Východočeská oblast Českého svazu orientačního běhu
S p o l e č n ý   r o z p i s
soutěží Východočeské oblasti v orientačním běhu r. 2001 - jaro


I. Společná ustanovení:

1. Kategorie:     H10N, H10C        D10N, D10C
           H12C, H12D        D12C, D12D
           H14C, H14D        D14C, D14D
           H16C           D16C
           H18C           D18C
           H21A, H21C, H21D     D21C, D21D
           H35C, H35D        D35C, D35D
           H45C, H45D        D45C
           H55C           D50C
           H60C
  Rozdělení závodníků do výkonnostních skupin C a D si provedou trenéři sami.2. Přihlášky: Písemné nebo e-mailové přihlášky závodníků musí být doručeny před
    uzávěrkou uvedenou v rozpise. U písemných přihlášek, prokazatelně podaných jako listovní
    zásilka poště tři pracovní dny před uzávěrkou, se předpokládá, že byly doručeny včas.
    Za doručení e-mailové přihlášky se považuje potvrzení o doručení zasláno na e-mail
    odesilatele přihlášky.
    Při nedodržení termínu má pořadatel právo považovat přihlášku jako dodatečnou.
    Přihláška musí obsahovat: název oddílu, dopravní prostředek, adresu pro korespondenci,
    jméno vedoucího odpovědného za chování závodníků, výpočet vkladu, způsob platby.

    Přihláška na závody se sjednocuje pro všechny oddíly. Přihláškový formulář vytvořte dle
    "Prováděcích předpisů pro rok 01" vydaných ČSTV Praha , kapitola III bod 14 ve formátu TXT.
    Doporučená forma přihlášky zasílaná e-mailem: textový soubor - prvních 10 znaků kategorie (1-10),
    dalších 25 znaků jméno (11-35), 7 znaků registrační číslo (36-42), 1 znak licence (43),
    1 znak mezera (44), 6 znaků číslo čipu SI (45-50).

    Pozor změna struktury kódu SI:
    Z důvodu sjednocení formátu přihlášek se ve Vč oblasti ruší rozlišení typu čipu
    (před číslem čipu znaky R, K, P).
    Číslo čipu se skládá z 6 znaků (viz.Doporučená forma přihlášky).
    Číslo čipu složené z méně než 6 znaků je doplněno zleva nulami (např. 009543).

3. Vklady: Žactvo 15,-Kč, ostatní 25,-Kč - pro registrované závodníky ČSOB.
    Vklady musí být zaplaceny způsobem uvedeným v rozpise pro jednotlivá kola,
    dle požadavku pořádajícího oddílu
    a) při prezentaci
    b) složenkou - kterou předá pořadatel příslušného závodu v dostatečném předstihu.
           ! ! ! ! Závodníci bez uvedeného registračního čísla
               budou považovány za nečleny ČSOB.
               Neplatí pro kategorie H,D10N, H,D10C

4. Dodatečné přihlášky: Možné podle rozpisu konkrétního závodu:
    a) pro členy ČSOB na základě písemné dohlášky na prezentaci ze dvojnásobný vklad,
     při změně jména uvnitř kategorie v oddíle jednoduchý vklad
    b) pro ostatní závodníky volná tvorba cen

5. Předpis: Závodí se podle platných pravidel pro závody v OB a platného Soutěžního řádu pro
    soutěže Východočeské oblasti v OB.

6. Internet: Adresa stránky Východočeské oblasti na internetu:
           http://www.vco-ob.cz
    Na této stránce jsou umístěny rozpisy, startovní listiny, výsledky závodů ve
    Vč oblasti a mnoho dalších informací z OB ve Vč oblasti.

7. Odvod oblasti: Pořádající oddíl zaplatí na účet Vč oblasti dvě koruny
    za závodníka v nežákovských kategoriích.
    č.účtu: 10006-9600805-524/0600 GE Capital Bank
    VS:   27+č.oddílu dle adresáře ČSOB


II. Ustanovení jednotlivých závodů:

1. kolo soutěží:

Popisy
Startovní listina: dle kategorií, dle oddílů

Datum:        Sobota 24. března 2001
Tech. provedení:   Klub orientačního běhu Dobruška (DOB)
Přihlášky:      do 14.03.2001 na adresu: Tomáš Vaňát, Pohoří 184,
                       518 01, tel.,fax: 0443/623 296, nouzově 0602/802 213
           nebo e-mail: tomas.vanat#centrum.cz
Shromaždiště:    obec Mělčany u Dobrušky
Způsob placení:   při prezentaci
Start:        000 = 9.30 hod
Mapa:        Chlum, 1:15 000, E=5m, stav listopad 2000
Dodatečné přihlášky: dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Tichý Boris
           hlavní rozhodčí: Leštínský Tomáš
           stavba tratí:  Babický Tomáš
Poznámka:      parkoviště - shromaždiště cca 1 km, na shromaždišti není přístřeší

