddílových stanech
Mytí:        V umývadlech u hájovny za silnicí

Upozornění:     V lese jsou vyjeté traktorové koleje po těžbě dřeva. Pro případ zcizení kontroly
           (v lese se pohybuje mnoho houbařů) jsou v místě kontrol vysypána malá čísla, použijte
           je k nouzovému prokázání projití kontrolou, když na místě kontroly není nic jiného. 
           Zvláštní objekt v piktogramech označený x je bunkr.
           Mapy nejsou vodovzdorně upraveny.

Rozhodčí:      ředitel závodu: Josef Paďour
	       hlavní rozhodčí: Jaroslav Jakubec
	       stavitel tratí: Jaromír Bílek