Východočeská oblast Českého svazu orientačního běhu
S p o l e č n ý   r o z p i s
soutěží Východočeské oblasti v orientačním běhu r. 2007 - jaro


UPOZORNĚNÍ: Z důvodu šíření SPAMů (nevyžádaných e-mailů) byly všechny znaky '@' na těchto stránkách nahrazeny znakem '#'.

I. Společná ustanovení:

1. Kategorie:     H10N, H10C        D10N, D10C
           H12C, H12D        D12C, D12D
           H14C, H14D        D14C, D14D
           H16C, H16D        D16C, D16D
           H18C           D18C
           H21A, H21C, H21D     D21A, D21C, D21D
           H35C, H35D        D35C, D35D
           H45C, H45D        D45C, D45D
           H55C, H55D        D55C
           H65C
           HDR (děti a rodiče)
           P (příchozí)
           
  Rozdělení závodníků do výkonnostních skupin C a D si provedou trenéři sami.
  Na tratě H10N a D10N nebudou pouštěny děti s doprovodem.
  Pro děti s doprovodem je určena kategorie HDR, viz.bod 7.


2. Přihlášky: Písemné nebo e-mailové přihlášky závodníků musí být doručeny před
  uzávěrkou uvedenou v rozpise. Za doručení e-mailové přihlášky se považuje
  potvrzení o doručení zasláno na e-mail odesilatele přihlášky.
  Při nedodržení termínu má pořadatel právo považovat přihlášku jako dodatečnou.
  Přihláška musí obsahovat: název oddílu, dopravní prostředek, adresu pro
  korespondenci,jméno vedoucího odpovědného za chování závodníků,výpočet vkladu,
  způsob platby.

  Povinná forma přihlášky zasílaná e-mailem:
  Přihlášky se posílá jako textový soubor, kde jeden závodník je na jedné řádce
  (doporučuje se kódování Windows 1250, ale nevyžaduje se - jméno je jen
  informativní údaj) v této struktuře:    
  
  7 znaků registrační číslo (01-07), mezera (8),
  10 znaků kategorie     (09-18), mezera (19),
  10 znaků číslo čipu SI   (20-29), mezera (30),
  25 znaků jméno       (31-55), mezera (56),
  1 znak licence      (57),  mezera (58),
  do konce řádky poznámka  (59-)
  
Vzor:
JET6104 H21C    0000313888 Novák Jaromír       A 80KC

  Do poznámky je možno uvádět platby, údaj mimo soutěž apod. podle údajů
  v rozpise. 
  Poznámky: 
  - Položka kategorie musí odpovídat rozpisu na příslušný závod a nesmí
   obsahovat mezeru. 
  - Příjmení jméno (i licence) jsou přednostně brány z registrace podle
   registračního čísla a slouží jen ke kontrole údajů. 
  - Registrační číslo musí obsahovat na všech řádkách kód oddílu. 
  - Číslo SI uvedené v přihlášce má přednost před číslem SI uváděném v registraci.
  - Volná místa se vyplňují mezerou (mezerník), v žádném případě se nepoužívá
   tabelátor. 
  V případě nepoužití povinného formátu přihlášky při počtu přihlašovaných
  závodníků 5 a více může pořadatel závodu vybírat zvýšený vklad až o 5 %.

3. Vklady: Žactvo 30,-Kč, ostatní 50,-Kč - pro registrované
  závodníky ČSOB (závodníci bez uvedeného registračního čísla budou považováni
  za nečleny ČSOB
  - neplatí pro kategorie H,D10N, H,D10C). Vklady se platí na prezentaci závodu.
  - maximální cena zapůjčení čipu SI se stanovuje na 40,-Kč.

4. Dodatečné přihlášky: Možné podle rozpisu konkrétního závodu:
  a) pro členy ČSOB na základě písemné dohlášky na prezentaci ze dvojnásobný
   vklad, při změně jména uvnitř kategorie v oddíle jednoduchý vklad
  b) pro ostatní závodníky volná tvorba cen

5. Předpis: Závodí se podle platných pravidel pro závody v OB a platného
  Soutěžního řádu pro soutěže Východočeské oblasti v OB.

6. Internet: Adresa stránky Východočeské oblasti na internetu:
           http://www.vco-ob.cz
  Na této stránce jsou umístěny rozpisy, startovní listiny, výsledky závodů ve
  Vč oblasti a mnoho dalších informací z OB ve Vč oblasti.

7. Veřejné kategorie:
  HDR (děti a rodiče): určeno pro děti s doprovodem, provedení linie
  P (příchozí): určeno pro začátečníky (nikoliv pro závodníky !),
  trať na úrovni DH12
  Start obou kategorií bude "volný" podle příchodu na start. V rozpisu závodu
  bude uveden časový program startu pro dané kategorie (doporučení cca o 20´
  méně než poslední startovní čas).
  Startovné bude jednotně stanoveno HDR (děti a rodiče) 30 Kč,
  P (příchozí) 50 Kč bez zvýšení přihlášky v den startu.

