Východočeská oblast Českého svazu orientačního běhu
S p o l e č n ý   r o z p i s
soutěží Východočeské oblasti v orientačním běhu r. 2002 - podzim


I. Společná ustanovení:

1. Kategorie:     H10N, H10C        D10N, D10C
           H12C, H12D        D12C, D12D
           H14C, H14D        D14C, D14D
           H16C           D16C
           H18C           D18C
           H21A, H21C, H21D     D21A, D21C, D21D
           H35C, H35D        D35C, D35D
           H45C, H45D        D45C
           H55C           D50C
           H60C
  Rozdělení závodníků do výkonnostních skupin C a D si provedou trenéři sami.2. Přihlášky: Písemné nebo e-mailové přihlášky závodníků musí být doručeny před
  uzávěrkou uvedenou v rozpise. U písemných přihlášek, prokazatelně podaných
  jako listovní zásilka poště tři pracovní dny před uzávěrkou, se předpokládá,
  že byly doručeny včas. Za doručení e-mailové přihlášky se považuje potvrzení
  o doručení zasláno na e-mail odesilatele přihlášky.
  Při nedodržení termínu má pořadatel právo považovat přihlášku jako dodatečnou.
  Přihláška musí obsahovat: název oddílu, dopravní prostředek, adresu pro
  korespondenci,jméno vedoucího odpovědného za chování závodníků,výpočet vkladu,
  způsob platby.

  Přihláška na závody se sjednocuje pro všechny oddíly. Přihláškový formulář
  vytvořte dle "Prováděcích předpisů pro rok 02" vydaných ČSTV Praha , kapitola
  III bod 14 ve formátu TXT.
  Povinná forma přihlášky zasílaná e-mailem:
  Přihlášky se posílá jako textový soubor, kde jeden závodník je na jedné řádce
  (doporučuje se kódování Windows 1250, ale nevyžaduje se - jméno je jen
  informativní údaj) v této struktuře:    
  
  7 znaků registrační číslo (01-07), mezera (8),
  10 znaků kategorie     (09-18), mezera (19),
  6 znaků číslo čipu SI   (20-25), mezera (26),
  25 znaků jméno       (27-51), mezera (52),
  1 znak licence      (53),  mezera (54),
  do konce řádky poznámka  (55-)
  
  Do poznámky je možno uvádět platby, údaj mimo soutěž apod. podle údajů v rozpise. 
  Poznámky: 
   - Položka kategorie musí odpovídat rozpisu na příslušný závod a nesmí
    obsahovat mezeru. 
   - Příjmení jméno (i licence) jsou přednostně brány z registrace podle
    registračního čísla a slouží jen ke kontrole údajů. 
   - Registrační číslo musí obsahovat na všech řádkách kód oddílu. 
   - Číslo SI uvedené v přihlášce má přednost před číslem SI uváděném v registraci. 
   - Volná místa se vyplňují mezerou (mezerník), v žádném případě se nepoužívá
    tabulátor. 
  V případě nepoužití povinného formátu přihlášky při počtu přihlašovaných
  závodníků 5 a více může pořadatel závodu vybírat zvýšený vklad až o 5 %.

3. Vklady: Žactvo 20,-Kč, ostatní 30,-Kč - pro registrované závodníky ČSOB.
  Vklady musí být zaplaceny způsobem uvedeným v rozpise pro jednotlivá kola,
  dle požadavku pořádajícího oddílu
  a) při prezentaci
  b) složenkou-kterou předá pořadatel příslušného závodu v dostatečném předstihu.
        ! ! ! ! Závodníci bez uvedeného registračního čísla
             budou považovány za nečleny ČSOB.
             Neplatí pro kategorie H,D10N, H,D10C

4. Dodatečné přihlášky: Možné podle rozpisu konkrétního závodu:
  a) pro členy ČSOB na základě písemné dohlášky na prezentaci ze dvojnásobný
   vklad, při změně jména uvnitř kategorie v oddíle jednoduchý vklad
  b) pro ostatní závodníky volná tvorba cen

5. Předpis: Závodí se podle platných pravidel pro závody v OB a platného
  Soutěžního řádu pro soutěže Východočeské oblasti v OB.

6. Internet: Adresa stránky Východočeské oblasti na internetu:
           http://www.vco-ob.cz
  Na této stránce jsou umístěny rozpisy, startovní listiny, výsledky závodů ve
  Vč oblasti a mnoho dalších informací z OB ve Vč oblasti.

7. Odvod oblasti: Pořádající oddíl zaplatí na účet Vč oblasti dvě koruny
  za závodníka v nežákovských kategoriích.
  č.účtu: 10006-9600805-524/0600 GE Capital Bank
    VS:   27+č.oddílu dle adresáře ČSOB


II. Ustanovení jednotlivých závodů:

8. kolo soutěží:

Pokyny
Délky tratí
Startovní listina: dle kategorií, dle oddílů

Datum:        Sobota 07. září 2002
Tech. provedení:   SK OB Týniště nad Orlicí (TYN)
Přihlášky:      do 28.08.2002 na e-mail: tyn#vco-ob.cz
           nebo na adresu: Zdeněk Dočkal, 517 21 Týniště nad Orlicí,
           tel: 0444/323 391, mobil: 0602/402 068
Shromaždiště:    písník Světlá - asi 2 km jižně od Týniště nad Orlicí,
           - příjezd bude značen z Borohrádku a z Čestic
Způsob placení:   při prezentaci
Start:        000 = 9.30 hod
Mapa:        Velký les, 1:15 000, E=5m, stav jaro 2000
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Petr Doležal
           hlavní rozhodčí: Bohuslav Jindra
           stavba tratí:  Josef Doležal
Poznámka:      bude vybíráno parkovné
           parkovné: 10,- Kč os. auto
                50,- Kč autobus 	


