Východočeská oblast Českého svazu orientačního běhu
S p o l e č n ý   r o z p i s
soutěží Východočeské oblasti v orientačním běhu r. 2008 - jaro


UPOZORNĚNÍ: Z důvodu šíření SPAMů (nevyžádaných e-mailů) byly všechny znaky '@' na těchto stránkách nahrazeny znakem '#'.

I. Společná ustanovení:

1. Kategorie:     H10N, H10C        D10N, D10C
           H12C, H12D        D12C, D12D
           H14C, H14D        D14C, D14D
           H16C, H16D        D16C, D16D
           H18C           D18C
           H21A, H21C, H21D     D21A, D21C, D21D
           H35C, H35D        D35C, D35D
           H45C, H45D        D45C, D45D
           H55C, H55D        D55C
           H65C, H65D
           HDR (děti a rodiče)
           P (příchozí)
           
  Rozdělení závodníků do výkonnostních skupin C a D si provedou trenéři sami.
  Na tratě H10N a D10N nebudou pouštěny děti s doprovodem.
  Pro děti s doprovodem je určena kategorie HDR, viz.bod 7.


2. Přihlášky: Písemné nebo e-mailové přihlášky závodníků musí být doručeny před
  uzávěrkou uvedenou v rozpise. Za doručení e-mailové přihlášky se považuje
  potvrzení o doručení zasláno na e-mail odesilatele přihlášky.
  Při nedodržení termínu má pořadatel právo považovat přihlášku jako dodatečnou.
  Přihláška musí obsahovat: název oddílu, dopravní prostředek, adresu pro
  korespondenci,jméno vedoucího odpovědného za chování závodníků,výpočet vkladu,
  způsob platby.

  Povinná forma přihlášky zasílaná e-mailem:
  Přihlášky se posílá jako textový soubor, kde jeden závodník je na jedné řádce
  (doporučuje se kódování Windows 1250, ale nevyžaduje se - jméno je jen
  informativní údaj) v této struktuře:    
  
  7 znaků registrační číslo (01-07), mezera (8),
  10 znaků kategorie     (09-18), mezera (19),
  10 znaků číslo čipu SI   (20-29), mezera (30),
  25 znaků jméno       (31-55), mezera (56),
  1 znak licence      (57),  mezera (58),
  do konce řádky poznámka  (59-)
  
Vzor:
JET6104 H21C    0000313888 Novák Jaromír       A 80KC

  Do poznámky je možno uvádět platby, údaj mimo soutěž apod. podle údajů
  v rozpise. 
  Poznámky: 
  - Položka kategorie musí odpovídat rozpisu na příslušný závod a nesmí
   obsahovat mezeru. 
  - Příjmení jméno (i licence) jsou přednostně brány z registrace podle
   registračního čísla a slouží jen ke kontrole údajů. 
  - Registrační číslo musí obsahovat na všech řádkách kód oddílu. 
  - Číslo SI uvedené v přihlášce má přednost před číslem SI uváděném v registraci.
  - Volná místa se vyplňují mezerou (mezerník), v žádném případě se nepoužívá
   tabelátor. 
  V případě nepoužití povinného formátu přihlášky při počtu přihlašovaných
  závodníků 5 a více může pořadatel závodu vybírat zvýšený vklad až o 5 %.

3. Vklady: Žactvo 40,-Kč, ostatní 60,-Kč - pro registrované
  závodníky ČSOB (závodníci bez uvedeného registračního čísla budou považováni
  za nečleny ČSOB
  - neplatí pro kategorie H,D10N, H,D10C). Vklady se platí na prezentaci závodu.
  - maximální cena zapůjčení čipu SI se stanovuje na 40,-Kč.

4. Dodatečné přihlášky: Možné podle rozpisu konkrétního závodu:
  a) pro členy ČSOB na základě písemné dohlášky na prezentaci ze dvojnásobný
   vklad, při změně jména uvnitř kategorie v oddíle jednoduchý vklad
  b) pro ostatní závodníky volná tvorba cen

5. Předpis: Závodí se podle platných pravidel pro závody v OB a platného
  Soutěžního řádu pro soutěže Východočeské oblasti v OB.

6. Internet: Adresa stránky Východočeské oblasti na internetu:
           http://www.vco-ob.cz
  Na této stránce jsou umístěny rozpisy, startovní listiny, výsledky závodů ve
  Vč oblasti a mnoho dalších informací z OB ve Vč oblasti.

