Východočeská oblast Českého svazu orientačního běhu
S p o l e č n ý   r o z p i s
soutěží Východočeské oblasti v orientačním běhu r. 2009 - podzim


UPOZORNĚNÍ: Z důvodu šíření SPAMů (nevyžádaných e-mailů) byly všechny znaky '@' na těchto stránkách nahrazeny znakem '#'.

I. Společná ustanovení:

1. Kategorie:     H10N, H10C        D10N, D10C
           H12C, H12D        D12C, D12D
           H14C, H14D        D14C, D14D
           H16C, H16D        D16C, D16D
           H18C           D18C
           H21A, H21C, H21D     D21A, D21C, D21D
           H35C, H35D        D35C, D35D
           H45C, H45D        D45C, D45D
           H55C, H55D        D55C
           H65C, H65D
           HDR (děti a rodiče)
           P (příchozí)
           
  Rozdělení závodníků do výkonnostních skupin C a D si provedou trenéři sami.
  Na tratě H10N a D10N nebudou pouštěny děti s doprovodem.
  Pro děti s doprovodem je určena kategorie HDR, viz.bod 7.


2. Přihlášky: Písemné nebo e-mailové přihlášky závodníků musí být doručeny před
  uzávěrkou uvedenou v rozpise. Za doručení e-mailové přihlášky se považuje
  potvrzení o doručení zasláno na e-mail odesilatele přihlášky.
  Při nedodržení termínu má pořadatel právo považovat přihlášku jako dodatečnou.
  Přihláška musí obsahovat: název oddílu, dopravní prostředek, adresu pro
  korespondenci,jméno vedoucího odpovědného za chování závodníků,výpočet vkladu,
  způsob platby.

  Povinná forma přihlášky zasílaná e-mailem:
  Přihlášky se posílá jako textový soubor, kde jeden závodník je na jedné řádce
  (doporučuje se kódování Windows 1250, ale nevyžaduje se - jméno je jen
  informativní údaj) v této struktuře:    
  
  7 znaků registrační číslo (01-07), mezera (8),
  10 znaků kategorie     (09-18), mezera (19),
  10 znaků číslo čipu SI   (20-29), mezera (30),
  25 znaků jméno       (31-55), mezera (56),
  1 znak licence      (57),  mezera (58),
  do konce řádky poznámka  (59-)
  
Vzor:
JET6104 H21C    0000313888 Novák Jaromír       A 80KC

  Do poznámky je možno uvádět platby, údaj mimo soutěž apod. podle údajů
  v rozpise. 
  Poznámky: 
  - Položka kategorie musí odpovídat rozpisu na příslušný závod a nesmí
   obsahovat mezeru. 
  - Příjmení jméno (i licence) jsou přednostně brány z registrace podle
   registračního čísla a slouží jen ke kontrole údajů. 
  - Registrační číslo musí obsahovat na všech řádkách kód oddílu. 
  - Číslo SI uvedené v přihlášce má přednost před číslem SI uváděném v registraci.
  - Volná místa se vyplňují mezerou (mezerník), v žádném případě se nepoužívá
   tabelátor. 
  V případě nepoužití povinného formátu přihlášky při počtu přihlašovaných
  závodníků 5 a více může pořadatel závodu vybírat zvýšený vklad až o 5 %.

3. Vklady: Žactvo 40,-Kč, ostatní 60,-Kč - pro registrované
  závodníky ČSOB (závodníci bez uvedeného registračního čísla budou považováni
  za nečleny ČSOB
  - neplatí pro kategorie H,D10N, H,D10C). Vklady se platí na prezentaci závodu.
  - maximální cena zapůjčení čipu SI se stanovuje na 40,-Kč.

4. Dodatečné přihlášky: Možné podle rozpisu konkrétního závodu:
  a) pro členy ČSOB na základě písemné dohlášky na prezentaci ze dvojnásobný
   vklad, při změně jména uvnitř kategorie v oddíle jednoduchý vklad
  b) pro ostatní závodníky volná tvorba cen

5. Předpis: Závodí se podle platných pravidel pro závody v OB a platného
  Soutěžního řádu pro soutěže Východočeské oblasti v OB.

6. Internet: Adresa stránky Východočeské oblasti na internetu:
           http://www.vco-ob.cz
  Na této stránce jsou umístěny rozpisy, startovní listiny, výsledky závodů ve
  Vč oblasti a mnoho dalších informací z OB ve Vč oblasti.

7. Veřejné kategorie:
  HDR (děti a rodiče): určeno pro děti s doprovodem, provedení linie
  P (příchozí): určeno pro začátečníky (nikoliv pro závodníky !),
  trať na úrovni DH12
  Start obou kategorií bude "volný" podle příchodu na start. V rozpisu závodu
  bude uveden časový program startu pro dané kategorie (doporučení cca o 20´
  méně než poslední startovní čas).
  Startovné bude jednotně stanoveno HDR (děti a rodiče) 40 Kč,
  P (příchozí) 40 Kč bez zvýšení přihlášky v den startu.

