Východočeská oblast Českého svazu orientačního běhu
S p o l e č n ý   r o z p i s
soutěží Východočeské oblasti v orientačním běhu r. 2008 - podzim


UPOZORNĚNÍ: Z důvodu šíření SPAMů (nevyžádaných e-mailů) byly všechny znaky '@' na těchto stránkách nahrazeny znakem '#'.

I. Společná ustanovení:

1. Kategorie:     H10N, H10C        D10N, D10C
           H12C, H12D        D12C, D12D
           H14C, H14D        D14C, D14D
           H16C, H16D        D16C, D16D
           H18C           D18C
           H21A, H21C, H21D     D21A, D21C, D21D
           H35C, H35D        D35C, D35D
           H45C, H45D        D45C, D45D
           H55C, H55D        D55C
           H65C, H65D
           HDR (děti a rodiče)
           P (příchozí)
           
  Rozdělení závodníků do výkonnostních skupin C a D si provedou trenéři sami.
  Na tratě H10N a D10N nebudou pouštěny děti s doprovodem.
  Pro děti s doprovodem je určena kategorie HDR, viz.bod 7.


2. Přihlášky: Písemné nebo e-mailové přihlášky závodníků musí být doručeny před
  uzávěrkou uvedenou v rozpise. Za doručení e-mailové přihlášky se považuje
  potvrzení o doručení zasláno na e-mail odesilatele přihlášky.
  Při nedodržení termínu má pořadatel právo považovat přihlášku jako dodatečnou.
  Přihláška musí obsahovat: název oddílu, dopravní prostředek, adresu pro
  korespondenci,jméno vedoucího odpovědného za chování závodníků,výpočet vkladu,
  způsob platby.

  Povinná forma přihlášky zasílaná e-mailem:
  Přihlášky se posílá jako textový soubor, kde jeden závodník je na jedné řádce
  (doporučuje se kódování Windows 1250, ale nevyžaduje se - jméno je jen
  informativní údaj) v této struktuře:    
  
  7 znaků registrační číslo (01-07), mezera (8),
  10 znaků kategorie     (09-18), mezera (19),
  10 znaků číslo čipu SI   (20-29), mezera (30),
  25 znaků jméno       (31-55), mezera (56),
  1 znak licence      (57),  mezera (58),
  do konce řádky poznámka  (59-)
  
Vzor:
JET6104 H21C    0000313888 Novák Jaromír       A 80KC

  Do poznámky je možno uvádět platby, údaj mimo soutěž apod. podle údajů
  v rozpise. 
  Poznámky: 
  - Položka kategorie musí odpovídat rozpisu na příslušný závod a nesmí
   obsahovat mezeru. 
  - Příjmení jméno (i licence) jsou přednostně brány z registrace podle
   registračního čísla a slouží jen ke kontrole údajů. 
  - Registrační číslo musí obsahovat na všech řádkách kód oddílu. 
  - Číslo SI uvedené v přihlášce má přednost před číslem SI uváděném v registraci.
  - Volná místa se vyplňují mezerou (mezerník), v žádném případě se nepoužívá
   tabelátor. 
  V případě nepoužití povinného formátu přihlášky při počtu přihlašovaných
  závodníků 5 a více může pořadatel závodu vybírat zvýšený vklad až o 5 %.

3. Vklady: Žactvo 40,-Kč, ostatní 60,-Kč - pro registrované
  závodníky ČSOB (závodníci bez uvedeného registračního čísla budou považováni
  za nečleny ČSOB
  - neplatí pro kategorie H,D10N, H,D10C). Vklady se platí na prezentaci závodu.
  - maximální cena zapůjčení čipu SI se stanovuje na 40,-Kč.