7. Veřejné kategorie:
  HDR (děti a rodiče): určeno pro děti s doprovodem, provedení linie
  P (příchozí): určeno pro začátečníky (nikoliv pro závodníky !),
  trať na úrovni DH12
  Start obou kategorií bude "volný" podle příchodu na start. V rozpisu závodu
  bude uveden časový program startu pro dané kategorie (doporučení cca o 20´
  méně než poslední startovní čas).
  Startovné bude jednotně stanoveno HDR (děti a rodiče) 30 Kč,
  P (příchozí) 50 Kč bez zvýšení přihlášky v den startu.

II. Ustanovení jednotlivých závodů:

1. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 29. března 2008
Tech. provedení:   SK Studenec (STH)a SIG-MAT Mladá Boleslav (SMB)
           Společný závod Ještědské a Východočeské oblasti
Přihlášky:      do 19.03.2008 na e-mail: skstudenec#seznam.cz
Shromaždiště:    Osada Zelená, obec Luštěnice
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu	8:45 - 9:30 hod.
Start:        000 = 10.00 hod
Mapa:        Zelená, M 1:10 000, 1:15 000, stav 2007
Trať:        klasická
Terén:        Rovinatý terén se střední sítí komunikací v tomto období 			
           dobře průběžný.
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Slavomír Svoboda
           hlavní rozhodčí: Ladislav Hrubý
           stavba tratí:  Ing.Petr Junek, Ing.Martin Junek

2. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 05. dubna 2008
Tech. provedení:   OK99 Hradec Králové (PHK)
Přihlášky:      do 26.03.2008 na e-mail: pavel.behoun#tiscali.cz
Shromaždiště:    Biřička
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu	9:00 - 9:30 hod.
Start:        000 = 10.00 hod
Mapa:        Biřička, M 1:10 000, E = 5 m, stav 2008
Trať:        klasická
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele
Funkcionáři:     ředitel závodu: Jan Panchártek
           hlavní rozhodčí: Tomáš Vítek
           stavba tratí:  Jan Kubát
Upozornění:     Z důvodů omezeného prostoru k zaparkování aut prosíme
           závodníky z PHK a SHK, aby využili jiný způsob dopravy.

3. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 12. dubna 2008
Tech. provedení:   OOB Vamberk (VAM)
Přihlášky:      do 02.04.2008 na e-mail: mklapal#centrum.cz
Shromaždiště:    areál Sklenářky (3km od Kostelce n.Orl. - bude značeno)
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     v centru 8:45 - 9:30hod.
Start:        000 = 10.00 hod
Vzdálenosti:     parkování v centru nebo na příjezdové komunikaci
           centrum - start          do 1500 m
           centrum - cíl           do 500 m
Mapa:        Mírov, 1 : 10 000, E = 5m, léto 2006
Terén:        rovinatý s hustou sítí cest
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele
WC+mytí:       v centru
Funkcionáři:     ředitel závodu: Karel Rykala
           hlavní rozhodčí: Jana Smutná
           stavba tratí:  Jan Koblic
Informace:      http://www.obvamberk.estranky.cz
Upozornění:     v centru bude vybíráno za parkování
           v centru je možné postavit stany

4. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 19. dubna 2008
Tech. provedení:   SOOB Spartak Rychnov n. Kn. (SRK)
Přihlášky:      do 09.04.2008 prostřednictvím přihlašovacího systému OB Haná.
Dodatečné přihlášky: po termínu na email: Kuncova.J#seznam.cz za zvýšené
              startovné (pouze do 17.4.08. do 24.00 hodin),
              poté již na prezentaci za dvojnásobný vklad
Shromaždiště:    Rychnov n. Kn., koupaliště
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     v centru závodu od 8:30 do 9:30 hodin
Start:        000 = 10.00 hod
Mapa:        Sibiř, M 1:10 000, E= 5 m, stav zima-jaro 2008
Terén:        pro některé kategorie 1/4-1/3 vilová
           zástavba; 3/4-1/1 les příměstského charakteru se svahy
           centrálního údolí a náhorní plošiny, porostově rozmanitý
           se středně hustou sítí cest;
           předchozí mapy: Včelný 2003, Sibiř 1993
Trať:        zkrácená pro H18C, H21A, H21C, H35C, D21A,
           pro ostatní kategorie klasická
Funkcionáři:     ředitel závodu: Zdeněk Vítek
           hlavní rozhodčí: Karel Seidl
           stavba tratí:  Jiří Ptáček
Informace:      http://www.srk.borec.cz
Upozornění:     bude vybíráno parkovné