II. Ustanovení jednotlivých závodů:

1. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 31. března 2007
Tech. provedení:   TJ Slavia Hradec Králové (SHK)
Přihlášky:      do 21.03.2007 na e-mail: prihlasky#shk-ob.cz
Shromaždiště:    Hradec Králové - louka mezi Svinary a Slatinou
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu	9.00 - 9.30 hod.
Start:        000 = 10.00 hod
Mapa:        Dehetník, M 1:10 000, E = 5 m, stav 2006 pro všechny
           Ouliště, M 1:10 000, E = 5 m, stav 2006 pro kategorie
           H18C, H21A, H21C, H35C, D21A
Trať:        klasická
Terén:        rovinatý s hustou sítí cest
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Miroslav Slovák
           hlavní rozhodčí: David Hepner
           stavba tratí:  Miroslav Slovák
Informace:      http://www.shk-ob.cz
Upozornění:     1. V pokynech bude určen povinný směr příjezdu.
           2. Může být vybíráno parkovné.
           3. Doporučujeme odd. stany,centrum závodu je bez přístřeší.
           4. Závodníci v kategoriích H18C, H21A, H21C, H35C, D21A
            použijí na start kyvadlovou dopravu autobusem (cca 5 km)
            a dále půjdou pěšky (cca 1km). Organizace dopravy bude
            upřesněna v pokynech.
            Bude nutná dostatečná časová rezerva!

2. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 14. dubna 2007
Tech. provedení:   OK99 Hradec Králové (PHK)
Přihlášky:      do 04.04.2007 na e-mail: pavel.behoun#tiscali.cz
Shromaždiště:    Michnovka
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu	9.00 - 9.30 hod.
Start:        000 = 10.00 hod
Mapa:        Lhotáček, M 1:15 000, E = 5 m, stav 2005
Trať:        klasická
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele
Funkcionáři:     ředitel závodu: Petr Kadeřávek
           hlavní rozhodčí: Tomáš Novotný
           stavba tratí:  Tomáš Vítek

3. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 21. dubna 2007
Tech. provedení:   OK Lokomotiva Pardubice (LPU)
Přihlášky:      do 11.04.2007 na e-mail: lpu#vco-ob.cz
Shromaždiště:    Vápenný Podol
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu	9.00 - 9.30 hod.
Start:        000 = 10.00 hod
Vzdálenosti:     parkoviště - centrum závodu    do 400 m
           centrum - start          do 1000 m
           centrum - cíl              0 m
Mapa:        Podol 1:10000, stav 2007, mapovali Nožička, Štěrba
Terén:        Mírně zvlněný, velmi rozmanitý porost, hustá síť komunikací,
           občas podrost
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele
Funkcionáři:     ředitel závodu: Vojtěch Juračka
           hlavní rozhodčí: Adam Zitka
           stavba tratí:  Vojtěch Juračka, Adam Zitka
Informace:      http://lpu.cz/vcp07
Upozornění:     Bude vybíráno parkovné.

4. kolo soutěží - Oblastní mistrovství a veteraniáda na krátké trati:


Datum:        Úterý 01. května 2007
Tech. provedení:   OOB Vamberk (VAM)
Přihlášky:      do 25.04.2007 na e-mail: novakjiri#gr.cd.cz
Shromaždiště:    fotbal.hřiště v Kostelecké Lhotě (bude značeno)
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu	8.45 - 9.30 hod.
Start:        000 = 10.00 hod
Vzdálenosti:     parkování v centru
           centrum - start          do 2500 m
           centrum - cíl           do 1500 m
Mapa:        Mírov, 1 : 10 000, E = 5m, léto 2006
Trať:        krátká trať
Terén:        rovinatý s hustou sítí cest
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele
WC+mytí:       v centru
Funkcionáři:     ředitel závodu: Karel Rykala
           hlavní rozhodčí: Jana Smutná
           stavba tratí:  Jan Koblic
Informace:      http://sweb.cz/oobvam/
Upozornění:     Bude vybíráno parkovné.
           V centru je možné postavit stany

5. kolo soutěží - Oblastní mistrovství a veteraniáda ve sprintu:


Datum:        Úterý 01. května 2007
Tech. provedení:   OOB Vamberk (VAM)
Přihlášky:      do 25.04.2007 na e-mail: novakjiri#gr.cd.cz
Shromaždiště:    fotbal.hřiště v Kostelecké Lhotě (bude značeno)
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu	8.45 - 9.30 hod.
Start:        000 = 14.00 hod
Vzdálenosti:     parkování v centru
           centrum - start          do 1000 m
           centrum - cíl              0 m
Mapa:        Koryta, 1 : 5 000, léto 2006
Trať:        sprint
Terén:        rovinatý s hustou sítí cest
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele
WC+mytí:       v centru
Funkcionáři:     ředitel závodu: Karel Rykala
           hlavní rozhodčí: Michal Smutný
           stavba tratí:  Jana Smutná
Informace:      http://sweb.cz/oobvam/
Upozornění:     Bude vybíráno parkovné.
           V centru je možné postavit stany

6. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 05. května 2007
Tech. provedení:   TJ Sokol Kunvald (KUN)
Přihlášky:      do 25.04.2007 na e-mail: obkun#wo.cz
Shromaždiště:    Kunvald - Zadní Důl
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu	9.00 - 9.30 hod.
Start:        000 = 10.00 hod
Mapa:        Suchá 1:15000, E 5m, stav léto 2005
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele
Funkcionáři:     ředitel závodu: Pavel Trejtnar
           hlavní rozhodčí: Jaroslav Jakubec
           stavba tratí:  Jaromír Bílek
Informace:      http://obkunvald.sweb.cz

7. kolo soutěží - Oblastní mistrovství a veteraniáda na klasické trati:


Datum:        Sobota 12. května 2007
Tech. provedení:   TJ Lokomotiva Trutnov (LTU)
Přihlášky:      do 02.05.2007 na e-mail: killar.marek#seznam.cz
Shromaždiště:    Petříkovice - lyžařský vlek
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu	8.30 - 9.30 hod.
Start:        000 = 10.00 hod
Vzdálenosti:     parkoviště - centrum závodu    do 500 m
           centrum - start          do 500 m
           centrum - cíl              0 m
Mapa:        ŽÁBA 1:10 000 E 5m , stav 2005
Terén:        rozmanitý, kopce, náhorní planina, v S části skály
Funkcionáři:     ředitel závodu: Milan Rejmont
           hlavní rozhodčí: Olga Ruckerová
           stavba tratí:  Jiří Horák
Informace:      http://www.ltu-ob.cz
Upozornění:     pozor, viadukt v Poříčí má světlost 3,5 m!

Oblastní mistrovství a veteraniáda - štafet:


Datum:        Neděle 13. května 2007
Tech.provedení:   TJ Lokomotiva Trutnov (LTU)
Startují:      oblastní mistrovství - viz. SŘ VČ oblasti odstavec B.4.
           veteraniáda      - viz. SŘ VČ oblasti odstavec C.4.
           vklad za jednu štafetu: žáci 90,-Kč, dospělí 150,-Kč
Přihlášky:      do 02.05.2007 na e-mail: killar.marek#seznam.cz
Shromaždiště:    Trutnov/bývalá paradráha/ - 500 m J od Krakonošova náměstí
Způsob placeni:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu	8.30 - 9.30 hod.
Start:        000=10.00 hod. - první úseky
Mapa:        Gablenz, 1:7 500,E=5m, stav září 2006 - pro kategorie D14, H14, D140 a H165
           Bojiště, 1:10 000,E=5m, stav září 2006 - pro ostatní kategorie
Trať:        štafety
Terén:        příměstský lesopark,mírně zvlněný,hustá síť komunikací
Funkcionáři:     ředitel závodu: Pavel Petržela
           hlavní rozhodčí: Pavel Hanuš
           stavba tratí:  David Komín

8. kolo soutěží:


Datum:        Neděle 27. května 2007
Tech. provedení:   KOB Dobruška (DOB)
Přihlášky:      do 16.05.2007 na e-mail: dudasek#dobruska.cz
Shromaždiště:    Dobruška - bazén
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu	9.00 - 9.30 hod.
Start:        000 = 10.00 hod             
Mapa:        Dobruška, M 1:7 500, E = 5 m, stav duben 2006
Trať:        krátká trať (tj. middle, ne sprint!)
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele
Funkcionáři:     ředitel závodu: Radek Sedlák
           hlavní rozhodčí: Tomáš Leštínský
           stavba tratí:  Radek Sedlák
Upozornění:     Jedná se o městský závod, >80% zpevněný povrch

9. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 23. června 2007
Tech. provedení:   OK Jilemnice (JIL)
Přihlášky:      do 13.06.2006 na e-mail: jil#vco-ob.cz
Shromaždiště:    Buřany-Františkov-Háskov (bude značeno)
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu	8.45 - 9.30 hod.
Start:        000 = 10.00 hod
Vzdálenosti:     parkoviště - centrum závodu    do 500 m
           centrum - start          do 1000 m
           centrum - cíl              0 m
Mapa:        Omega 1:10 000 stav srpen 2005
Trať:        zkrácená trať
Terén:        horský krkonošský terén, skalní výchozy
Funkcionáři:     ředitel závodu: David Hlaváč
           hlavní rozhodčí: Martin Král
           stavba tratí:  
Informace:      www.ok-jilemnice.cz
Upozornění:     závod probíhá v chráněném území KRNAP

Dle podkladů pořadatelů zpracoval:
15.04.2007, Ing. Lubomír Macháček lubomir.machacek#centrum.cz

Z důvodu šíření SPAMů (nevyžádaných e-mailů) byly všechny znaky '@' na těchto stránkách nahrazeny znakem '#'.