Východočeská oblast Českého svazu orientačního běhu
S p o l e č n ý   r o z p i s
soutěží Východočeské oblasti v orientačním běhu r. 2006 - podzim


UPOZORNĚNÍ: Z důvodu šíření SPAMů (nevyžádaných e-mailů) byly všechny znaky '@' na těchto stránkách nahrazeny znakem '#'.

I. Společná ustanovení:

1. Kategorie:     H10N, H10C        D10N, D10C
           H12C, H12D        D12C, D12D
           H14C, H14D        D14C, D14D
           H16C, H16D        D16C, D16D
           H18C           D18C
           H21A, H21C, H21D     D21A, D21C, D21D
           H35C, H35D        D35C, D35D
           H45C, H45D        D45C, D45D
           H55C, H55D        D55C
           H65C
  Rozdělení závodníků do výkonnostních skupin C a D si provedou trenéři sami.


2. Přihlášky: Písemné nebo e-mailové přihlášky závodníků musí být doručeny před
  uzávěrkou uvedenou v rozpise. Za doručení e-mailové přihlášky se považuje
  potvrzení o doručení zasláno na e-mail odesilatele přihlášky.
  Při nedodržení termínu má pořadatel právo považovat přihlášku jako dodatečnou.
  Přihláška musí obsahovat: název oddílu, dopravní prostředek, adresu pro
  korespondenci,jméno vedoucího odpovědného za chování závodníků,výpočet vkladu,
  způsob platby.

  Povinná forma přihlášky zasílaná e-mailem:
  Přihlášky se posílá jako textový soubor, kde jeden závodník je na jedné řádce
  (doporučuje se kódování Windows 1250, ale nevyžaduje se - jméno je jen
  informativní údaj) v této struktuře:    
  
  7 znaků registrační číslo (01-07), mezera (8),
  10 znaků kategorie     (09-18), mezera (19),
  10 znaků číslo čipu SI   (20-29), mezera (30),
  25 znaků jméno       (31-55), mezera (56),
  1 znak licence      (57),  mezera (58),
  do konce řádky poznámka  (59-)
  
Vzor:
JET6104 H21C    0000313888 Novák Jaromír       A 80KC

  Do poznámky je možno uvádět platby, údaj mimo soutěž apod. podle údajů
  v rozpise. 
  Poznámky: 
  - Položka kategorie musí odpovídat rozpisu na příslušný závod a nesmí
   obsahovat mezeru. 
  - Příjmení jméno (i licence) jsou přednostně brány z registrace podle
   registračního čísla a slouží jen ke kontrole údajů. 
  - Registrační číslo musí obsahovat na všech řádkách kód oddílu. 
  - Číslo SI uvedené v přihlášce má přednost před číslem SI uváděném v registraci.
  - Volná místa se vyplňují mezerou (mezerník), v žádném případě se nepoužívá
   tabelátor. 
  V případě nepoužití povinného formátu přihlášky při počtu přihlašovaných
  závodníků 5 a více může pořadatel závodu vybírat zvýšený vklad až o 5 %.

3. Vklady: Žactvo 30,-Kč, ostatní 50,-Kč - pro registrované
  závodníky ČSOB (závodníci bez uvedeného registračního čísla budou považovány
  za nečleny ČSOB
  - neplatí pro kategorie H,D10N, H,D10C). Vklady se platí na prezentaci závodu.
  - maximální cena zapůjčení čipu SI se stanovuje na 40,-Kč.

4. Dodatečné přihlášky: Možné podle rozpisu konkrétního závodu:
  a) pro členy ČSOB na základě písemné dohlášky na prezentaci ze dvojnásobný
   vklad, při změně jména uvnitř kategorie v oddíle jednoduchý vklad
  b) pro ostatní závodníky volná tvorba cen

5. Předpis: Závodí se podle platných pravidel pro závody v OB a platného
  Soutěžního řádu pro soutěže Východočeské oblasti v OB.

6. Internet: Adresa stránky Východočeské oblasti na internetu:
           http://www.vco-ob.cz
  Na této stránce jsou umístěny rozpisy, startovní listiny, výsledky závodů ve
  Vč oblasti a mnoho dalších informací z OB ve Vč oblasti.

II. Ustanovení jednotlivých závodů:

9. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 16. září 2006
Tech. provedení:   OOB Vamberk (VAM)
Přihlášky:      do 06.09.2006 na e-mail: novakjiri#gr.cd.cz
Shromaždiště:    fotbal.hřiště v Kostelecké Lhotě (bude značeno)
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu	8.45 - 9.30 hod.
Start:        000 = 10.00 hod
Vzdálenosti:     parkoviště - centrum závodu
           centrum - start          do 2000 m
           centrum - cíl              0 m
Mapa:        Sklenářka 2, stav jaro 2006
Trať:        klasická
Terén:        rovinatý s hustou sítí cest
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele
WC+mytí:       v centru
Funkcionáři:     ředitel závodu: Karel Rykala
           hlavní rozhodčí: Michal Smutný
           stavba tratí:  Jana Smutná a spol.
Informace:      http://sweb.cz/oobvam/
Upozornění:     bude vybíráno parkovné, možno postavit stany