2. kolo soutěží:

Popisy
Startovní listina: dle kategorií, dle oddílů

Datum:        Sobota 31. března 2001
Tech. provedení:   Slavia Hradec Králové (SHK)
Přihlášky:      do 21.03.2001 na adresu: Jan Netuka, Kladská 249
                       500 03 Hradec Králové
           nebo e-mail: jnetuka#wo.cz
Shromaždiště:    Nové Kocbeře
Způsob placení:   při prezentaci
Start:        000 = 9.30 hod, vzdálenost centrum - start cca. 1600 m
Mapa:        Ferdinandov (2000), Kocbeře (1999), obě 1:15 000, E = 5m, A4, bez obalu
Dodatečné přihlášky: ano, za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Toužil Karel
           hlavní rozhodčí: Netuka Jan
           stavba tratí:  Svoboda Lukáš
Poznámka:      Za parkování v soukromém areálu se bude vybírat

3. kolo soutěží:

Popisy,
Pokyny
Startovní listina: dle kategorií, dle oddílů

Datum:        Sobota 07. dubna 2001
Tech. provedení:   SKOB Kostelec nad Orlicí (KOS)
Přihlášky:      do 28.03.2001 na adresu: Hana Tupcová, Rudé Armády 1059,
                       517 41 Kostelec nad Orlicí
           nebo e-mail: jiritupec#seznam.cz
Shromaždiště:    Kostelecká Lhota - fotbalové hřiště
Způsob placení:   při prezentaci
Start:        000 = 9.30 hod
Mapa:        Sklenářka, 1:15 000, E = 5m, stav jaro 1999
Dodatečné přihlášky: dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Sahulová Miroslava
           hlavní rozhodčí: Jindra Bohuslav
           stavba tratí:  Doležal Josef

4. kolo soutěží:

Popisy,
Pokyny
Startovní listina: dle kategorií, dle oddílů

Datum:        Sobota 21. dubna 2001
Tech. provedení:   SK LOB Nová Paka (NPA)
Přihlášky:      do 11.04.2001 na adresu: Jaroslav Kalibán, Školní 290,
                       509 01 Nová Paka
           nebo e-mail: jaroslav.kaliban#qscomp.cz
Shromaždiště:    Stará Paka
Způsob placení:   při prezentaci
Start:        000 = 9.30 hod
Mapa:        Staropacká hora, 1:10 000, E=5m
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Kalibán Jaroslav
           hlavní rozhodčí: Prášil Jan
           stavba tratí:  Novák Karel

5. kolo soutěží:

Popisy,
Pokyny
Startovní listina: dle kategorií, dle oddílů

Datum:        Sobota 05. května 2001
Tech. provedení:   OK99 Hradec Králové (PHK)
Přihlášky:      do 25.04.2001 na adresu: Pavel Běhoun, Milady Horákové 420/56
                       500 06 Hradec Králové
           nebo e-mail: behoun#cmzrb.cz
Shromaždiště:    dětský tábor Nesytá
Způsob placení:   při prezentaci
Start:        000 = 9.30 hod
Mapa:        Liščí hůrka, 1:10 000 (1:15 000), E=5m
Dodatečné přihlášky: ano, za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Kadeřávek Petr
           hlavní rozhodčí: Cichý David
           stavba tratí:  Weber Petr st.
Poznámka: Omezené parkovací plochy - dbejte pokynů pořadatele. Pro příjezd dopravních prostředků se
     závodníky - jednosměrný provoz od Kohoutova - děkujeme za ohleduplnost a dodržení pokynů.

