Východočeská oblast Českého svazu orientačního běhu
S p o l e č n ý   r o z p i s
soutěží Východočeské oblasti v orientačním běhu r. 2002 - jaro


I. Společná ustanovení:

1. Kategorie:     H10N, H10C        D10N, D10C
           H12C, H12D        D12C, D12D
           H14C, H14D        D14C, D14D
           H16C           D16C
           H18C           D18C
           H21A, H21C, H21D     D21A, D21C, D21D
           H35C, H35D        D35C, D35D
           H45C, H45D        D45C
           H55C           D50C
           H60C
  Rozdělení závodníků do výkonnostních skupin C a D si provedou trenéři sami.2. Přihlášky: Písemné nebo e-mailové přihlášky závodníků musí být doručeny před
  uzávěrkou uvedenou v rozpise. U písemných přihlášek, prokazatelně podaných
  jako listovní zásilka poště tři pracovní dny před uzávěrkou, se předpokládá,
  že byly doručeny včas. Za doručení e-mailové přihlášky se považuje potvrzení
  o doručení zasláno na e-mail odesilatele přihlášky.
  Při nedodržení termínu má pořadatel právo považovat přihlášku jako dodatečnou.
  Přihláška musí obsahovat: název oddílu, dopravní prostředek, adresu pro
  korespondenci,jméno vedoucího odpovědného za chování závodníků,výpočet vkladu,
  způsob platby.

  Přihláška na závody se sjednocuje pro všechny oddíly. Přihláškový formulář
  vytvořte dle "Prováděcích předpisů pro rok 02" vydaných ČSTV Praha , kapitola
  III bod 14 ve formátu TXT.
  Povinná forma přihlášky zasílaná e-mailem:
  Přihlášky se posílá jako textový soubor, kde jeden závodník je na jedné řádce
  (doporučuje se kódování Windows 1250, ale nevyžaduje se - jméno je jen
  informativní údaj) v této struktuře:    
  
  7 znaků registrační číslo (01-07), mezera (8),
  10 znaků kategorie     (09-18), mezera (19),
  6 znaků číslo čipu SI   (20-25), mezera (26),
  25 znaků jméno       (27-51), mezera (52),
  1 znak licence      (53),  mezera (54),
  do konce řádky poznámka  (55-)
  
  Do poznámky je možno uvádět platby, údaj mimo soutěž apod. podle údajů v rozpise. 
  Poznámky: 
   - Položka kategorie musí odpovídat rozpisu na příslušný závod a nesmí
    obsahovat mezeru. 
   - Příjmení jméno (i licence) jsou přednostně brány z registrace podle
    registračního čísla a slouží jen ke kontrole údajů. 
   - Registrační číslo musí obsahovat na všech řádkách kód oddílu. 
   - Číslo SI uvedené v přihlášce má přednost před číslem SI uváděném v registraci. 
   - Volná místa se vyplňují mezerou (mezerník), v žádném případě se nepoužívá
    tabelátor. 
  V případě nepoužití povinného formátu přihlášky při počtu přihlašovaných
  závodníků 5 a více může pořadatel závodu vybírat zvýšený vklad až o 5 %.

3. Vklady: Žactvo 20,-Kč, ostatní 30,-Kč - pro registrované závodníky ČSOB.
  Vklady musí být zaplaceny způsobem uvedeným v rozpise pro jednotlivá kola,
  dle požadavku pořádajícího oddílu
  a) při prezentaci
  b) složenkou-kterou předá pořadatel příslušného závodu v dostatečném předstihu.
        ! ! ! ! Závodníci bez uvedeného registračního čísla
             budou považovány za nečleny ČSOB.
             Neplatí pro kategorie H,D10N, H,D10C

4. Dodatečné přihlášky: Možné podle rozpisu konkrétního závodu:
  a) pro členy ČSOB na základě písemné dohlášky na prezentaci ze dvojnásobný
   vklad, při změně jména uvnitř kategorie v oddíle jednoduchý vklad
  b) pro ostatní závodníky volná tvorba cen

5. Předpis: Závodí se podle platných pravidel pro závody v OB a platného
  Soutěžního řádu pro soutěže Východočeské oblasti v OB.

6. Internet: Adresa stránky Východočeské oblasti na internetu:
           http://www.vco-ob.cz
  Na této stránce jsou umístěny rozpisy, startovní listiny, výsledky závodů ve
  Vč oblasti a mnoho dalších informací z OB ve Vč oblasti.

