Východočeská oblast Českého svazu orientačního běhu
S p o l e č n ý   r o z p i s
soutěží Východočeské oblasti v orientačním běhu r. 2009 - jaro


UPOZORNĚNÍ: Z důvodu šíření SPAMů (nevyžádaných e-mailů) byly všechny znaky '@' na těchto stránkách nahrazeny znakem '#'.

I. Společná ustanovení:

1. Kategorie:     H10N, H10C        D10N, D10C
           H12C, H12D        D12C, D12D
           H14C, H14D        D14C, D14D
           H16C, H16D        D16C, D16D
           H18C           D18C
           H21A, H21C, H21D     D21A, D21C, D21D
           H35C, H35D        D35C, D35D
           H45C, H45D        D45C, D45D
           H55C, H55D        D55C
           H65C, H65D
           HDR (děti a rodiče)
           P (příchozí)
           
  Rozdělení závodníků do výkonnostních skupin C a D si provedou trenéři sami.
  Na tratě H10N a D10N nebudou pouštěny děti s doprovodem.
  Pro děti s doprovodem je určena kategorie HDR, viz.bod 7.


2. Přihlášky: Písemné nebo e-mailové přihlášky závodníků musí být doručeny před
  uzávěrkou uvedenou v rozpise. Za doručení e-mailové přihlášky se považuje
  potvrzení o doručení zasláno na e-mail odesilatele přihlášky.
  Při nedodržení termínu má pořadatel právo považovat přihlášku jako dodatečnou.
  Přihláška musí obsahovat: název oddílu, dopravní prostředek, adresu pro
  korespondenci,jméno vedoucího odpovědného za chování závodníků,výpočet vkladu,
  způsob platby.

  Povinná forma přihlášky zasílaná e-mailem:
  Přihlášky se posílá jako textový soubor, kde jeden závodník je na jedné řádce
  (doporučuje se kódování Windows 1250, ale nevyžaduje se - jméno je jen
  informativní údaj) v této struktuře:    
  
  7 znaků registrační číslo (01-07), mezera (8),
  10 znaků kategorie     (09-18), mezera (19),
  10 znaků číslo čipu SI   (20-29), mezera (30),
  25 znaků jméno       (31-55), mezera (56),
  1 znak licence      (57),  mezera (58),
  do konce řádky poznámka  (59-)
  
Vzor:
JET6104 H21C    0000313888 Novák Jaromír       A 80KC

  Do poznámky je možno uvádět platby, údaj mimo soutěž apod. podle údajů
  v rozpise. 
  Poznámky: 
  - Položka kategorie musí odpovídat rozpisu na příslušný závod a nesmí
   obsahovat mezeru. 
  - Příjmení jméno (i licence) jsou přednostně brány z registrace podle
   registračního čísla a slouží jen ke kontrole údajů. 
  - Registrační číslo musí obsahovat na všech řádkách kód oddílu. 
  - Číslo SI uvedené v přihlášce má přednost před číslem SI uváděném v registraci.
  - Volná místa se vyplňují mezerou (mezerník), v žádném případě se nepoužívá
   tabelátor. 
  V případě nepoužití povinného formátu přihlášky při počtu přihlašovaných
  závodníků 5 a více může pořadatel závodu vybírat zvýšený vklad až o 5 %.

3. Vklady: Žactvo 40,-Kč, ostatní 60,-Kč - pro registrované
  závodníky ČSOB (závodníci bez uvedeného registračního čísla budou považováni
  za nečleny ČSOB
  - neplatí pro kategorie H,D10N, H,D10C). Vklady se platí na prezentaci závodu.
  - maximální cena zapůjčení čipu SI se stanovuje na 40,-Kč.

4. Dodatečné přihlášky: Možné podle rozpisu konkrétního závodu:
  a) pro členy ČSOB na základě písemné dohlášky na prezentaci ze dvojnásobný
   vklad, při změně jména uvnitř kategorie v oddíle jednoduchý vklad
  b) pro ostatní závodníky volná tvorba cen

5. Předpis: Závodí se podle platných pravidel pro závody v OB a platného
  Soutěžního řádu pro soutěže Východočeské oblasti v OB.

6. Internet: Adresa stránky Východočeské oblasti na internetu:
           http://www.vco-ob.cz
  Na této stránce jsou umístěny rozpisy, startovní listiny, výsledky závodů ve
  Vč oblasti a mnoho dalších informací z OB ve Vč oblasti.