4. Dodatečné přihlášky: Možné podle rozpisu konkrétního závodu:
  a) pro členy ČSOB na základě písemné dohlášky na prezentaci ze dvojnásobný
   vklad, při změně jména uvnitř kategorie v oddíle jednoduchý vklad
  b) pro ostatní závodníky volná tvorba cen

5. Předpis: Závodí se podle platných pravidel pro závody v OB a platného
  Soutěžního řádu pro soutěže Východočeské oblasti v OB.

6. Internet: Adresa stránky Východočeské oblasti na internetu:
           http://www.vco-ob.cz
  Na této stránce jsou umístěny rozpisy, startovní listiny, výsledky závodů ve
  Vč oblasti a mnoho dalších informací z OB ve Vč oblasti.

7. Veřejné kategorie:
  HDR (děti a rodiče): určeno pro děti s doprovodem, provedení linie
  P (příchozí): určeno pro začátečníky (nikoliv pro závodníky !),
  trať na úrovni DH12
  Start obou kategorií bude "volný" podle příchodu na start. V rozpisu závodu
  bude uveden časový program startu pro dané kategorie (doporučení cca o 20´
  méně než poslední startovní čas).
  Startovné bude jednotně stanoveno HDR (děti a rodiče) 30 Kč,
  P (příchozí) 50 Kč bez zvýšení přihlášky v den startu.

II. Ustanovení jednotlivých závodů:

10. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 27. září 2008
Tech. provedení:   OOB TJ SOKOL Žamberk (ZAM)
Přihlášky:      do 17.09.2008 na e-mail: obkun#wo.cz
Shromaždiště:    Studené, fotbalové hřiště, příjezd od Žamberka,
           4km před Jablonném nad Orlicí vlevo,bude značeno z Bredůvky
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu	8:30 - 9:30 hod.
Start:        000 = 10.00 hod
Vzdálenosti:     parkování v centru nebo na příjezdové komunikaci
           parkování - centrum        do 300 m
           centrum - start          do 1000 m
           centrum - cíl           do 700 m
Mapa:        STUDENÉ, měřítko 1:15000, E= 5 m, stav jaro 2008
Předchozí mapy:   STUDENÉ, STUDENÉ II;
Trať:        klasická
Terén:        kopcovitý,členitý
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Václav Tobiška
           hlavní rozhodčí: Jaroslav Jakubec
           stavba tratí:  Jaroslav Jakubec, Daniel Bříza
Upozornění:     bude vybíráno parkovné

11. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 04. října 2008
Tech. provedení:   OOS TJ Spartak Vrchlabí (VRL)
Přihlášky:      do 24.09.2008 na e-mail: ruda.kutlvasr#centrum.cz
Shromaždiště:    Debrné – sjezdovka (bude značeno)
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu	8:30 - 9:30 hod.
Start:        000 = 10.00 hod
Mapa:        Bílý kopec, 1 : 10 000, E=5, léto 2007
Vzdálenosti:     centrum – start          do 1000 m
           centrum – cíl              0 m
Terén:        mírně i hodně členitý, místy skalky, kameny nebo kamenné svahy
WC + mytí:      v centru
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele
Funkcionáři:     ředitel závodu: Pavel Wohanka
           hlavní rozhodčí: Jindřich Knobloch
           stavba tratí:  Zuzka Kubátová, Bohumil Zemánek
Informace:      http://ob.spartak-vrchlabi.cz
Upozornění:     bude vybíráno parkovné

12. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 11. října 2008
Tech. provedení:   Lokomotiva Trutnov (LTU)
Přihlášky:      do 01.10.2008 na e-mail: killar.marek#seznam.cz
Shromaždiště:    Pilníkov u Trutnova,7km Z - směr Jičín
		         fotbalový stadion, příjezd od náměstí
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu	8:45 - 9:30 hod.
Start:        000 = 10.00 hod
Mapa:        Liškárna, M 1:10 000, E-5m, stav 2007
		         Kamenec, M 1:15 000, E-5m, stav 2007
Trať:        klasická
Terén:        Kopcovitý terén se střední sítí komunikací,většinou 			
           dobře průběžný,místy velké množství erozních rýh
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
WC+mytí:       v centru
Funkcionáři:     ředitel závodu: Josef Wenke
           hlavní rozhodčí: ing.Pavel Hanuš
           stavba tratí:  Jan Petržela

13. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 18. října 2008
Tech. provedení:   SK LOB Nová Paka (NPA)
Přihlášky:      do 08.10.2008 na e-mail: jaroslav.kalibán#qscomp.cz
Shromaždiště:    Nová Paka – sjezdovka u zimního stadionu
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu 08:30 - 09:30 hod.
Start:        000 = 10.00 hod
Vzdálenosti:     parkování - centrum        do 200 m
           centrum - start          do 1000 m
           centrum - cíl              0 m
Mapa:        Za Barákem,  1:10 000, E = 5 m, stav září 2008
Trať:        zkrácená
Terén:        kopcovitý, členitý s hustou sítí komunikací, místy zarostlý,
           v některých částech kameny a skalky
Funkcionáři:     ředitel závodu: Jaroslav Kalibán
           hlavní rozhodčí: Jiří Novák
           stavba tratí:  Zdeněk Bejr
Informace:      http://www.npa.cz
Upozornění:     bude vybíráno parkovné

14. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 25.října 2008
Tech. provedení:   OK Lokomotiva Pardubice (LPU)
Přihlášky:      do 15.10.2008 na e-mail: lpu#vco-ob.cz
Shromaždiště:    Autocamp Hluboký, Holice
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu	8:45 - 9:30 hod.
Start:        000 = 10.00 hod
Mapa:        M 1:10000, stav září, říjen 2008
Trať:        zkrácené
Terén:        Rovinatý terén se střední sítí komunikací s mnoha vegetačními detaily.
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Jaroslav Vávra
           hlavní rozhodčí: Adam Zitka
           stavba tratí:  Jaroslav Vávra, Adam Zitka

15. kolo soutěží:


Datum:        Neděle 02. listopadu 2008
Tech. provedení:   Sportcentrum Jičín (SJC)
Přihlášky:      do 28.10.2008 prostřednictvím přihlašovacího systému OB Haná
           případně na e-mail: sjc#objicin.tpc.cz
Shromaždiště:    Brada-Rybníček – louka pod penzionem Brada
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu	8:45 - 9:30 hod.
Start:        000 = 10.00 hod
Mapa:        Brada 08, 1 : 10.000, ekvidistance 5 m, stav září 2007 pro kategorie HD21.
           Brada 08, 1 : 7.500, ekvidistance 5 m, stav září 2007 pro všechny ostatní kategorie
Trať:        Všechny tratě (s výjimkou HD10N, HD10C, HD12CD, HD14CD, HDR a P) jsou s volným pořadím kontrol.
           Kontroly budou v mapě označeny kódem. Doporučujeme závodníkům, aby si s sebou do lesa vzali tužku.
Terén:        Vertikálně i horizontálně členitý, proměnlivý v různých oblastech,
           střední hustota sítě komunikací všeho druhu, někde podrost, někde skoro park, prostě Brada.
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Doprovodný program: Paralelní sprint dvojic „Poraž si svého kámoše!!!“.
           Přihlášky na místě za 20 Kč/os. Nejrychlejší muž a nejrychlejší žena obdrží finanční prémii 1000 Kč! 
Funkcionáři:     ředitel závodu: Pavel Řehák
           hlavní rozhodčí: Petr Špicar
           stavba tratí:  Tomáš Kalenský a Petr Špicar

Dle podkladů pořadatelů zpracoval a aktualizoval: 27.10.2008, Ing. Lubomír Macháček lubomir.machacek#centrum.cz

Z důvodu šíření SPAMů (nevyžádaných e-mailů) byly všechny znaky '@' na těchto stránkách nahrazeny znakem '#'.