Východočeská oblast ČSOB

5.kolo Východočeského poháru
Pokyny


Datum:        Sobota 05. května 2001
Pořadatel:      Východočeská oblast ČSOB
Technické provedení: OK 99 Hradec Králové
Centrum:       Vyhnánov, dětský tábor Nesytá, cca 1 km severně od obce
Prezentace:     Na shromaždišti do 9.00 hod
Start:        000 = 9.30 hod, modrobílé fáborky, 1000 metrů
Cíl:         V místě shromaždiště, uzavření cíle ve 14.30 hod.
Mapa:        Liščí hůrka , 1 : 10 000, e = 5m, stav 1997, mapa není vodovzdorně
           upravena, výdej map po startu posledního závodníka
           Dokresleny nové paseky a oplocenky, mající vliv na volbu postupu.
Terén:        Podhorský, převážně jehličnatý, většinou rovinatý nebo zvlněný, s prudkými
           kamenitými svahy kolem. Mnoho následků intenzivní těžby dřeva – nové paseky,
           oplocenky, polomy i v ponechaném lese.
Časový limit:    150 minut pro všechny kategorie
Vzdálenosti:     parkoviště aut – shromaždiště    200 m
           shromaždiště – start        1000 m
           shromaždiště – cíl          28 m
Parkování:      Na silnici u shromaždiště, dbejte pokynů pořadatelů.
WC a mytí:      V prostoru shromaždiště. Provizorní WC před startem.
První pomoc:     V prostoru cíle
Občerstvení:     Klasický sortiment (pivo, limo, buřt) v prostoru shromaždiště. V cíli pití,
           u některých kategorií občerstvovací kontrola (č. 209)
Protesty:      písemně hlavnímu rozhodčímu, s vkladem 100,- Kč
Předpis:       závodí se podle Pravidel OB a Soutěžního řádu soutěží VČ oblasti pro rok 2001
Výsledky:      předběžné výsledky budou průběžně vyvěšovány na shromaždišti, oficiální výsledky
           budou k dispozici na stránkách Východočeské oblasti a OK 99 Hradec Králové
Vyhlášení:      první tři závodníci v žákovských kategoriích budou vyhlášeni jakmile to
           bude možné (cca 13:00 - 13:30 hod.) v centru závodu
Funkcionáři závodu: ředitel závodu:  Kadeřávek Petr
           hlavní rozhodčí:  Cichý David
           stavba tratí:   Weber Petrsen.
Upozornění:     - v lese je velmi značné množství nových pasek a oplocenek. V mapě jsou
            dokresleny pouze ty, které jsou na postupu.
           - Na nově osázené paseky je přísný zákaz vstupu, dochází tím k porušení
            Lesního zákona a podmínek k povolení závodů. Porušení zákazu bude řešeno
            diskvalifikací.