6. kolo soutěží:

Pokyny
Startovní listina: dle kategorií, dle oddílů

Datum:        Sobota 26. května 2001
Tech. provedení:   Sportcentrum Jičín (SJC)
Přihlášky:      do 16.05.2001 na adresu: Ladislav Hrubý, Nad cihelnou 862,
                       506 01 Jičín, tel.: 0433/523 652, mobil: 0604/177 288
           nebo e-mail: sjc#objicin.tpc.cz
Shromaždiště:    Hřídelec
Způsob placení:   při prezentaci
Start:        000 = 9.30 hod
Mapa:        Zámecký les, 1:15 000, E=5m, stav léto 2000
Dodatečné přihlášky: ano, za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Holas Jiří
           hlavní rozhodčí: Hrubý Ladislav
           stavba tratí:  Bílý Milan

Příjezd:       - autobusy      - od obce Lány  - autobusy budou stát na hlavní
                      silnici před obcí Hřidelec
           - kloubové autobusy - od obce Choteč - kloubové autobusy budou parkovat u kravína
                      před obcí Choteč na levé straně
           - auta od obce Choteč nebo Valdov


Pokyny
Startovní listina: dle kategorií, dle oddílů

7. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 16. června 2001
Tech. provedení:   OOB TJ Spartak Vrchlabí (VRL)
Přihlášky:      do 06.06.2001 na adresu: Leoš Havel, Nerudova 940,
                       543 01 Vrchlabí
           nebo e-mail: wohanka#triada.cz
Shromaždiště:    Malé Svatoňovice
Způsob placení:   při prezentaci
Start:        000 = 9.30 hod
Mapa:        Na horách, stav jaro 2001
Dodatečné přihlášky: ano, za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Wohanka Petr
           hlavní rozhodčí: Knobloch Jindřich
           stavba tratí:  Polák Vlastimil

Délky tratí,
Pokyny
Startovní listina: dle kategorií, dle oddílů

Oblastní mistrovství a veteraniáda na klasické trati :


Datum:        Sobota 23.06. 2001
Tech.provedení:   Lokomotiva Pardubice (LPU)
Startují:      viz. Soutěžní řád VČ oblasti odstavec 2.
Přihlášky:      veteraniáda - viz. SŘ VČ oblasti odstavec 10. vklad 25,-Kč.
           do 13.06.2001 na adresu: Petr Klimpl, Palackého 2547,
                       530 02 Pardubice,
           nebo e-mail: petr.klimpl#worldonline.cz
Shromaždiště:    Rváčov (4 km JV od Trhové Kamenice)
Způsob placeni:   při prezentaci
Prezentace:     do 11.00 hod.
Start:        000=11.30 hod. (!!!)
Mapa:        1:15 000, E = 5m, stav 2001, autoři M.Nožička, P.Hranička
Dodatečné přihlášky: 
Funkcionáři:     ředitel závodu: Klimpl Petr
           hlavní rozhodčí: Farář Václav
           stavba tratí:  Haas Karel
Pořadatel má právo vyúčtovat dodatečně vklad za přihlášené závodníky, kteří neodstartují v mistrovství jednotlivců
Doprava:       autobusy hrazené VČ. oblastí OB

           1. PHK           6. SNA + DOB + KOS + TYN + ALB
           2. SHK           7. VRL + HOS + LTU
           3. SJC + HOR        8. SRK + VAM
           4. LPU + PPU + DPU     9. KUN + ZAM + CET + CHC
           5. JIL + NPA        

Délky tratí,
Pokyny
Startovní listina: dle kategorií

Oblastní mistrovství a veteraniáda - štafet :


Datum:        Neděle 24.06 2001
Tech.provedení:   Lokomotiva Pardubice (LPU)
Startují:      oblastní mistrovství - viz. SŘ VČ oblasti odstavec 4.
           veteraniáda      - viz. SŘ VČ oblasti odstavec 11.
           vklad za jednu štafetu 75,-Kč
Přihlášky:      do 13.06.2000 na adresu: Petr Klimpl, Palackého 2547,
                       530 02 Pardubice,
           nebo e-mail: petr.klimpl#worldonline.cz
Shromaždiště:    Horní Bradlo
Způsob placeni:   při prezentaci
Prezentace:     do 10.30 hod.
Start:        000=11.00 hod. - první úseky
Mapa:        1:15 000, E = 5m, stav 2001, autor M.Nožička
Dodatečné přihlášky: dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Klimpl Petr
           hlavní rozhodčí: Farář Václav
           stavba tratí:  Fencl Petr
Doprava:       autobusy hrazené VČ. oblastí OB

           1. PHK           6. SNA + DOB + KOS + TYN + ALB
           2. SHK           7. VRL + HOS + LTU
           3. SJC + HOR        8. SRK + VAM
           4. LPU + PPU + DPU     9. KUN + ZAM + CET + CHC
           5. JIL + NPA        

Ubytování:      v případě potřeby může pořadatel zajistit ubytování ze soboty na neděli,
           nutno se ozvat do 20.05.2001Vypracoval: Lubomír Macháček, 30.01.2001

Připomínky a tipy posílejte na lubomir.machacek#centrum.cz
(c) 2001 Lubomír Macháček