II. Ustanovení jednotlivých závodů:

10. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 05. září 2009
Tech. provedení:   SK OB Týniště nad Orlicí (TYN)
Přihlášky:      do 26.08.2009 na e-mail: zdenek.dockal#gmail.com
Shromaždiště:    Křivice, fotbalové hřiště
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu	8:45 - 9:30 hod.
Start:        000 = 10.00 hod
Vzdálenosti:     centrum - start     1700m
           centrum – cíl      1500m
Mapa:        Křivina 1:10 000, stav červen 2009
Terén:        kopcovitý, středně průběžný,místy kamenné srázy po těžbě
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele
Funkcionáři:     ředitel závodu: Petr Doležal
           hlavní rozhodčí: bude upřesněno 
           stavba tratí:  Tomáš Leštínský

11. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 26. září 2009
Tech. provedení:   SK LOB Nová Paka (NPA)
Přihlášky:      do 16.09.2009 na e-mail: jaroslav.kalibán#qscomp.cz
Shromaždiště:    Borovnička
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu	9:00 - 9:30 hod.
Start:        000 = 10.00 hod
Vzdálenosti:     parkoviště – centrum do 100m
           centrum - start   do 1000m
           centrum – cíl       0m
Mapa:        YPERIT 1:10 000 m, E = 5 m, stav léto 2009
Trať:        zkrácená
Terén:        klasický středoevropský terén, mírně členitý s okrajovými svahy v S části, porostově 
           rozmanitý, v části nepřehledné hustníky s různou průběžností a sníženou viditelností, 
           místy kameny a skalky, v části rovinatý, čistý les s hustou sítí vodotečí
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Jaroslav Kalibán
           hlavní rozhodčí: Antoš Filip, R2
           stavba tratí:  Jiří Novák, R2  
Informace:      http://www.npa.cz/
Upozornění:     bude vybíráno parkovné

12. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 10. října 2009
Tech. provedení:   OOB TJ Slavia Hradec Králové (SHK)
Přihlášky:      do 30.09.2009 prostřednictvím přihlašovacího systému OB Haná,
           ve vyjímečných případech e-mailem v povinném formátu na adresu vcp#shk-ob.cz.
           Přihláška je přijata po obdržení odpovědi.
Shromaždiště:    Nový Hradec Králové, pláž rybníka Biřička                    
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     v centru 8:45 - 9:30 hod.
Start:        000 = 10.00 hod
Mapa:        Nový Hradec Králové, M 1:10000, E 5 m, 2008, aktualizace 2009
Trať:        zkrácená klasická
Terén:        Rovinatý terén s hustou sítí komunikací a mnoha vegetačními detaily.        
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Jan Netuka 
           hlavní rozhodčí: Tomáš Chmelař 
           stavba tratí:  Jakub Weiner
Informace:      http://www.shk-ob.cz/

13. kolo soutěží:


Datum:        Neděle 11. října 2009
Tech. provedení:   TJ Start Náchod (SNA)
Přihlášky:      do 01.10.2009 prostřednictvím přihlašovacího systému OB Haná
Shromaždiště:    Běluň
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     v centru závodu od 8:45 do 9:30 hodin
Start:        000 = 10.00 hod
Mapa:        Harcov
Trať:        krátká trať (middle)
Funkcionáři:     ředitel závodu: Zdeněk Sokolář st.
           hlavní rozhodčí: Zdeněk Sokolář ml.
           stavba tratí:  Lukáš Pýcha, Martin Nývlt 
Informace:      http://www.startnachod.wz.cz/

14. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 24. října 2009
Tech. provedení:   KOB Dobruška (DOB)
Přihlášky:      do 14.10.2009 na e-mail: dudasek#dobruska.cz
Shromaždiště:    Plasnice - chata Radost                    
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     v centru 8:45 - 9:30 hod.
Start:        000 = 10.00 hod
Mapa:        Špičák 1:10000 (E = 5 m), stav jaro 2007
Trať:        klasická
Terén:        Kopcovatý těžký horský terén, v části kameny a skály, rozlehlé hustníky, v nižších
           partiích pramenné oblasti, střední hustota komunikací.        
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Tomáš Leštínský 
           hlavní rozhodčí: Katarína Labašová 
           stavba tratí:  Tomáš Leštínský
Informace:      http://www.dobruska.cz/kob

15. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 31. října 2009
Tech. provedení:   TJ Lokomotiva Trutnov o.s.-oddíl OB (LTU)
Přihlášky:      do 25.10.2009 na e-mail: killar.marek#seznam.cz
Shromaždiště:    Radvanice , střelnice - bude upřesněno                    
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     v centru 8:30 - 9:30 hod.
Start:        000 = 10.00 hod
Mapa:        CELESTÝN, měřítko 1:10 000, E = 5m, stav srpen 2005
Trať:        klasická
Terén:        podhorský - členitý, místy kamenité hřbety        
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Pavel Petržela 
           hlavní rozhodčí: Pavel Hanuš 
           stavba tratí:  Jan Petržela,Milan Rejmont
Informace:      http://www.ltu-ob.cz

16. kolo soutěží:


Datum:        Neděle 01. listopadu 2009
Tech. provedení:   TJ Sportcentrum Jičín (SJC)
Přihlášky:      do 21.10.2009 prostřednictvím přihlašovacího systému OB Haná,
           ve vyjímečných případech e-mailem v povinném formátu na adresu tomas.hanzl#centrum.cz.
Shromaždiště:    Ostružno, rekreační středisko Sklář                    
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     v centru 8:30 - 9:30 hod.
Start:        000 = 10.00 hod
Mapa:        Řáholec, 1:10000, E=5m, stav léto 2009
Předchozí mapa:   Řáholec I, Řáholec II, 1996
Trať:        middle
Terén:        klasický středoevropský, středně kopcovitý, hodně porostových detailů, hustá síť komunikací
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Ondřej Kazda, R2 
           hlavní rozhodčí: Tomáš Hanzl, R2 
           stavba tratí:  Štěpán Holas
Informace:      http://objicin.tpc.cz

Dle podkladů pořadatelů zpracoval: 20.10.2009, Ing. Lubomír Macháček lubomir.machacek#centrum.cz

Z důvodu šíření SPAMů (nevyžádaných e-mailů) byly všechny znaky '@' na těchto stránkách nahrazeny znakem '#'.