Východočeská oblast Českého svazu orientačního běhu
S p o l e č n ý   r o z p i s
soutěží Východočeské oblasti v orientačním běhu r. 2007 - podzim


UPOZORNĚNÍ: Z důvodu šíření SPAMů (nevyžádaných e-mailů) byly všechny znaky '@' na těchto stránkách nahrazeny znakem '#'.

I. Společná ustanovení:

1. Kategorie:     H10N, H10C        D10N, D10C
           H12C, H12D        D12C, D12D
           H14C, H14D        D14C, D14D
           H16C, H16D        D16C, D16D
           H18C           D18C
           H21A, H21C, H21D     D21A, D21C, D21D
           H35C, H35D        D35C, D35D
           H45C, H45D        D45C, D45D
           H55C, H55D        D55C
           H65C
           HDR (děti a rodiče)
           P (příchozí)
           
  Rozdělení závodníků do výkonnostních skupin C a D si provedou trenéři sami.
  Na tratě H10N a D10N nebudou pouštěny děti s doprovodem.
  Pro děti s doprovodem je určena kategorie HDR, viz.bod 7.


2. Přihlášky: Písemné nebo e-mailové přihlášky závodníků musí být doručeny před
  uzávěrkou uvedenou v rozpise. Za doručení e-mailové přihlášky se považuje
  potvrzení o doručení zasláno na e-mail odesilatele přihlášky.
  Při nedodržení termínu má pořadatel právo považovat přihlášku jako dodatečnou.
  Přihláška musí obsahovat: název oddílu, dopravní prostředek, adresu pro
  korespondenci,jméno vedoucího odpovědného za chování závodníků,výpočet vkladu,
  způsob platby.

  Povinná forma přihlášky zasílaná e-mailem:
  Přihlášky se posílá jako textový soubor, kde jeden závodník je na jedné řádce
  (doporučuje se kódování Windows 1250, ale nevyžaduje se - jméno je jen
  informativní údaj) v této struktuře:    
  
  7 znaků registrační číslo (01-07), mezera (8),
  10 znaků kategorie     (09-18), mezera (19),
  10 znaků číslo čipu SI   (20-29), mezera (30),
  25 znaků jméno       (31-55), mezera (56),
  1 znak licence      (57),  mezera (58),
  do konce řádky poznámka  (59-)
  
Vzor:
JET6104 H21C    0000313888 Novák Jaromír       A 80KC

  Do poznámky je možno uvádět platby, údaj mimo soutěž apod. podle údajů
  v rozpise. 
  Poznámky: 
  - Položka kategorie musí odpovídat rozpisu na příslušný závod a nesmí
   obsahovat mezeru. 
  - Příjmení jméno (i licence) jsou přednostně brány z registrace podle
   registračního čísla a slouží jen ke kontrole údajů. 
  - Registrační číslo musí obsahovat na všech řádkách kód oddílu. 
  - Číslo SI uvedené v přihlášce má přednost před číslem SI uváděném v registraci.
  - Volná místa se vyplňují mezerou (mezerník), v žádném případě se nepoužívá
   tabelátor. 
  V případě nepoužití povinného formátu přihlášky při počtu přihlašovaných
  závodníků 5 a více může pořadatel závodu vybírat zvýšený vklad až o 5 %.

3. Vklady: Žactvo 30,-Kč, ostatní 50,-Kč - pro registrované
  závodníky ČSOB (závodníci bez uvedeného registračního čísla budou považováni
  za nečleny ČSOB
  - neplatí pro kategorie H,D10N, H,D10C). Vklady se platí na prezentaci závodu.
  - maximální cena zapůjčení čipu SI se stanovuje na 40,-Kč.

4. Dodatečné přihlášky: Možné podle rozpisu konkrétního závodu:
  a) pro členy ČSOB na základě písemné dohlášky na prezentaci ze dvojnásobný
   vklad, při změně jména uvnitř kategorie v oddíle jednoduchý vklad
  b) pro ostatní závodníky volná tvorba cen

5. Předpis: Závodí se podle platných pravidel pro závody v OB a platného
  Soutěžního řádu pro soutěže Východočeské oblasti v OB.