7. Veřejné kategorie:
  HDR (děti a rodiče): určeno pro děti s doprovodem, provedení linie
  P (příchozí): určeno pro začátečníky (nikoliv pro závodníky !),
  trať na úrovni DH12
  Start obou kategorií bude "volný" podle příchodu na start. V rozpisu závodu
  bude uveden časový program startu pro dané kategorie (doporučení cca o 20´
  méně než poslední startovní čas).
  Startovné bude jednotně stanoveno HDR (děti a rodiče) 40 Kč,
  P (příchozí) 40 Kč bez zvýšení přihlášky v den startu.

II. Ustanovení jednotlivých závodů:

1. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 28. března 2009
Tech. provedení:   KOS Voděrady o.s. (VOD)
Přihlášky:      do 18.března 2009 na OB Haná nebo na e-mail: sedlakradek#centrum.cz
Shromaždiště:    tělocvična, šatny a přilehlé okolí ZŠ Voděrady
Způsob placení:   při prezentaci, za přihlášené a neodprezentované oddíly
           bude startovné vymáháno
Prezentace:     V centru závodu	8:00 - 9:30 hod. (prosíme o dodržení konce prezentace)
Start:        000 = 10.00 hod
Vzdálenosti:     parkování AUTA - centrum 500m
           parkování BUS - centrum 200m
           centrum - start     300m
           centrum – cíl       0m
Mapa:        Voděrady 1:10 000, E:5m, rozměr A4, stav: 01-03/2009
Předchozí mapa:   U Kováře, stav 1991
Trať:        krátká
Terén:        rovinatý s mírným svahem, porostově členitý s četnou sítí
           cest, místy velmi zarostlý, převážně velmi dobře průběžný
Dodatečné přihlášky: ano, dle přihláš. systému OB Haná za zvýšené startovné
Funkcionáři:     ředitel závodu: R.Sedlák
           hlavní rozhodčí: R.Sedlák
           stavba tratí:  R.Sedlák
Informace:      www.voderady.majestat.cz , tel.: 737659 841
Upozornění:     parkování organizuje modelářský klub – bude vybíráno parkovné
           Občerstvení provozuje školní jídelna.
           WC a teplé sprchy v šatnách školy.           

2. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 04. dubna 2009
Tech. provedení:   OK Lokomotiva Pardubice (LPU)
Přihlášky:      do 25.03.2009 na e-mail: lpu#vco-ob.cz nebo prostřednictvím přihlašovacího systému OB Haná
Shromaždiště:    Vysoké Chvojno
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu	8:45 - 9:30 hod.
Start:        000 = 10.00 hod
Mapa:        Hluboký 1:10000 (E = 5 m), stav září, říjen 2008
Trať:        klasická
Terén:        Rovinatý terén se střední sítí komunikací s mnoha vegetačními detaily.
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Adam Zitka
           hlavní rozhodčí: Zdeněk Duch
           stavba tratí:  Iveta Duchová  
Informace:      http://lpu.cz/vcp09/

3. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 18. dubna 2009
Tech. provedení:   SK Studenec (STH)
Přihlášky:      do 10.04.2009 na e-mail: skstudenec#seznam.cz
Shromaždiště:    Studenec                    
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     v centru 8:45 - 9:30hod.
Start:        000 = 10.00 hod
Mapa:        Custodius, M 1:10 000, stav 2009
Trať:        klasická
Terén:        Svahy vrchu Strážník (původní latinský název Custodius) s partiemi zámeckého parku        
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele
Funkcionáři:     ředitel závodu: PaedDr.Petr Junek 
           hlavní rozhodčí: Ing.Petr Junek 
           stavba tratí:  Ing.Ivan Uvizl, Mgr.Tomáš Chrást
Parkování:      vymezaná parkoviště na shromaždišti 

4. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 25. dubna 2009
Tech. provedení:   SOOB Spartak Rychnov n. Kn. (SRK)
Přihlášky:      do 15.04.2009 prostřednictvím přihlašovacího systému OB Haná,
           ve vyjím.případech e-mailem v povinném formátu na adresu Kuncova.J#seznam.cz.
           Přihláška je přijata po obdržení odpovědi.
Shromaždiště:    Zdobnice
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     v centru závodu od 8:45 do 9:30 hodin
Start:        000 = 10.00 hod
Vzdálenosti:     centrum - start 1000 m
           cíl - centrum do 1000 m
Mapa:        Šajtava, stav léto 2008
Terén:        horský, 580 - 870 m.n.m., vbšechny typy průchodnosti, porosty jehličnaté, listnaté i smíšené
Funkcionáři:     ředitel závodu: Zdeněk Vítek
           hlavní rozhodčí: Karel Seidl
           stavba tratí:  Jiří Ptáček

