Východočeská oblast Českého svazu orientačního běhu
S p o l e č n ý   r o z p i s
soutěží Východočeské oblasti v orientačním běhu r. 2006 - jaro


UPOZORNĚNÍ: Z důvodu šíření SPAMů (nevyžádaných e-mailů) byly všechny znaky '@' na těchto stránkách nahrazeny znakem '#'.

I. Společná ustanovení:

1. Kategorie:     H10N, H10C        D10N, D10C
           H12C, H12D        D12C, D12D
           H14C, H14D        D14C, D14D
           H16C, H16D        D16C, D16D
           H18C           D18C
           H21A, H21C, H21D     D21A, D21C, D21D
           H35C, H35D        D35C, D35D
           H45C, H45D        D45C, D45D
           H55C, H55D        D55C
           H65C
  Rozdělení závodníků do výkonnostních skupin C a D si provedou trenéři sami.


2. Přihlášky: Písemné nebo e-mailové přihlášky závodníků musí být doručeny před
  uzávěrkou uvedenou v rozpise. Za doručení e-mailové přihlášky se považuje
  potvrzení o doručení zasláno na e-mail odesilatele přihlášky.
  Při nedodržení termínu má pořadatel právo považovat přihlášku jako dodatečnou.
  Přihláška musí obsahovat: název oddílu, dopravní prostředek, adresu pro
  korespondenci,jméno vedoucího odpovědného za chování závodníků,výpočet vkladu,
  způsob platby.

  Povinná forma přihlášky zasílaná e-mailem:
  Přihlášky se posílá jako textový soubor, kde jeden závodník je na jedné řádce
  (doporučuje se kódování Windows 1250, ale nevyžaduje se - jméno je jen
  informativní údaj) v této struktuře:    
  
  7 znaků registrační číslo (01-07), mezera (8),
  10 znaků kategorie     (09-18), mezera (19),
  10 znaků číslo čipu SI   (20-29), mezera (30),
  25 znaků jméno       (31-55), mezera (56),
  1 znak licence      (57),  mezera (58),
  do konce řádky poznámka  (59-)
  
Vzor:
JET6104 H21C    0000313888 Novák Jaromír       A 80KC

  Do poznámky je možno uvádět platby, údaj mimo soutěž apod. podle údajů
  v rozpise. 
  Poznámky: 
  - Položka kategorie musí odpovídat rozpisu na příslušný závod a nesmí
   obsahovat mezeru. 
  - Příjmení jméno (i licence) jsou přednostně brány z registrace podle
   registračního čísla a slouží jen ke kontrole údajů. 
  - Registrační číslo musí obsahovat na všech řádkách kód oddílu. 
  - Číslo SI uvedené v přihlášce má přednost před číslem SI uváděném v registraci.
  - Volná místa se vyplňují mezerou (mezerník), v žádném případě se nepoužívá
   tabelátor. 
  V případě nepoužití povinného formátu přihlášky při počtu přihlašovaných
  závodníků 5 a více může pořadatel závodu vybírat zvýšený vklad až o 5 %.

3. Vklady: Žactvo 30,-Kč, ostatní 50,-Kč - pro registrované
  závodníky ČSOB (závodníci bez uvedeného registračního čísla budou považovány
  za nečleny ČSOB
  - neplatí pro kategorie H,D10N, H,D10C). Vklady se platí na prezentaci závodu.
  - maximální cena zapůjčení čipu SI se stanovuje na 40,-Kč.

4. Dodatečné přihlášky: Možné podle rozpisu konkrétního závodu:
  a) pro členy ČSOB na základě písemné dohlášky na prezentaci ze dvojnásobný
   vklad, při změně jména uvnitř kategorie v oddíle jednoduchý vklad
  b) pro ostatní závodníky volná tvorba cen

5. Předpis: Závodí se podle platných pravidel pro závody v OB a platného
  Soutěžního řádu pro soutěže Východočeské oblasti v OB.

6. Internet: Adresa stránky Východočeské oblasti na internetu:
           http://www.vco-ob.cz
  Na této stránce jsou umístěny rozpisy, startovní listiny, výsledky závodů ve
  Vč oblasti a mnoho dalších informací z OB ve Vč oblasti.

