Východočeská oblast ČSOB

4.kolo Východočeského poháru
Pokyny


Datum:        Sobota 21. dubna 2001.
Pořadatel:      Východočeská oblast ČSOB.
Technické provedení: SK Lyžování a orientačního běhu Nová Paka.
Shromaždiště:    Stará Paka - hřiště Sokolka.
Prezentace:     V budově na shromaždišti do 9.00 hod.
Start 000:      9.30 hod.
Mapa:        STAROPACKÉ HORY I, měřítko 1:10000, ekvidistance 5 m, stav léto 1998,
           rozměr 420 x 305, mapa je pro všechny kategorie vodovzdorně upravena,
           nové paseky na postupech zakresleny.
Terén:        Členitý, kopcovitý, většinou zarostlý.Velké množství terénních tvarů.
Vzdálenosti:     Shromaždiště - start: 1200 m, převýšení 140 m, značeno
                          modrobílými fábory
           Shromaždiště - cíl:    0 m
           Parkoviště - shromaždiště:  do 200 m.
Systém ražení:    Elektronický systém ražení SPORTident, poslední ražení při průběhu cílem.
           V případě poruchy SI kontroly náhradní ražení mechanickými kleštěmi do
           vyznačených okének na mapě.
           Při ztrátě kontroly jsou na zemi vysypány papírky s kódem kontroly.
Organizace startu:  v 1. koridoru kontrola podle startovky a nulování čipů
           ve 2. koridoru kontrola nulování čipů
           ve 3. koridoru kontrola startovního času čipem
           nedodržení je důvodem diskvalifikace.
Startovní listina:  Bude vyvěšena na shromaždišti a na startu. Oddílové startovní listiny u
           prezentace. Změny jména , SI karty a odhlášku proveďte na kopii a
           odevzdejte u prezentace. Dohlášky na zvláštním listě.
Šatny:        Pod širým nebem na hřišti, v případě špatného počasí ve vlastních stanech
           nebo dopravních prostředcích.
Občerstvení:     V průběhu závodu vodou na postupech - zakresleno v mapě.
           V cíli voda se šťávou.
           V centru stánek s bohatým výběrem občerstvení, možnost nákupu v prodejně u
           obecního úřadu.
WC:         Na shromaždišti, nouzové v místě startu.
           !!Důrazně žádáme účastníky závodu, aby používali pouze vyhrazené WC -
           občanská zástavba a chatová oblast!!!
Mytí:        V centru -   nouzové v umyvadlech na vyhrazeném místě.
Zdravotní služba:  První ošetření u prezentace, lékařská služba na poliklinice v Nové Pace.
Výsledky:      Předběžné výsledky budou vyvěšovány v průběhu závodu na označeném místě,
           oficiální výsledky budou k dispozici na stránkách Vč.oblasti.
Výdej map:      Mapy se odevzdávají v cíli do 12.00 hod, výdej po 12.00 hod.
Časový limit:    150 min pro všechny kategorie.
Vyhlášení:      Vyhlášení prvních tří závodníků v žákovských kategoriích ve 13.00 hod.
Protesty:      Podávají se hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200,- Kč, při oprávněném
           protestu bude vklad vrácen.
Předpis:       Soutěží se podle platných Pravidel pro závody v OB a Soutěžního řádu
           soutěží Vč oblasti ČSOB pro rok 2001.
Parkování:      Autobusy na místních komunikacích kolem ZŠ, auta na travnaté ploše u
           shromaždiště, popřípadě na místních komunikacích. Zákaz parkování mimo
           určené prostory, dbejte pokynů pořadatelů. Parkovné os.auta 20 Kč.

Upozornění:     - Zákaz vstupu do oplocenek, čerstvě vysázených pasek a oplocených
            pozemků.
           - Zákaz vstupu do lesa se psy.
           - V doběhové části lesa probíhá těžba, vytěžené plochy nejsou zakresleny
            v mapě.
           - Pozor u tratí probíhajících kolem lomu, hrana lomu v terénu označena
            kalounem.
           - Zároveň probíhá přespolní běh, trať mužů probíhá naším startovním
            prostorem, žádáme o vzájemnou ohleduplnost.
           - Předem děkujeme všem účastníkům za udržení pořádku v prostoru závodu a
            na shromaždišti.

Funkcionáři závodu: ředitel závodu   Kalibán Jaroslav
           hlavní rozhodčí  Prášil Jan
           stavitel tratí   Novák Karel

Pořadatelé přejí všem závodníkům dobrý směr, šťastný lov (samozřejmě kontrol) a
nezapomenutelné zážitky ze závodu ve Staré Pace.