5. kolo soutěží:


Datum:        Neděle 27.dubna 2008
Tech. provedení:   OK Jilemnice (JIL)
Přihlášky:      do 18.04.2008 na e-mail: jil#vco-ob.cz
Shromaždiště:    Jilemnice - nová sportovní hala u nemocnice
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     8:45 - 9:30 hod. na shromaždišti
Start:        000 = 10.00 hod
Vzdálenosti:     parkoviště - centrum závodu do 200 m
           centrum - start       do 500 m
           centrum - cíl        do 200 m
Mapa:        Jilemnice 1:4000, revize 3/2008
Trať:        sprint (delší)
Terén:        střed města a okolí (80% dlažba,kostky)
Funkcionáři:     ředitel závodu: Evžen Malý R2
           hlavní rozhodčí: Martin Král R2
           stavba tratí:  David Hlaváč R2
Informace:      http://www.ok-jilemnice.cz
Upozornění:     závod probíhá za plného provozu - nedělního :-)

6. kolo soutěží - Oblastní mistrovství a veteraniáda na klasické trati:


Datum:        Sobota 10. května 2008
Tech. provedení:   TJ Slavia Hradec Králové (SHK)
Startují:      oblastní mistrovství - viz. SŘ VČ oblasti odstavec B.1.
           veteraniáda      - viz. SŘ VČ oblasti odstavec C.1.
Přihlášky:      do 30.04.2008 prostřednictvím přihlašovacího systému OB Haná, případně na email prihlasky#shk-ob.cz
Shromaždiště:    Horní Staré Buky (okres TU) - na louce
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu	9:00 - 9:30 hod.
Start:        000 = 10.00 hod
Mapa:        Kamenec, M 1:15 000, E = 5 m, stav 2007 
Trať:        klasická
Terén:        kopcovitý (místy s erozními rýhami), hustá síť cest
Dodatečné přihlášky: po termínu na email prihlasky#shk-ob.cz za zvýšené startovné a na prezetnaci dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Karel Toužil
           hlavní rozhodčí: David Hepner
           stavba tratí:  Jakub Weiner
Informace:      http://www.shk-ob.cz
Upozornění:     1. Bude vypsán veřejný závod v kategoriích D21D, D35D, D45D,
           H21D, H35D, H45D a H55D
           2. Předběžně k organizaci dopravy: Při příjezdu od Horního
           Žďáru si cestující z aut i busů mohou vystoupit v centru
           závodu a řidiči musí odjet na parkoviště (1.3 km).
           Při příjezdu přes Dolní Staré Buky nutno auta zaparkovat a
           z busů vystoupit a poté dojít pěšky do centra závodu 1.3 km
           (po rovině po asfaltce). Podrobně bude v pokynech.
           3. Může být vybíráno parkovné.
           4. Doporučujeme odd. stany, centrum závodu je bez přístřeší.
           5. Pro závodníky kategorií s nejdelšími tratěmi bude
            pravděpodobně na start kyvadlová doprava autobusem
            (cca 5 km).
            Organizace dopravy bude upřesněna v pokynech. Bude nutná
            dostatečná časová rezerva!
           6. Závod se koná v prostoru, který je jedním z embargovaných
            pro nominační závody pro MS 2008. Pokud nedojde k jeho
            uvolnění do termínu přihlášek, jsou z účasti na závodě
            vyloučeni ti, kdo chtějí na nominačních závodech startovat.

Oblastní mistrovství a veteraniáda - štafet:


Datum:        Neděle 11. května 2008
Tech.provedení:   TJ Slavia Hradec Králové (SHK)
Startují:      oblastní mistrovství - viz. SŘ VČ oblasti odstavec B.4.
           veteraniáda      - viz. SŘ VČ oblasti odstavec C.4.
           vklad za jednu štafetu: žáci 120,-Kč, dospělí 180,-Kč
Přihlášky:      do 30.04.2008 prostřednictvím přihlašovacího systému OB Haná, případně na email prihlasky#shk-ob.cz
Shromaždiště:    Horní Staré Buky (okres TU) - na louce
Způsob placeni:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu	9:00 - 9:30 hod.
Start:        000=10.00 hod. - první úseky
Mapa:        Liškárna, M 1:10 000, E = 5 m, stav 2007
Terén:        kopcovitý (místy s erozními rýhami), hustá síť cest
Dodatečné přihlášky: po termínu na email prihlasky#shk-ob.cz za zvýšené startovné a na prezetnaci dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Karel Toužil
           hlavní rozhodčí: David Hepner
           stavba tratí:  Martina Fejlková
Informace:      http://www.shk-ob.cz
Upozornění:     1. Předběžně k organizaci dopravy: Při příjezdu od Horního
           Žďáru si cestující z aut i busů mohou vystoupit v centru
           závodu a řidiči musí odjet na parkoviště (1.3 km).
           Při příjezdu přes Dolní Staré Buky nutno auta zaparkovat a
           z busů vystoupit a poté dojít pěšky do centra závodu 1.3 km
           (po rovině po asfaltce). Podrobně bude v pokynech.
           2. Může být vybíráno parkovné.
           3. Doporučujeme odd. stany, centrum závodu je bez přístřeší.
           4. Závod se koná v prostoru, který je jedním z embargovaných
            pro nominační závody pro MS 2008. Pokud nedojde k jeho
            uvolnění do termínu přihlášek, jsou z účasti na závodě
            vyloučeni ti, kdo chtějí na nominačních závodech startovat.

7. kolo soutěží - Oblastní mistrovství a veteraniáda na krátké trati:


Datum:        Sobota 31. května 2008
Tech. provedení:   KOB Dobruška (DOB)
Startují:      oblastní mistrovství - viz. SŘ VČ oblasti odstavec B.2.
           veteraniáda      - viz. SŘ VČ oblasti odstavec C.2.
Přihlášky:      do 21.05.2008 na e-mail: dudasek#dobruska.cz
Shromaždiště:    Opočno - kemp Broumar
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu	8:30 - 9:30 hod.
Start:        000 = 10.00 hod
Vzdálenosti:     centrum - start        2200 m
           centrum - cíl         2200 m
Mapa:        Na Chlumu, 1 : 10 000, E=5, květen 2008
Trať:        krátká trať
Terén:        mírně kopcovitý, hustá síť komunikací, porostově různorodý, místy podrost
WC+mytí:       v centru
Funkcionáři:     ředitel závodu: Tomáš Leštínský
           hlavní rozhodčí: Katarína Labašová
           stavba tratí:  Katarína Labašová
Informace:      http://www.dobruska.cz/kob

8. kolo soutěží - Oblastní mistrovství a veteraniáda ve sprintu:


Datum:        Sobota 31. května 2008
Tech. provedení:   KOB Dobruška (DOB)
Startují:      oblastní mistrovství - viz. SŘ VČ oblasti odstavec B.3.
           veteraniáda      - viz. SŘ VČ oblasti odstavec C.3.
Přihlášky:      do 21.05.2008 na e-mail: dudasek#dobruska.cz
Shromaždiště:    Opočno - kemp Broumar
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu	8:30 - 9:30 hod.
Start:        000 = 14.30 hod
Vzdálenosti:     centrum - start       do 1200 m
           centrum - cíl           0 m
Mapa:        Švamberk, 1 : 5 000, E=5, léto 2005
Trať:        sprint
Terén:        anglický park, skály, historická část města Opočna
WC+mytí:       v centru
Funkcionáři:     ředitel závodu: Tomáš Leštínský
           hlavní rozhodčí: Katarína Labašová
           stavba tratí:  Tomáš Leštínský
Informace:      http://www.dobruska.cz/kob

9. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 28. června 2008
Tech. provedení:   TJ Start Náchod (SNA)
Přihlášky:      do 18.06.2008 na e-mail: lubos.hanus#iol.cz
Shromaždiště:    Dobrošov, Jiráskova chata
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu	8:45 - 9:30 hod.
Start:        000 = 10.00 hod
Mapa:        Dobrošov 1:10 000, stav jaro 2006
Terén:        kopcovitý, středně průběžný, hustá síť cest,
           místy skalky a kameny
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele
Funkcionáři:     ředitel závodu: Zdeněk Sokolář st.
           hlavní rozhodčí: Zdeněk Sokolář ml.
           stavba tratí:  

Dle podkladů pořadatelů zpracoval: 02.04.2008, Ing. Lubomír Macháček lubomir.machacek#centrum.cz

Z důvodu šíření SPAMů (nevyžádaných e-mailů) byly všechny znaky '@' na těchto stránkách nahrazeny znakem '#'.