II. Ustanovení jednotlivých závodů:

1. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 08. dubna 2006
Tech. provedení:   OK99 Hradec Králové (PHK)
Přihlášky:      do 30.03.2006 na e-mail: jist#tmapy.cz
Shromaždiště:    Michnovka
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu	9.00 - 9.30 hod.
Start:        000 = 10.00 hod
Kategorie:      Jarní pohár (startovné 80,-):
                 H21A - 25 km
                 H21B - 18 km
                 D21A - 17 km
                 D21B - 11 km
           VčP (žactvo 30,-, ostatní 50,-) - klasická trať:
                 H10N,H10C,D10N,D10C
                 H12C,H12D,D12C,D12D
                 H14C,H14D,D14C,D14D
                 H16C,H16D,D16C,D16D
                 H18C,D18C
                 H21C,H21D,D21C,D21D
                 H35C,H35D,D35C,D35D
                 H45C,H45D,D45C,D45D
                 H55C,H55D,D55C
                 H65C
Mapa:        Lhotáček, M 1:15 000, E = 5 m, stav 2005
Trať:        klasická
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele
Funkcionáři:     ředitel závodu: Jiří Strnad
           hlavní rozhodčí: Radek Kubíček
           stavba tratí:  Jiří Strnad
Upozornění:     - parkování 0,3 - 1,5 km od centra
           - pořadatel si vyhrazuje právo do 06.04. zrušit závody v případě,
            že nedopadnou kladně jednání s majiteli pozemků 
           - předem upozorňujeme na omezené možnosti na shromaždišti (mytí, bufet) 


2. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 22. dubna 2006
Tech. provedení:   TJ Slavia Hradec Králové (SHK)
Přihlášky:      do 12.04.2006 na e-mail: prihlasky#shk-ob.cz
Shromaždiště:    Petříkovice - koupaliště (okres Trutnov)
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu	9.00 - 9.30 hod.
Start:        000 = 10.00 hod
Mapa:        Celestýn, M 1:10 000, E = 5 m, stav 2005
Trať:        klasická
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele
Funkcionáři:     ředitel závodu: Jan Netuka
           hlavní rozhodčí: Miroslav Slovák
           stavba tratí:  Michal Jirásek
Upozornění:     Bude vybíráno parkovné.
           Autobusy vyšší než 3,5m neprojedou pod železničním mostem
           v Poříčí!
           Pokud by měl některý oddíl zájem o ubytování ze soboty na
           neděli v tělocvičně v Trutnově, je nutné toto do konce února
           projednat na jnetuka#wo.cz.

3. kolo soutěží:


Datum:        Neděle 23. dubna 2006
Tech. provedení:   TJ Slavia Hradec Králové (SHK)
Přihlášky:      do 12.04.2006 na e-mail: prihlasky#shk-ob.cz
Shromaždiště:    Petříkovice - koupaliště (okres Trutnov)
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu	9.00 - 9.30 hod.
Start:        000 = 10.00 hod
Mapa:        Žába, M 1:10 000, E = 5 m, stav 2005
Trať:        krátká trať (tj. middle, ne sprint!)
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele
Funkcionáři:     ředitel závodu: Miroslav Slovák
           hlavní rozhodčí: Jan Bláha
           stavba tratí:  Věra Mádlová
Upozornění:     Bude vybíráno parkovné.
           Autobusy vyšší než 3,5m neprojedou pod železničním mostem
           v Poříčí!

4. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 06. května 2006
Tech. provedení:   SK LOB Nová Paka (NPA)
Přihlášky:      do 26.04.2006 na e-mail: jaroslav.kaliban#qscomp.cz
Shromaždiště:    Bělá u Pecky
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu	9.00 - 9.30 hod.
Start:        000 = 10.00 hod
Vzdálenosti:     parkoviště - centrum závodu    do 0 až 500 m
           centrum - start          do 1500 m
           centrum - cíl              0 m
Mapa:        Pecka 1 : 7 500 m, E = 5 m, stav jaro 2004
Trať:        klasická, pro kategorie H18C, DH21, H35C zkrácená
Terén:        členitý, kopcovitý, většinou dobře průběžný.
           Kamenitá podložka s velkým množstvím drobných skalních útvarů.
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele
Funkcionáři:     ředitel závodu: Jaroslav Kalibán
           hlavní rozhodčí: Jan Prášil
           stavba tratí:  Zdeněk Novák
Informace:      http://www.sweb.cz/npaob
Upozornění:     bude vybíráno parkovné  

5. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 20. května 2006
Tech. provedení:   OOB Albrechtice nad Orlicí (ALB)
Přihlášky:      do 10.05.2006 na e-mail: Jarda.Kupka#seznam.cz
Shromaždiště:    tábor Suté břehy cca 3km SZ od Albrechtic n. O.
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu	9.00 - 9.30 hod.
Start:        000 = 10.00 hod             
Mapa:        Suté břehy 1 : 15 000, E = 5m, stav podzim 2004,
           revize jaro 2005
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele
Funkcionáři:     ředitel závodu: Jaroslav Kupka
           hlavní rozhodčí: Vítězslav Khýn
           stavba tratí:  Jaroslav Kupka