5. kolo soutěží - Oblastní mistrovství a veteraniáda na klasické trati:


Datum:        Pátek 01.května 2009
Tech. provedení:   Klub vytrvalostních sportů Šumperk (KSU),
           TJ Loko Česká Třebová (CET)
Startují:      oblastní mistrovství - viz. SŘ VČ oblasti odstavec B.1.
           veteraniáda      - viz. SŘ VČ oblasti odstavec C.1.
Přihlášky:      do 21.04.2009 do 24:00 hod. prostřednictvím přihlašovacího systému OB Haná.
           Výjimečně přes email: lucruza#email.cz (Lukáš Růžička).
           Požadavky na start uveďte v přihlášce, při prezentaci nebudou měněny startovní časy!
Dodatečné přihlášky: po 21.04.2009 výhradně přes email: lucruza#email.cz (mobil: +420 602 445 065)
           a to pouze dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad.
Shromaždiště:    Mezilesí (5 km SV od Lanškrouna)
           Doporučujeme oddílové stany, centrum závodu je bez přístřeší.
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     v centru závodu od 8:30 do 9:30 hodin
Start:        000 = 10.00 hod
Mapa:        Mezilesí 2009, 1:10 000, ekv. 5 m., stav duben 2009, klíč ISOM2000,
           pro všechny kategorie mapy upraveny vodovzdorně
Trať:        klasická
Terén:        zvlněný terén s několika údolími (centrální údolí Hraničního potoka je velmi hluboké)
           se skalkami a kameny; množství různých komunikací (cest a průseků) - nepravoúhlá (nepravidelná) síť;
           velmi málo podrostu; čistý převážně smrkový les; množství různých porostových objektů
           (hustníky, nálety, paseky, světliny…); velmi obtížná běžecká podložka
Funkcionáři:     ředitel závodu: Jan Rybička (CET)
           hlavní rozhodčí: Petr Turczer, R1 (KSU)
           stavba tratí:  Lukáš Růžička, R2 (KSU); Luděk Pilgr (CET)
Informace:      http://www.ksu.cz/mezilesi09
           mezilesi09#ksu.cz (přesměrováno na oba oddíly – KSU i CET)
           +420 722 593 788 (Jan Rybička - CET)
           +420 776 180 570 (Petr Turczer - KSU)
Upozornění:     Parkování osobních automobilů pouze na vyhrazených plochách (cca 1 km od shromaždiště),
           dbejte pokynů pořadatelů. Může být vybíráno parkovné.
           Parkování autobusů bude (po vyložení závodníků u shromaždiště) možné na parkovišti (odpočívadle)
           cca 1,5 km směrem na Horní Heřmanice.
           U vybraných kategorií bude závod koncipován jako utkání Východočeské a Hanácké oblasti – Challenge Cup 2009


Oblastní mistrovství a veteraniáda - štafet:


Datum:        Neděle 24. května 2009
Tech.provedení:   Magnus Orienteering (ASU)
Startují:      oblastní mistrovství - viz. SŘ VČ oblasti odstavec B.4.
           veteraniáda      - viz. SŘ VČ oblasti odstavec C.4.
           vklad za jednu štafetu: žáci 210,-Kč, dospělí 450,-Kč
           (startovné za startující štafety bude dodatečně z rozpočtu Vč oblasti dorovnáno na ceny oblasti)
Přihlášky:      do 07.05.2009 na email d.ales#worldonline.cz
Shromaždiště:    Moravská Třebová, rekreační středisko Srnčí
Způsob placeni:   na účet 172435721/0600
Prezentace:     V centru závodu	7:45 - 8:30 hod.
Start:        000=09.30 hod. - první úseky
Mapa:        M 1:10 000, E = 5 m, stav 2009
Terén:        Zvlněný terén s množstvím komunikací a porostově velmi pestrý, v části terénní detaily.
Funkcionáři:     ředitel závodu: David Aleš
           hlavní rozhodčí: Petr Hynek
           stavba tratí:  Petr Hynek, Daniel Vláčil
Informace:      http://cp09.aljosa.org

6. kolo soutěží - Oblastní mistrovství a veteraniáda na krátké trati:


