Východočeská oblast ČSOB

6.kolo Východočeského poháru
Pokyny


Datum:        Sobota 26. května 2001
Pořadatel:      Východočeská oblast ČSOB
Technické provedení: Sportcentrum Jičín
Shromaždiště:    louka v obci Hřídelci
Prezentace:     do 9.00 hod. v místě shromaždiště
Start 00:      9:30, vzdálenost na start ze shromaždiště 300 m po modrobílých fáborkách.
Cíl:         v místě shromaždiště.
Mapa:        Zámecký les, mapoval Tomáš Hanzl, Vlastimil Polák, Ladislav Hrubý, červenec 2000,
           měřítko 1:15000, ekvidistance 5 m, není vodovzdorně upravena, terén klasický
           středoevropský, středně členitý, převážně dobře průběžný.
Popisy kontrol:   piktogramy
Časový limit:    120 minut
Předpokládané časy vítězů: dle soutěžního řádu ČSOB.
Mytí:        v prostoru mezi startech a cílem u rybníčku v umyvadlech, zákaz mytí v rybníčku,
           zákaz používání mycích prostředků.
WC:         pouze na shromaždišti
Občerstvení:     kiosek v místě shromaždiště.
Výdej map:      ve 12.30 hod. v prostoru cíle.
Vyhlášení výsledků: žákovských kategorií ve 13.00 hodin
Protesty:      se vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu dle pravidel ČSOB.
Vzdálenosti:     parkoviště auta – shromaždiště      150 m
           parkoviště bus – shromaždiště      1000 m, bude značeno
           parkoviště kloubový bus – shromaždiště  350 m
Upozornění:
  Příjezd -  autobusy      - od obce Lány  - autobusy budou stát na hlavní silnici před obcí Hřidelec
      -  kloubové autobusy - od obce Choteč - kloubové autobusy budou parkovat u kravína před
                           obcí Choteč na levé straně
      -  auta od obce Choteč nebo Valdov
Občerstvení na trati: pro kategorie H18C, H21A, H21C, H21D, H35C, zakresleno v mapěHlavní rozhodčí                             Ředitel závodu
Hrubý Ladislav                             ing. Holas Jiří