7. Odvod oblasti: Pořádající oddíl zaplatí na účet Vč oblasti dvě koruny
  za závodníka v nežákovských kategoriích.
  č.účtu: 10006-9600805-524/0600 GE Capital Bank
    VS:   27+č.oddílu dle adresáře ČSOB


II. Ustanovení jednotlivých závodů:

1. kolo soutěží:

Pokyny
Startovní listina: dle kategorií, dle oddílů

Datum:        Sobota 23. března 2002
Tech. provedení:   TJ Loko Česká Třebová (CET)
Přihlášky:      do 13.03.2002 na e-mail: pilgr#isstct.cz
           nebo na adresu: Bohuslav Pilgr, 561 41 Řetová 216,
           tel: 0465/585 107
Shromaždiště:    Řetová - Na Mandlu
Způsob placení:   při prezentaci
Start:        000 = 9.30 hod
Mapa:        Okrouhlice, 1:15 000, E=5m, stav léto 2000
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Jan Rybička
           hlavní rozhodčí: Bohuslav Pilgr
           stavba tratí:  Luděk Pilgr
Vyhlášení výsledků: kromě žákovských kategorií bude vyhlášena i kategorie H60C a všichni
           závodníci v kategorii H60C dostanou diplom Memoriálu Josefa Stolína
Poznámka:      bude vybíráno parkovné

2. kolo soutěží:

Pokyny
Délky tratí
Startovní listina: dle kategorií, dle oddílů

Datum:        Sobota 06. dubna 2002
Tech. provedení:   Slavia Hradec Králové (SHK)
Přihlášky:      do 27.03.2002 na e-mail: marek.jedlicka#quick.cz
           nebo na adresu: Marek Jedlička, Urxova 297,
           500 06 Hradec Králové
Shromaždiště:    Boháňka - Skála, kulturní dům a letní kino
Způsob placení:   při prezentaci
Start:        000 = 9.30 hod, vzdálenost centrum - start a cíl cca. 1200 m
Mapa:        Vřešťovský chlum, 1:15 000, E=5m, 2001
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Karel Toužil
           hlavní rozhodčí: Jan Netuka
           stavba tratí:  David Hepner
Poznámka:

3. kolo soutěží:

Pokyny
Délky tratí
Startovní listina: dle kategorií, dle oddílů

Datum:        Sobota 13. dubna 2002
Tech. provedení:   OK99 Hradec Králové (PHK)
Přihlášky:      do 03.04.2002 na e-mail: pavel.behoun#worldonline.cz
           nebo na adresu: Pavel Běhoun, Milady Horákové 420/56,
           500 06 Hradec Králové
Shromaždiště:    areál koupaliště Dachovy
Způsob placení:   při prezentaci
Start:        000 = 9.30 hod
Mapa:        Soví Doly, 1:15 000, E=5m, stav červenec 2001
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Petr Kadeřávek
           hlavní rozhodčí: Tomáš Kunart
           stavba tratí:  Petr Losman

4. kolo soutěží:

Pokyny
Startovní listina: dle kategorií, dle oddílů

Datum:        Sobota 20. dubna 2002
Tech. provedení:   TJ Start Náchod (SNA)
Přihlášky:      do 10.04.20012 na e-mail: lubos_hanus#quick.cz
           nebo na adresu: Luboš Hanuš, Na Strážnici 250,
           549 01 Nové Město nad Metují, tel: 04441/470 474, 0602/430 714
Shromaždiště:    Babí u Náchoda - hřiště (asi 3 km severně od Náchoda
           - směr Pavlišov)
Způsob placení:   při prezentaci
Start:        000 = 9.30 hod
Mapa:        Kosná hora, 1:10 000, E=5m, stav jaro 2001 (prostor mezi
           obcemi Náchod, Malé Poříčí, Pavlišov, Dolní Radechová)
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Pavel Kalibán
           hlavní rozhodčí: Luboš Hanuš
           stavba tratí:  Zdeňek Sokolář, Pavel Slavík
Poznámka:      Pro kategorie H18C,H21C,H21D,H35C,H35D,D18C,D21C,D21D,D35C
           a D35D bude postavena zkrácená trať. Pro ostatní kategorie
           bude postavena kalsická trať.