9. kolo soutěží:

Pokyny
Délky tratí
Startovní listina: dle kategorií

Datum:        Neděle 06. října 2002
Tech. provedení:   SK LOB Nová Paka (NPA)
Přihlášky:      do 25.09.2002 na e-mail: jaroslav.kaliban#qscomp.cz
           nebo zcela vyjímečně na adresu: Jaroslav Kalibán, Školni 290,
                           509 01 Nová Paka
Shromaždiště:    !!! Horní Nová Ves !!!
           Příjezd bude značen z Nové Paky a z Lázní Bělohradu.
Způsob placení:   při prezentaci
Start:        000 = 9.30 hod
Mapa:        MALÁ OPIČKA, 1:10000, E=5m, stav duben 2002
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Jaroslav Kalibán
           hlavní rozhodčí: Jan Prášil
           stavba tratí:  Jiří Novák
Poznámka:      Závod je pořádán na finálové mapě z MČR na krátké trati 2002,
           na které si mělo možnost zaběhnout zatím pouze 208 závodníků!!
           Pro kategorie dospělích (H21A, H21C, H21D, D21A, D21C, D21D) bude
           postavena zkrácená trať.

10. kolo soutěží:

Délky tratí
Startovní listina: dle kategorií,dle oddílů

Datum:        Sobota 12. října 2002
Tech. provedení:   Sportcentrum Jičín (SJC)
Přihlášky:      do 02.10.2002 na e-mail: sjc#vco-ob.cz
           nebo na adresu: Ladislav Hrubý, Nad cihelnou 862,
           506 01 Jičín
Shromaždiště:    Markoušovice
Způsob placení:   při prezentaci
Start:        000 = 9.30 hod
Mapa:        ???
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: ???
           hlavní rozhodčí: ???
           stavba tratí:  ???

11. kolo soutěží:

Pokyny
Délky tratí
Startovní listina: dle kategorií,dle oddílů

Datum:        Neděle 13. října 2002
Tech. provedení:   Spartak Vrchlabí OOS (VRL)
Přihlášky:      do 02.10.2002 na e-mail: sjc#vco-ob.cz
           nebo na adresu: Ladislav Hrubý, Nad cihelnou 862,
           506 01 Jičín
Shromaždiště:    Markoušovice
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     společně se sobotním závodem,
           vyjímečně v neděli od 8:00 do 9:00
Start:        000 = 9.30 hod
Mapa:        Na Horách, 1 : 10 000, E = 5, léto 2001
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Pavel Wohanka
           hlavní rozhodčí: Vlastík Polák
           stavba tratí:  Bohumil Zemánek
Poznámka:      bude vybíráno parkovné

12. kolo soutěží:

Pokyny
Startovní listina: dle kategorií,dle oddílů

Datum:        Sobota 19. října 2002
Tech. provedení:   Oddíl orientačního běhu Vamberk (VAM)
Přihlášky:      do 09.10.2002 na e-mail: vam#vco-ob.cz
           nebo na adresu: Yveta Veverková, Struha 459,
           517 54 Vamberk
Shromaždiště:    Kapraď - jih, Lhoty u Potštejna (hřiště)
Způsob placení:   při prezentaci
Start:        000 = 9.30 hod, vzdálenost cca 1500m
Mapa:        Kapraď - jih, 1: 15 000, E = 5m, stav jaro 2001
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Karel Rykala
           hlavní rozhodčí: Bohuslav Jindra
           stavba tratí:  Tomáš Veverka, Pavel Řehák, Libor Netopil
Poznámka:      bude vybíráno parkovné

13. kolo soutěží:

Pokyny
Délky tratí
Startovní listina: dle kategorií,dle oddílů

Datum:        Sobota 26. října 2002
Tech. provedení:   OK Jilemnice (JIL)
Přihlášky:      do 16.10.2002 na e-mail: jil#vco-ob.cz
           nebo na adresu: Mirka Kynčlová, Jana Weisse 1202,
           514 01 Jilemnice
Shromaždiště:    Martinice, fotbalové hřiště
Upozornění:     kluziště-parking os.auta,soukromý pozemek,parkovné á 10,-Kč
Způsob placení:   při prezentaci
Start:        000 = 9.30 hod
Mapa:        Javorek 2000, 1:15 000, E=5m, stav červen 2000,dokresléné nové paseky
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: David Aleš
           hlavní rozhodčí: Filip Votoček/konzultant Petr Junek/
           stavba tratí:  Martin Henych/konzultant Petr Henych/

14. kolo soutěží:

Pokyny
Délky tratí
Startovní listina: dle kategorií,dle oddílů

Datum:        Sobota 02. listopadu 2002
Tech. provedení:   TJ Lokomotiva Pardubice, oddíl OB (LPU)
Přihlášky:      do 23.10.2002 na e-mail: lpu#vco-ob.cz
Shromaždiště:    Slatiňany - výletní restaurace Monako
Způsob placení:   při prezentaci
Start:        000 = 9.30 hod
Mapa:        1:15 000, E=5m, stav 1999
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Karel Haas
           hlavní rozhodčí: Adam Zitka
           stavba tratí:  Jaroslav Matyk, Adam Zitka
Informace:      http://lpu.cz/vcp02/vcp02.php3

Vypracoval: Lubomír Macháček, 18.06.2002
Aktualizace: 20.06.2002


Připomínky a tipy posílejte na lubomir.machacek#centrum.cz
(c) 2002 Lubomír Macháček