6. Internet: Adresa stránky Východočeské oblasti na internetu:
           http://www.vco-ob.cz
  Na této stránce jsou umístěny rozpisy, startovní listiny, výsledky závodů ve
  Vč oblasti a mnoho dalších informací z OB ve Vč oblasti.

7. Veřejné kategorie:
  HDR (děti a rodiče): určeno pro děti s doprovodem, provedení linie
  P (příchozí): určeno pro začátečníky (nikoliv pro závodníky !),
  trať na úrovni DH12
  Start obou kategorií bude "volný" podle příchodu na start. V rozpisu závodu
  bude uveden časový program startu pro dané kategorie (doporučení cca o 20´
  méně než poslední startovní čas).
  Startovné bude jednotně stanoveno HDR (děti a rodiče) 30 Kč,
  P (příchozí) 50 Kč bez zvýšení přihlášky v den startu.

II. Ustanovení jednotlivých závodů:

10. kolo soutěží:


Datum:        Pátek 28. září 2007
Tech. provedení:   SK Studenec (STH)
Přihlášky:      do 19.09.2007 na e-mail: skstudenec#seznam.cz
Shromaždiště:    Studenec za hasičskou zbrojnicí
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu	8.45 - 9.30 hod.
Start:        000 = 10.00 hod
Mapa:        Custodius, M 1:10 000, stav 2007
Trať:        Klasická
Terén:        Svahy vrchu Strážník (původní latinský název Custodius) s
           partiemi v okolí lomu a areálu zemědělského podniku Zetka
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Paeddr..Petr Junek
           hlavní rozhodčí: Ladislav Hrubý
           stavba tratí:  Ing.Petr Junek, Ing.Martin Junek, Mgr.Tomáš Chrást	

11. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 06. října 2007
Tech. provedení:   TJ Loko Česká Třebová (CET)
Přihlášky:      do 26.09.2007 na e-mail: bpilgr#centrum.cz
Shromaždiště:    Semanín - fotbalové hřiště
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu 8.30 - 9.30 hod.
Start:        000 = 10.00 hod
Vzdálenosti:     shromaždiště - start . . 2 000 m !!!
           shromaždiště - cíl  . . . 800 m
Mapa:        Janov, 1:15 000, E=5m, stav léto 2005
Terén:        kopcovitý s hustou sítí komunikací, převážně dobře průběžný
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele
Funkcionáři:     ředitel závodu: Bohuslav Pilgr
           hlavní rozhodčí: Jan Rybička
           stavba tratí:  Luděk Pilgr, Jan Rybička
Upozornění:     - zastávka ČD Semanín (vlak) vzdálena od shromaždiště v obci
           Semanín 3,7km, nebude značeno
           - může být vybíráno parkovné

12. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 13. října 2007
Tech. provedení:   TJ Start Náchod (SNA)
Přihlášky:      do 03.10.2007 na e-mail: lubos.hanus#iol.cz
Shromaždiště:    Nové Kocbeře u Dvora Králové
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu	do 9.30 hod.
Start:        000 = 10.00 hod
Mapa:        Studánka 1:10 000, stav 07/2003
Terén:        mírně zvlněný, místy kameny a skalky, většinou dobře průběžný
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele
Funkcionáři:     ředitel závodu: Zdeněk Sokolář st.
           hlavní rozhodčí: Zdeněk Sokolář ml.
           stavba tratí:  Jiří Doucha

13. kolo soutěží:


Datum:        Neděle 14. října 2007
Tech. provedení:   SK LOB Nová Paka (NPA)
Přihlášky:      do 03.10.2007 na e-mail: jaroslav.kalibán#qscomp.cz
Shromaždiště:    Nová Paka
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu	9.00 - 9.30 hod.
Start:        000 = 10.00 hod
Vzdálenosti:     parkování v centru        do 500 m
           centrum - start          do 1500 m
           centrum - cíl             0 m
Mapa:        ZA BARÁKEM 1 : 10 000 m, E = 5 m, stav jaro 2007
Trať:        klasická
Terén:        kopcovitý s množstvím erozních tvarů, místy kameny a srázky, různorodý    
           porost, částečně louky
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele
Funkcionáři:     ředitel závodu: Jaroslav Kalibán
           hlavní rozhodčí: Jan Prášil
           stavba tratí:  Karel Novák
Informace:      http://www.sweb.cz/npaob
Upozornění:     bude vybíráno parkovné

14. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 20. října 2007
Tech. provedení:   KOB Dobruška (DOB)
Přihlášky:      do 10.10.2007 na e-mail: dudasek#dobruska.cz
Shromaždiště:    chatová osada Ostaš
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu	9.00 - 9.30 hod.
Start:        000 = 10.00 hod
Mapa:        Ostaš, M 1:10 000, E = 5 m, stav 2007
Trať:        klasická
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele
Funkcionáři:     ředitel závodu: Tomáš Leštínský
           hlavní rozhodčí: Katarína Labašová
           stavba tratí:  Tomáš Leštínský
Upozornění:     Bude vybíráno parkovné.

15. kolo soutěží:


Datum:        Neděle 28. října 2007
Tech. provedení:   SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou (SRK)
Přihlášky:      do 17.10.2007 prostřednistvím přihlašovacího systému OB Haná: http://www.obhana.cz
Dodatečné přihlášky: po termínu na email: Kuncova.J#seznam.cz (pouze do 26.10.07. do 24.00 hodin)
           poté již na prezentaci za dvojnásobný vklad
Shromaždiště:    Černíkovice, fotbalové hřiště
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu	9.00 - 9.30 hod.
Start:        000 = 10.00 hod
Mapa:        Háj, M 1:10 000, E= 5 m, stav léto-podzim 2007
Trať:        pro kategorie H21A,C,D a H35C - zkrácená klasika, ostatní - klasická trať.
Terén:        mírně zvlněný s přeběhem mezi dvěma lesy, místy dost zarostlý, středně hustá síť komunikací
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele
Funkcionáři:     ředitel závodu: Zdeněk Vítek
           hlavní rozhodčí: Karel Seidl
           stavba tratí:  Jiří Ptáček a Adam Dusílek
Upozornění:     Bude vybíráno parkovné.
Informace:      http://www.srk.borec.cz

16. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 03. listopadu 2007
Tech. provedení:   Sportcentrum Jičín (SJC)
Přihlášky:      do 24.10.2007 prostřednistvím přihlašovacího systému OB Haná: http://www.obhana.cz
           nebo na e-mail: sjc#objicin.tpc.cz
Shromaždiště:    Prachov (areál u vstupu do skal)
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu	8.30 - 9.30 hod.
Start:        10.00 hod - hromadný po kategoriích
Vzdálenosti:     parkoviště - centrum závodu    do 500 m
           centrum - start             0 m
           centrum - cíl              0 m
Mapa:        Brada II. -  1 : 7500 - stav 2007
Trať:        klasická - kombinovaná s libovolným postupem
Terén:        kopcovitý, rozmanitý, kameny, skály, bažiny
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele
Funkcionáři:     ředitel závodu: Ondřej Kazda
           hlavní rozhodčí: Zdeněk Koťátko
           stavba tratí:  Jan Beneš, Jaroslav Havlík
Upozornění:     Bude vybíráno parkovné.

Dle podkladů pořadatelů zpracoval:
17.10.2007, Ing. Lubomír Macháček lubomir.machacek#centrum.cz

Z důvodu šíření SPAMů (nevyžádaných e-mailů) byly všechny znaky '@' na těchto stránkách nahrazeny znakem '#'.