Východočeská oblast ČSOB

3.kolo Východočeského poháru
Pokyny


Datum:        Sobota 7. 4. 2001
Pořadatel:      Východočeská oblast ČSOB
Technické provedení: SKOB Kostelec nad Orlicí
Shromaždiště:    Kostelecká Lhota, fotbalové hřiště
Prezentace:     na shromaždišti do 9.00 hod !!!, žádáme oddíly, aby na oddílové startovní listině škrtly zřetelně závodníky, kteří se závodu nezúčastní (odhlášky)
Startovní listina:  bude vyvěšena na shromaždišti a na startu, každý oddíl bude mít k dispozici oddílovou startovní listinu, jakékoliv změny (číslo SI karty, reg. číslo, kategorie aj.) okamžitě hlaste u prezentace
Start:        000 = 9.30 hod, modrobílé fáborky
Cíl:         v místě shromaždiště, uzavření cíle ve 14.30 hod.
Mapa:        Sklenářka, 1 : 15 000, e = 5m, stav jaro 1999, mapa není vodovzdorně upravena, výdej map po startu posledního závodníka
           Tratě H, D 10 N značeny oranžovými fáborky;
           Na trati bude zřízena 1 občerstvovací stanice v blízkosti kontroly
           číslo 212 (H18C, H21A, H21C, H21D, H35C, D21C);
Terén:        mírně zvlněný, místy zarostlý, hustá síť komunikací
Časový limit:    150 minut pro všechny kategorie
Vzdálenosti:     parkoviště autobusů a osobních automobilů – na shromaždišti
           shromaždiště – start………150 m
           shromaždiště – cíl……………0 m
Parkování:      na vyhrazených místech v prostoru shromaždiště, při parkování dbejte důsledně pokynů pořadatelů!!!
           Parkovné : autobusy – 50,- Kč, osobní automobily – 20,- Kč
WC a mytí:      v prostoru shromaždiště
Občerstvení:     na shromaždišti
Protesty:      u hlavního rozhodčího s vkladem 100,- Kč
Předpis:       závodí se podle Pravidel OB a Soutěžního řádu soutěží VČ oblasti pro rok 2001
Výsledky:      předběžné výsledky budou průběžně vyvěšovány na shromaždišti,
           oficiální výsledky budou k dispozici na stránkách Východočeské oblasti
Vyhlášení:      první tři závodníci v žákovských kategoriích budou vyhlášeni do
           13:30 hod. v centru závodu
Funkcionáři závodu: ředitel závodu :  Miroslava Sahulová
           hlavní rozhodčí:  Bohuslav Jindra
           stavba tratí:   Josef Doležal

Upozornění:     - tratě vedou přes silnici II. třídy, dbejte zvýšené opatrnosti !!!
            na mapě jsou nové nezakreslené paseky, oplocenky a průseky
           - věnujte zvýšenou pozornost čtení pořadí a kódů kontrol z důvodu
            blízkosti kontrol a křížení tratí !!!
           - mimo shromaždiště, cesty na start a k autobusům je vstup do  závodního prostoru zakázán !!!
            nevstupovat do oplocenek a nově osázených mýtin !!!