Východočeská oblast sekce orientačního běhu ČSOS
S p o l e č n ý   r o z p i s
soutěží Východočeské oblasti v orientačním běhu r. 2013 - podzim


UPOZORNĚNÍ: Z důvodu šíření SPAMů (nevyžádaných e-mailů) byly všechny znaky '@' na těchto stránkách nahrazeny znakem '#'.

I. Společná ustanovení:

1. Kategorie:     H10N, H10C        D10N, D10C
           H12C, H12D        D12C, D12D
           H14C, H14D        D14C, D14D
           H16C, H16D        D16C, D16D
           H18C           D18C
           H21A, H21C, H21D     D21A, D21C, D21D
           H35C, H35D        D35C, D35D
           H45C, H45D        D45C, D45D
           H55C, H55D        D55C
           H65C, H65D        D65C
           HDR (děti a rodiče)
           P (příchozí)
           T (trénink)
             
  Rozdělení závodníků do výkonnostních skupin C a D provedou kluby samy.
  Na tratě H10N a D10N nebudou pouštěny děti s doprovodem.
  Pro děti s doprovodem je určena kategorie HDR, viz.bod 7.


2. Přihlášky: Pořadatelé závodů soutěží Vč. oblasti jsou povinni použít
  informační systém ORIS (http://oris.orientacnisporty.cz/).
  V případě výjimečného zaslání přihlášky e-mailem je nutno použít povinnou formu
  přihlášky (textový soubor, jeden závodník je na jedné řádce - 7 znaků registrační
  číslo, mezera, 10 znaků kategorie, mezera,10 znaků číslo čipu SI, mezera,
  25 znaků jméno, mezera, 1 znak licence, mezera, do konce řádky poznámka).

3. Vklady: Žactvo 50 Kč, ostatní (a kategorie T) 80 Kč - pro závodníky s platnou
  registrací sekce OB na příslušný rok (závodníci bez uvedeného registračního čísla budou
  považováni za neregistrované členy sekce OB, neplatí pro kategorie H,D10N a H,D10C).
  Pro ostatní závodníky platí volná tvorba cen.
  Vklady pro kategorie P a HDR jsou 50 Kč.
  Vklady se platí na prezentaci závodu.
  Maximální cena zapůjčení čipu SI se stanovuje na 40 Kč.

4. Dodatečné přihlášky:
  a) pro registrované členy sekce OB na základě písemné dohlášky na prezentaci ze dvojnásobný vklad
   (u kategorie T dohláška za 150 %),
   při změně jména uvnitř kategorie v oddíle jednoduchý vklad
  b) pro ostatní závodníky volná tvorba cen
  c) kategorie P a HDR za základní vklad (50 Kč)

5. Předpis: Závodí se podle platných pravidel pro závody v OB a platného
  Soutěžního řádu pro soutěže Východočeské oblasti v OB.

6. Veřejné kategorie:
  HDR (děti a rodiče): určeno pro děti s doprovodem, provedení linie
  P (příchozí): určeno pro začátečníky (nikoliv pro závodníky !),
  trať na úrovni H12D.
  T (trénink): normální obtížnost trati; délka klasické trati cca 6 km v
  rovinatém, cca 5,5 km v mírně zvlněném, cca 4,5 km v kopcovitém terénu.
  Start všech tří kategorií bude "volný" podle příchodu na start.
  V pokynech k závodu bude uveden časový program startu pro dané kategorie
  (doporučení cca o 20´ méně než poslední startovní čas).

7. Internet:
  Základní informace o závodech (rozpisy, pokyny, startovní listiny, výsledky
  budou zveřejnění v informačním systému ČSOS:
    http://oris.orientacnisporty.cz/
  dále pak na stránkách Východočeské oblasti:
    http://www.vco-ob.cz
  popř. i na webových stránkách jednotlivých závodů

8. Další:
  V některých závodech pořadatelé v rozpise vypíší i doprovodné kategorie
  D21U a H21U (upravená mapa – bez cest, vrstevnicovka, atd., pro zvýšení
  orientační obtížnosti; délka trati na úrovni D21C resp. H21C; bez
  započítávání do žebříčku a Rankingu).
  Pořadatel upřesní jeden týden před závodem typ kategorií D21U a H21U. 