10. kolo soutěží:


Datum:        Čtvrtek 28. září 2006
Tech. provedení:   TJ Start Náchod (SNA)
Přihlášky:      do 18.09.2006 na e-mail: lubos.hanus#iol.cz
Shromaždiště:    Náchod - Běloves, dětské dopravní hřiště
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu	9.00 - 9.30 hod.
Start:        000 = 10.00 hod
Mapa:        Dobrošov 1:10 000, stav jaro 2006, hlavní kartograf: Zdeněk Sokolář ml.
Terén:        kopcovitý, středně hustá síť komunikací, místy kamenné srázky,
           pozůstatky těžební činnosti a opevnění, místy podrost
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele
Funkcionáři:     ředitel závodu: Zdeněk Sokolář st.
           hlavní rozhodčí: Zdeněk Sokolář ml.
           stavba tratí:  Pavel Slavík

11. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 07. října 2006
Tech. provedení:   OOS TJ Spartak Vrchlabí (VRL)
Přihlášky:      do 27.09.2006 na e-mail: ruda.kutlvasr#centrum.cz
Shromaždiště:    Autocamp Liščí farma ve Vrchlabí (u výpadovky na Prahu)
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu	8.30 - 9.30 hod.
Start:        000 = 10.00 hod
Mapa:        Vejsplachy 1:10 000 (možná 1:7 500) E 5m
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele
Funkcionáři:     ředitel závodu: Rudolf Kutlvašr
           hlavní rozhodčí: Jindřich Knobloch
           stavba tratí:  Vlastimil Polák
Upozornění:     Bude vybíráno parkovné.

12. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 14. října 2006
Tech. provedení:   TJ Lokomotiva Trutnov (LTU)
Přihlášky:      do 04.10.2006 na e-mail: killar.marek#seznam.cz
Shromaždiště:    Trutnov-kulturní středisko Na Bojišti(výpadovka na HK)
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu	9.00 - 9.30 hod.
Start:        000 = 10.00 hod
Vzdálenosti:     parkoviště - centrum závodu    do 0 až 500 m
           centrum - start          do 1000 m
           centrum - cíl              0 m
Mapa:        Bojiště 1 : 10 000 m, E = 5 m, stav léto 2006
Trať:        klasická, pro kategorie H18C, DH21, H35C zkrácená
Terén:        členitý, většinou zvlněný, místy kopcovitý, většinou dobře průběžný,
           mnoho komunikací, ve V části místy louky
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele
Funkcionáři:     ředitel závodu: Pavel Petržela
           hlavní rozhodčí: Olga Ruckerová
           stavba tratí:  Jiří Sombota,Milan Rejmont
Informace:      http://www.webpark.cz/loko

13. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 21. října 2006
Tech. provedení:   TJ Sokol Kunvald (KUN)
Přihlášky:      do 11.10.2006 na e-mail: obkun#wo.cz
Shromaždiště:    Kameničná
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu	8.45 - 9.30 hod.
Start:        000 = 10.00 hod             
Mapa:        Suchá 1:15000, E 5m, stav léto 2005
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele
Funkcionáři:     ředitel závodu: Pavel Trejtnar
           hlavní rozhodčí: Jaroslav Jakubec
           stavba tratí:  Jaromír Bílek
Informace:      http://obkunvald.sweb.cz

14. kolo soutěží:


Datum:        Neděle 29. října 2006
Tech. provedení:   SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou (SRK)
Přihlášky:      do 18.10.2006 prostřednictvím přihlašovacího systému Hanácké oblasti nebo na e-mail: ivca.filipova#seznam.cz
Shromaždiště:    Javorníce, cca 7 km V od Rychnova n.Kn.
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu	9.00 - 9.30 hod.
Start:        000 = 10.00 hod
Mapa:        Čihadlo 1:10 000, stav léto 2006
Trať:        pro DH 18-35 zkrácená, pro ostatní kat. klasická
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele
Funkcionáři:     ředitel závodu: Zdeněk Vítek
           hlavní rozhodčí: Jan Potštejnský
           stavba tratí:  A. Dusílek, L. Pátek
Upozornění:     Bude vybíráno parkovné.

15. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 04. listopadu 2006
Tech. provedení:   Sportcentrum Jičín (SJC)
Přihlášky:      do 25.10.2006 na e-mail: sjc#objicin.tpc.cz
Shromaždiště:    Jinolické rybníky
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu	9.30 - 9.30 hod.
Start:        000 = 10.00 hod - 1000 m
Mapa:        Přivýšina 1 : 7500 stav 2006
Trať:        klasická
Funkcionáři:     ředitel závodu: Pavel Řehák
           hlavní rozhodčí: Jaroslav Havlík
           stavba tratí:  Josef Beneš
Upozornění:     Bude vybíráno parkovné.
Dle podkladů pořadatelů zpracoval: 22.09.2006, Ing. Lubomír Macháček lubomir.machacek#centrum.cz

Z důvodu šíření SPAMů (nevyžádaných e-mailů) byly všechny znaky '@' na těchto stránkách nahrazeny znakem '#'.