Východočeská oblast ČSOB

7.kolo Východočeského poháru
Pokyny


Datum        sobota 16. června 2001.
Pořadatel      Východočeská oblast ČSOB.
Technické provedení TJ Spartak Vrchlabí, oddíl orientačního běhu.
Shromaždiště     Malé Svatoňovice, okolí sportovního hřiště v dolní části
           areálu SOU Malé Svatoňovice.
Parkování      autobusy na hlavní silnici po příjezdu do areálu, osobní
           automobily v areálu (dle pokynů pořadatelů na příjezdu
           v areálu). Bude vybíráno parkovné 40 Kč za bus a 10 Kč za OA.
           Neparkujte na jiných místech v areálu, než určí pořadatel.
Prezentace      v budově sportovní haly na shromaždišti do 9.00 hod., každý
           oddíl obdrží oddílovou startovní listinu ve dvou provedeních,
           jednu použijte pro odhlášení závodníků (přeškrtnutím), změnu
           jména nebo SI čipu (čitelným dopsáním). Pro dohlášky a
           dodatečný požadavek na zapůjčení čipů (nad rámec požadovaný v
           přihlášce) použijte zvláštní formulář. Předem objednané čipy
           budou hromadně za celý oddíl předány zástupci oddílu, vracení
           čipů hromadně též za celý oddíl.
Šatny        pod širým nebem na přilehlých prostorách a louce u sportovní
           haly, v případě příznivého stavu trávníku (dle počasí) bude
           k dispozici též trávník na hřišti. Nevstupujte prosím na
           označené plochy na shromaždišti.
Start        000 9.30 hod.
Vzdálenosti     shromaždiště – start 1500 m (převýšení 30 m, modrobílé
                           fábory),
           shromaždiště – cíl 300 m (červené fábory),
           parkoviště (bus) – shromaždiště 200 m,
           parkoviště (auta) – shromaždiště 100 m.
Mapa         Na Horách, měřítko 1:10000, ekvidistance 5 m, stav jaro 2001,
           rozměr 297x297 (pouze kategorie H21A a H21C ) resp. A4
           (ostatní kategorie), mapa není vodovzdorně upravena.
Terén        Podhorský, kopcovitý, většinou dobře průběžný.
Systém ražení    elektronický systém SI, poslední ražení při průběhu cílem,
           v případě poruchy kontroly ražení mechanickými kleštěmi do
           vyznačených políček v mapě, v případě odcizení kontroly budou
           v okolí rozsypány lístečky s kódem kontroly.
Organizace startu a cíle v prvním koridoru kontrola dle startovní listiny, v druhém
           koridoru  nulování  čipu, ve třetím kontrola  nulování,
           nedodržení může být důvodem diskvalifikace. Načítání čipů a
           tisk mezičasů v budově haly na shromaždišti.
Občerstvení     v průběhu závodu na vybraných tratích voda (viz popisy),
           v cíli (na cestě 50 m pod cílem) voda se štávou,
           na shromaždišti Bar u Jelena se základním občerstvením (pivo
           Gambrinus 10°, nealko i alko nápoje, sušenky apod.),
           v areálu se též nachází místní kantýna (hned u vjezdu, cca
           200 m ze shromaždiště) se širším sortimentem potravin, nápojů
           a teplých jídel (mimořádně v provozu, sledujte aktuální
           nabídku).
WC          na shromaždišti v budově sportovní haly v přízemí, WC ženy
           též o patro výš, na startu provizorní, žádáme účastníky, aby
           používali pouze vyhrazená WC. Zákaz vstupu do budovy v obuvi
           s kovovými hřeby!
Mytí         na shromaždišti u tenisových kurtů (bude označeno).
Zdravotní služba   v cíli.

Výdej map      mapy  se odevzdávají v cíli do 12.15 hod., výdej  na
           shromaždišti od cca 12.30 hod.
Časový limit     150 minut.
Vyhlášení      prvních tří v žákovských kategoriích proběhne bezprostředně
           po skončení závodu, předběžně v 13 hod., čas bude upřesněn
           rozhlasem.
Protesty       hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200Kč.
Upozornění      Zákaz vstupu do oplocenek, čerstvě vysázených pasek  a
           oplocených pozemků.
           Zákaz zkracování si cesty na start a z cíle po soukromé louce
           (možná diskvalifikace).
           V areálu SOU se též nacházejí obytné domy, chovejte s prosím
           v jejich okolí tak, aby nedošlo ke stížnostem obyvatel a
           nebylo zde tak neznemožněno pořádání závodů v OB v budoucnu.

Předem děkujeme účastníků za slušné chování a udržení pořádku v prostoru
závodu a na shromaždišti. Děkujeme též Správě SOU Malé Svatoňovice
poskytnutí areálu pro zázemí závodu a firmě Triada za poskytnutí
výpočetní techniky k uspořádání závodu.

Správný směr a příjemný sportovní zážitek jménem pořadatelů TJ Spartak
Vrchlabí přejí

   stavitel závodu Vlastik Polák, hlavní rozhodčí Jindřich Knobloch a

                       ředitel závodu Petr Wohanka