5. kolo soutěží:

Pokyny
Délky tratí
Startovní listina: dle kategorií, dle oddílů

Datum:        Sobota 27. dubna 20021
Tech. provedení:   TJ Sokol Kunvald (KUN)
Přihlášky:      do 17.04.2002 na e-mail: obkun#wo.cz
           nebo na adresu: Roman Rusz, 561 81 Kunvald 220
Shromaždiště:    Kunvald - Záhory
Způsob placení:   při prezentaci
Start:        000 = 9.30 hod, vzdálenost centrum - start cca 1000m
Mapa:        Hanička, 1:15 000, E=5m, stav léto 2001
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Pavel Trejtnar
           hlavní rozhodčí: Jaroslav Jakubec
           stavba tratí:  Jaromír Bílek, Jesof Paďour

6. kolo soutěží:


Délky tratí
Startovní listina: dle kategorií, dle oddílů

Datum:        Sobota 11. května 2002
Tech. provedení:   Klub orientačního běhu Dobruška (DOB)
Přihlášky:      do 30.04.2002 na e-mail: dob#advantaseeds.cz
Shromaždiště:    Dobré - koupaliště Pod Strání
Způsob placení:   při prezentaci
Start:        000 = 9.30 hod
Mapa:        Panský mlýn, 1:15 000, E=5m, stav jaro 2002
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Boris Tichý
           hlavní rozhodčí: Tomáš Leštínský
           stavba tratí:  Tomáš Leštínský
Informace:      http://www.dobruska.cz/kob

7. kolo soutěží:


Pokyny
Délky tratí
Startovní listina: dle kategorií, dle oddílů

Datum:        Sobota 08. června 2002
Tech. provedení:   SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou (SRK)
Přihlášky:      do 29.05.2002 na e-mail: tomas.vitek#rychnov-city.cz
           nebo na adresu: Tomáš Vítek, Paleckého 1354,
           516 01 Rychnov nad Kněžnou
Shromaždiště:    Dobřany - autokrosové závodiště
Způsob placení:   při prezentaci
Start:        000 = 9.30 hod
Mapa:        Kobylinka, 1:10 000, E=5m, stav jaro 2001
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Jan Koblic
           hlavní rozhodčí: Libor Filip
           stavba tratí:  Jan Potštejnský
Poznámka:      bude vybíráno parkovné
Informace:      http://ob.rychnovsko.cz

Oblastní mistrovství a veteraniáda na klasické trati :


Vzdálenosti
Délky tratí
Startovní listina: dle kategorií, dle oddílů

Datum:        Sobota 22. června 2002
Tech.provedení:   Sportcentrum Jičín + TJ Loko Trutnov (SJC+LTU)
Startují:      viz. Soutěžní řád VČ oblasti odstavec 2.
Přihlášky:      veteraniáda - viz. SŘ VČ oblasti odstavec 10. vklad 30,-Kč.
           do 12.06.2002 na e-mail: sjc#objicin.tpc.cz
           nebo na adresu: Ladislav Hrubý, Nad cihelnou 862,
           506 01 Jičín
Shromaždiště:    Markoušovice
Způsob placeni:   při prezentaci
Prezentace:     do 9.00 hod.
Start:        000 = 9.30 hod.
Mapa:        1:15 000 kategorie HD16-21, 1:10 000 ostatní kategorie
terén:        náročný kamenitý, Čížkovy kameny
Dodatečné přihlášky: 
Funkcionáři:     ředitel závodu: Josef Wenke
           hlavní rozhodčí: Ladislav Hrubý
           stavba tratí:  Tomáš Kalenský
Pořadatel má právo vyúčtovat dodatečně vklad za přihlášené závodníky, kteří
neodstartují v mistrovství jednotlivců

Oblastní mistrovství a veteraniáda - štafet :


Datum:        Neděle 23. června 2002
Tech.provedení:   Sportcentrum Jičín + TJ Loko Trutnov (SJC+LTU)
Startují:      oblastní mistrovství - viz. SŘ VČ oblasti odstavec 4.
           veteraniáda      - viz. SŘ VČ oblasti odstavec 11.
           vklad za jednu štafetu 90,-Kč
Přihlášky:      do 12.06.2002 na e-mail: sjc#objicin.tpc.cz
           nebo na adresu: Ladislav Hrubý, Nad cihelnou 862,
           506 01 Jičín
Shromaždiště:    Markoušovice
Způsob placeni:   při prezentaci
Prezentace:     do 10.00 hod.
Start:        000=10.30 hod. - první úseky
Mapa:        1:10 000
Dodatečné přihlášky: dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Josef Wenke
           hlavní rozhodčí: Ladislav Hrubý
           stavba tratí:  Milan Bílý

Ubytování:  pořadatel na požádání zajistí v místě a blízkém okolí (max 8km)Vypracoval: Lubomír Macháček, 14.02.2002

Připomínky a tipy posílejte na lubomir.machacek#centrum.cz
(c) 2002 Lubomír Macháček