II. Ustanovení jednotlivých závodů:

Oblastního mistrovství a veteraniády - štafet:


Datum:        Sobota 7. září 2013
Tech. provedení:   SOOB Spartak Rychnov n. Kn. (SRK)
Přihlášky:      do 27.08.2013 na ORIS (výjimečně na e-mail: ivca.filipova#seznam.cz)
Shromaždiště:    Hradisko, 7km SV od Rychnova n. Kn.
Způsob placení:   při prezentaci, možno i převodem na účet 161616850/0600, VS: 27xxxx, kde xxxx značí číslo oddílu dle Adresáře ČSOS
Prezentace:     V centru závodu   8:00 - 9:00 hod.
Start:        000 = 10:00 hod
Vzdálenosti:     centrum - start - cíl do 1000 m 
Mapa:        ???, 1:10 000, stav srpen 2013
Trať:        tříčlenné štafety
           (kategorie: D12, D14, D18, D21, D105, D135, D165, H12, H14, H18, H21, H105, H135, H165, H180, MIX - smíšené štafety)
Terén:        zvlněný terén, vysočinského charakteru se zastoupením všech typů průchodnosti porostů,
           množství porostových detailů včetně podrostů, místy větší množství vodotečí,
           členitější kamenitý svah (převýšení 70m) s množstvím balvanů, jam i drobnějších kamenných polí, středně hustá síť cest
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Václav Krmaš
           hlavní rozhodčí: Tomáš Matras, R1
           stavba tratí:  Martin Klícha, Jan Potštejnský (oba R2)
Informace:      http://srk.webz.cz/cps2013/

11. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 28. září 2013
Tech. provedení:   KOB Ústí nad Orlicí (KUO)
Přihlášky:      do 22.09.2013 na ORIS (výjimečně na e-mail: vm.uo#hotmail.com)
Shromaždiště:    Červená u Letohradu
Způsob placení:   při prezentaci, možno i převodem na účet 2900338719/2010, 
           VS: číslo klubu dle Adresáře ČSOS
Prezentace:     V centru závodu   8:45 - 9:30 hod.
Start:        000 = 10:00 hod
Vzdálenosti:     parkoviště – centrum do 800 m
           centrum – start    do 500 m
           cíl – centrum     do 250 m
Mapa:        Geiersberg (1:10 000, E = 5 m, revize srpen 2013)
Trať:        zkrácená trať
Terén:        kopcovitý, členitý, četná údolí a hřbety, dobře průběžný,
           porostově rozmanitý, hustá síť komunikací
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Kamil Koblížek
           hlavní rozhodčí: Viktor Mutinský
           stavba tratí:  Pavel Procházka
Informace:      http://www.kobusti.cz
Poznámka:      bude vybíráno parkovné

12. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 5. října 2013
Tech. provedení:   T.J. SOKOL Žamberk ,oddíl OB (ZAM)
Přihlášky:      do 29.09.2013 na ORIS, (výjimečně na email: obkun#wo.cz)
           do 1.10.2013 - zvýšené startovné!
Shromaždiště:    České Petrovice, sportovní areál , 50°7'18.641"N, 16°35'58.741"E
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu   8:00 - 9:30 hod.
Start:        000 = 10:00 hod
Vzdálenosti:     parkoviště – centrum do 200 m
           centrum – start   do 1800 m
           centrum - cíl    do 1800 m 
Mapa:        Červený potok, 1 : 10 000, Ev = 5 m, stav jaro 2012 – léto 2013
Trať:        klasická trať - zkrácená
Terén:        kopcovitý terén 580 – 710 m n.m., převážně dobře průběžný, větší síť 
           vodotečí, středně hustá síť komunikací
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Vladimir Fikejs R3
           hlavní rozhodčí: Tomáš Levý R3
           stavba tratí:  Radek Nožka R3
Informace:      http://www.obzam.wz.cz
Upozornění:     převážná část závodu probíhá v Polské republice, bude vybíráno parkovné.

13. kolo soutěží:


Datum:        Neděle 6. října 2013
Tech. provedení:   Lokomotiva Trutnov (LTU)
Přihlášky:      do 29.09.2013 na ORIS (výjimečně na e-mail: killar.marek#gmail.com)
Shromaždiště:    Bernartice, lokalita Rybníček (50°37’33”N, 15°59’23”E) 
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu   8:45 - 9:30 hod.
Start:        000 = 10:00 hod
Vzdálenosti:     parkoviště – centrum do 500 m
           centrum – start   do 1000 m
           centrum - cíl       0 m 
Mapa:        Medvědí doupě, 1:10 000, E=5m, jaro 2013
Trať:        zkrácená
Terén:        podhorský kopcovitý terén s velkým množstvím terénních i porostových detailů, 
           několik typů terénu s různou průběžností, místy hustá síť komunikací, 
           v JZ části mapy vysoký členitý hřeben skal, prostor závodu dosud nebyl pro orientační běh použit
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Jan Grundmann
           hlavní rozhodčí: Pavel Hanuš
           stavba tratí:  Jan Petržela, Pavel Petržela

14. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 12. října 2013
Tech. provedení:   SK LOB Nová Paka (NPA)
Přihlášky:      do 6.10.2010 na ORIS (výjimečně na e-mail: jaroslav.kalibán#qscomp.cz)
Shromaždiště:    Horní Nová Ves
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu   8:45 - 9:30 hod.
Start:        000 = 10:00 hod
Vzdálenosti:     parkoviště – centrum do 400 m
           centrum – start   do 1500 m
           centrum - cíl       0 m 
Mapa:        Malá opička - pro všechny kategorie vodovzdorně upravená
Trať:        žactvo klasická, dorost a dospělí krátká, veteráni zkrácená
Terén:        Klasický středoevropský terén, mírně členitý s okrajovými svahy v S části, porostově     
           rozmanitý, v části nepřehledné hustníky s různou průběžností, místy kameny a skalky, 
           v části rovinatý čistý les s hustou sítí vodotečí.
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Jaroslav Kalibán
           hlavní rozhodčí: Filip Antoš
           stavba tratí:  Jiří Novák
Informace:      http://www.npa.cz/zavody/pohar2013/
Poznámka:      bude vybíráno parkovné        

15. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 19. října 2013
Tech. provedení:   TJ Start Náchod (SNA)
Přihlášky:      do 12.10.2013 na ORIS (výjimečně na e-mail: lubos.hanus#iol.cz)
Shromaždiště:    Louka v obci Kramolna – bude značeno
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu   8:45 - 9:30 hod.
Start:        000 = 10:00 hod
Vzdálenosti:     parkoviště – centrum do  0 m
           centrum – start   do 1000 m
           centrum - cíl       0 m 
Mapa:        Popílek 1:10000, E = 5m, stav léto 2013
Trať:        zkrácená klasika
Terén:        mírně zvlněný, v SV části strmý svah, většinou dobře průběžný, místy rozsáhlé hustníky
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Lukáš Pýcha
           hlavní rozhodčí: Pavel Slavík
           stavba tratí:  Zdeněk Sokolář ml.
Informace:      http://www.startnachod.wz.cz

16. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 26. října 2013
Tech. provedení:   OK Jilemnice (JIL)
Přihlášky:      do 20.10.2013 na ORIS (výjimečně na e-mail: klub#ok-jilemnice.cz)
Shromaždiště:    Koupaliště Pecka (Loc: 50°29'25.362"N, 15°36'34.504"E)
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu   8:45 - 9:30 hod.
Start:        000 = 10:00 hod
Vzdálenosti:     parkoviště – centrum do 100 m
           centrum – start    do 2000 m
           centrum – cíl     do 500 m
Mapa:        KAZABRUD
Trať:        zkrácená
Terén:        Podhorský krkonošský, členitý s množstvím terénních tvarů
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: David Hlaváč
           hlavní rozhodčí: Zdeněk Zlesák
           stavba tratí:  Jan Kolín, R3
Informace:      http://www.ok-jilemnice.cz

17. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 2. listopadu 2013
Tech. provedení:   K.O.B. Choceň (CHC)
Přihlášky:      do 27.10.2013 na ORIS
Shromaždiště:    Dvořisko 
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu   8:45 - 9:30 hod.
Start:        000 = 10:00 hod
Vzdálenosti:     parkoviště – centrum do 1000 m
           centrum – start    do 1500 m
           centrum – cíl        0 m
Mapa:        xxx, 1:10 000, E=5 m, stav říjen 2013
Trať:        delší middle
Terén:        Převážně jehličnatý, porostově velmi rozmanitý les s hustou sítí cest a celkovým převýšením 60m.
Dodatečné přihlášky: omezeně do počtu volných míst ve startovní listině za zvýšený vklad
WC+mytí:       v centru
Občerstvení:     v centru
Funkcionáři:     ředitel závodu: Pavel Švadlena
           hlavní rozhodčí: Ondřej Pešek
           stavba tratí:  Michal Pátek
Informace:      stránka závodu
Upozornění:     Toto je předběžná a zkrácená verze rozpisu závodu, který bude zveřejněn v souladu s Pravidly OB na stránce závodu.


Dle podkladů pořadatelů zpracoval:
19.10.2013, Ing. Lubomír Macháček lubomir.machacek#centrum.cz

Z důvodu šíření SPAMů (nevyžádaných e-mailů) byly všechny znaky '@' na těchto stránkách nahrazeny znakem '#'.