Datum:        Sobota 30. května 2009
Tech. provedení:   OOB Vamberk (VAM)
Startují:      oblastní mistrovství - viz. SŘ VČ oblasti odstavec B.2.
           veteraniáda      - viz. SŘ VČ oblasti odstavec C.2.
Přihlášky:      do 20.05.2009 na e-mail: michalklapal#gmail.com
Shromaždiště:    chata Vyhlídka, Vamberk (bude označeno, ale všichni už to znají)
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu	8:30 - 9:30 hod.
Start:        000 = 10.00 hod
Vzdálenosti:     parkování v centru na louce (bude vybíráno parkovné)
           centrum – start do 1000m
           centrum – cíl do 500m
Mapa:        RYBNÁ, 1:10 000, E=5m, stav jaro2008
Trať:        krátká trať
Terén:        kopcovitý se střední sítí komunikací
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
WC+mytí:       v centru (cisterna), v chatě Vyhlídka
Funkcionáři:     ředitel závodu: Karel Rykala
           hlavní rozhodčí: Jana Smutná
           stavba tratí:  Tomáš Veverka
Informace:      http://www.zavodyobvamberk.estranky.cz/

7. kolo soutěží - Oblastní mistrovství a veteraniáda ve sprintu:


Datum:        Sobota 30. května 2009
Tech. provedení:   OOB Vamberk (VAM)
Startují:      oblastní mistrovství - viz. SŘ VČ oblasti odstavec B.3.
           veteraniáda      - viz. SŘ VČ oblasti odstavec C.3.
Přihlášky:      do 20.05.2009 na e-mail: michalklapal#gmail.com
Shromaždiště:    chata Vyhlídka, Vamberk (bude označeno, ale všichni už to znají)
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu	8:30 - 9:30 hod.
Start:        000 = 15.00 hod
Vzdálenosti:     parkování v centru na louce (bude vybíráno parkovné)
           centrum – start do 1000m
           centrum – cíl do 500m
Mapa:        OBORA, 1:5 000, E=5m, stav jaro 2008
Trať:        sprint
Terén:        kopcovitý se střední sítí komunikací
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
WC+mytí:       v centru (cisterna), v chatě Vyhlídka
Funkcionáři:     ředitel závodu: Karel Rykala
           hlavní rozhodčí: Jana Smutná
           stavba tratí:  Michal Smutný
Informace:      http://www.zavodyobvamberk.estranky.cz/

8. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 13. června 2009
Tech. provedení:   OK Jilemnice (JIL)
Přihlášky:      do 05.06.2009 na e-mail: jil#vco-ob.cz
Shromaždiště:    Martinice – fotbalový stadion
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu	8:45 - 9:30 hod.
Start:        000 = 10.00 hod
Vzdálenosti:     parkoviště - centrum závodu do 200 m
           centrum - start       do 1200 m
           centrum - cíl        do 1000 m
Mapa:        U hřbitova 1:10000,ekv.5 m, revize 5/09
Trať:        krátká trať
Terén:        podkrkonošský, mírně zvlněný, průběžný
Funkcionáři:     ředitel závodu: Evžen Malý  R2
           hlavní rozhodčí: Aleš Malý  R2
           stavba tratí:  Martin Král R1
Informace:      www.ok-jilemnice.cz 
Upozornění:     vyhrazujeme si v případě zamítnutí pořádání závodu ze strany Životního prostředí
           povolení změny prostoru závodu přesunutí do Jilemnice, kde by proběhl závod na krátké trati
           v centru Města Jilemnice se shromaždištěm u nemocnice jako v dubnu roku 2008.

9. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 27. června 2009
Tech. provedení:   OOB TJ Sokol Kunvald (KUN)
Přihlášky:      do 19.06.2009 na e-mail: obkun#wo.cz
Shromaždiště:    Pastviny, bude upřesněno
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu	8:30 - 9:30 hod.
Start:        000 = 10.00 hod
Mapa:        Studené, měřítko 1:15 000, E = 5m, stav jaro 2008
Trať:        klasická
Terén:        kopcovitý, členitý
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Pavel Trejtnar
           hlavní rozhodčí: Jaroslav Jakubec
           stavba tratí:  Jaromír Bílek
Informace:      http://obkunvald.sweb.cz 

Dle podkladů pořadatelů zpracoval: 16.05.2009, Ing. Lubomír Macháček lubomir.machacek#centrum.cz

Z důvodu šíření SPAMů (nevyžádaných e-mailů) byly všechny znaky '@' na těchto stránkách nahrazeny znakem '#'.