6. kolo soutěží - Oblastní mistrovství a veteraniáda ve sprintu:


Datum:        Sobota 27. května 2006
Tech. provedení:   KOB Dobruška (DOB)
Přihlášky:      do 22.05.2006 (24:00) na e-mail: tomas.lestinsky#atlas.cz
Shromaždiště:    Pulice - cihelna
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu	9.00 - 9.30 hod.
Start:        000 = 10.00 hod
Mapa:        Cihelna, 1:5 000, E = 2 m, stav jaro 2005
Trať:        sprint
Terén:        Areál bývalé cihelny s přilehlým hliništěm, většinou plochý
           otevřený terén, četné terénní tvary, místy hůře průběžný
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele
Funkcionáři:     ředitel závodu: Tomáš Leštínský
           hlavní rozhodčí: Radek Sedlák
           stavba tratí:  Tomáš Leštínský

Oblastní mistrovství a veteraniáda - štafet:


Datum:        Sobota 27. května 2006
Tech.provedení:   KOB Dobruška (DOB)
Startují:      oblastní mistrovství - viz. SŘ VČ oblasti odstavec B.3.
           veteraniáda      - viz. SŘ VČ oblasti odstavec C.3.
           vklad za jednu štafetu: žáci 90,-Kč, dospělí 150,-Kč
Přihlášky:      do 22.05.2006 (24:00) na e-mail: tomas.lestinsky#atlas.cz
Shromaždiště:    Opočno - zámek
Způsob placeni:   při prezentaci
Prezentace:     Přednostně při prezentaci sprintu, vyjímečně v centru závodu
           13.00 - 13.30 hod.
Start:        000=14.00 hod. - první úseky
Mapa:        Švamberk, 1:5 000, E = 5 m, stav jaro 2005
Trať:        štafety
Terén:        Zámecký park, opukové skály v údolí Zlatého potoka a
           historická část města Opočna
Funkcionáři:     ředitel závodu: Tomáš Leštínský
           hlavní rozhodčí: Radek Sedlák
           stavba tratí:  Radek Sedlák

7. kolo soutěží - Oblastní mistrovství a veteraniáda na klasické trati:


Datum:        Sobota 10. června 2006
Tech. provedení:   OK Lokomotiva Pardubice (LPU)
Přihlášky:      do 31.05.2006 na e-mail: lpu#vco-ob.cz
Shromaždiště:    louka u obce Kameničky u Trhové Kamenice
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu	9.30 - 9.30 hod.
Start:        000 = 10.00 hod
Vzdálenosti:     parkoviště - centrum závodu    do 400 m
           centrum - start          do 1000 m
           centrum - cíl              0 m
Mapa:        Plesný 1:15 000, pro kratší tratě 1:10 000
Terén:        Vysočinský, velmi rozmanitý porost, hustá síť komunikací,
           meliorační rýhy, těžká podložka
Funkcionáři:     ředitel závodu: Radek Procházka
           hlavní rozhodčí: Karel Haas
           stavba tratí:  David Procházka, Jan Klapal, Lukáš Hovorka
Informace:      http://www.lpu.cz/?page=180
Upozornění:     bude vybíráno parkovné
           Pro příjezd zvolte cestu přes Trhovou Kamenici

8. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 24. června 2006
Tech. provedení:   OK Jilemnice (JIL)
Přihlášky:      do 14.06.2006 na e-mail: jil#vco-ob.cz
Shromaždiště:    Kněžice-Smejkalova bouda
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu	8.45 - 9.30 hod.
Start:        000 = 10.00 hod
Vzdálenosti:     parkoviště - centrum závodu      200 m
           centrum - start          do 2000 m
           centrum - cíl              0 m
Mapa:        Malý Sovinec 1:10 000, E = 5 m, stav květen 2004
Trať:        klasická trať
Terén:        podkrkonošský
Funkcionáři:     ředitel závodu: Martin Král
           hlavní rozhodčí: David Hlaváč
           stavba tratí:  Martina Kynčlová
Informace:      http://www.vco2006.ok-jilemnice.cz/
Upozornění:     Parkoviště aut v centru na louce - vybíráno parkovné
           Parkoviště Bus na zpevněné ploše u centra závodu
           Doporučujeme oddílové stany

Dle podkladů pořadatelů zpracoval:
23.06.2006, Ing. Lubomír Macháček lubomir.machacek#centrum.cz

Z důvodu šíření SPAMů (nevyžádaných e-mailů) byly všechny znaky '@' na těchto stránkách nahrazeny znakem '#'.