Východočeská oblast Českého svazu orientačního běhu
S p o l e č n ý   r o z p i s
soutěží Východočeské oblasti v orientačním běhu r. 2005 - podzim


UPOZORNĚNÍ: Z důvodu šíření SPAMů (nevyžádaných e-mailů) byly všechny znaky '@' na těchto stránkách nahrazeny znakem '#'.

I. Společná ustanovení:

1. Kategorie:     H10N, H10C        D10N, D10C
           H12C, H12D        D12C, D12D
           H14C, H14D        D14C, D14D
           H16C           D16C
           H18C           D18C
           H21A, H21C, H21D     D21A, D21C, D21D
           H35C, H35D        D35C, D35D
           H45C, H45D        D45C, D45D
           H55C           D50C
           H60C
  Rozdělení závodníků do výkonnostních skupin C a D si provedou trenéři sami.


2. Přihlášky: Písemné nebo e-mailové přihlášky závodníků musí být doručeny před
  uzávěrkou uvedenou v rozpise. U písemných přihlášek, prokazatelně podaných
  jako listovní zásilka poště tři pracovní dny před uzávěrkou, se předpokládá,
  že byly doručeny včas. Za doručení e-mailové přihlášky se považuje potvrzení
  o doručení zasláno na e-mail odesilatele přihlášky.
  Při nedodržení termínu má pořadatel právo považovat přihlášku jako dodatečnou.
  Přihláška musí obsahovat: název oddílu, dopravní prostředek, adresu pro
  korespondenci,jméno vedoucího odpovědného za chování závodníků,výpočet vkladu,
  způsob platby.

  Povinná forma přihlášky zasílaná e-mailem:
  ! POZOR, změna formátu oproti minulým rokům !
  Přihlášky se posílá jako textový soubor, kde jeden závodník je na jedné řádce
  (doporučuje se kódování Windows 1250, ale nevyžaduje se - jméno je jen
  informativní údaj) v této struktuře:    
  
  7 znaků registrační číslo (01-07), mezera (8),
  10 znaků kategorie     (09-18), mezera (19),
  10 znaků číslo čipu SI   (20-29), mezera (30),
  25 znaků jméno       (31-55), mezera (56),
  1 znak licence      (57),  mezera (58),
  do konce řádky poznámka  (59-)
  
Vzor:
JET6104 H21C    0000313888 Novák Jaromír       A 80KC

  Do poznámky je možno uvádět platby, údaj mimo soutěž apod. podle údajů
  v rozpise. 
  Poznámky: 
   - Položka kategorie musí odpovídat rozpisu na příslušný závod a nesmí
    obsahovat mezeru. 
   - Příjmení jméno (i licence) jsou přednostně brány z registrace podle
    registračního čísla a slouží jen ke kontrole údajů. 
   - Registrační číslo musí obsahovat na všech řádkách kód oddílu. 
   - Číslo SI uvedené v přihlášce má přednost před číslem SI uváděném v registraci. 
   - Volná místa se vyplňují mezerou (mezerník), v žádném případě se nepoužívá
    tabelátor. 
  V případě nepoužití povinného formátu přihlášky při počtu přihlašovaných
  závodníků 5 a více může pořadatel závodu vybírat zvýšený vklad až o 5 %.

3. Vklady: Žactvo 20,-Kč, dorost 30,-Kč, ostatní 40,-Kč - pro registrované závodníky ČSOB
  (závodníci bez uvedeného registračního čísla budou považovány za nečleny ČSOB
  - neplatí pro kategorie H,D10N, H,D10C). Vklady se platí na prezentaci závodu.

4. Dodatečné přihlášky: Možné podle rozpisu konkrétního závodu:
  a) pro členy ČSOB na základě písemné dohlášky na prezentaci ze dvojnásobný
   vklad, při změně jména uvnitř kategorie v oddíle jednoduchý vklad
  b) pro ostatní závodníky volná tvorba cen

5. Předpis: Závodí se podle platných pravidel pro závody v OB a platného
  Soutěžního řádu pro soutěže Východočeské oblasti v OB.

6. Internet: Adresa stránky Východočeské oblasti na internetu:
           http://www.vco-ob.cz
  Na této stránce jsou umístěny rozpisy, startovní listiny, výsledky závodů ve
  Vč oblasti a mnoho dalších informací z OB ve Vč oblasti.

7. Odvod oblasti: Pořádající oddíl zaplatí na účet Vč oblasti dvě koruny
  za závodníka v nežákovských kategoriích.
  č.účtu: 10006-9600805-524/0600 GE Capital Bank
    VS:   27+č.oddílu dle adresáře ČSOB


II. Ustanovení jednotlivých závodů:

8. kolo soutěží:


Datum:        Neděle 11. září 2005
Tech. provedení:   KOB Dobruška (DOB)
Přihlášky:      do 01.09.2005 (24:00) na e-mail: tomas.lestinsky#atlas.cz
Shromaždiště:    Šediviny
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu	9.00 - 9.30 hod.
Start:        000 = 10.00 hod             
Mapa:        Hlucký les, 1:10 000, E = 5 m, stav jaro 2003
Trať:        klasická trať
Terén:        podhorský, menší lesní komplex, kolem Hluckého potoka prudké svahy se
           skalami a kamennými poli, mimo početné hustníky dobře průběžný, středně 
           hustá síť komunikací.
Funkcionáři:     ředitel závodu: Boris Tichý
           hlavní rozhodčí: Radek Sedlak
           stavba tratí:  Katarína Labašová

9. kolo soutěží:


Datum:        Středa 28. září 2005
Tech. provedení:   TJ Sokol Kunvald (KUN)
Přihlášky:      do 20.09.2005 na e-mail: obkun#wo.cz
Shromaždiště:    Pěčín u Rokytnice v O.h.
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu	8.45 - 9.30 hod.
Mapa:        Suchá 1: 15 000, E 5 m, stav jaro 2005
Funkcionáři:     ředitel závodu: Pavel Trejtnar
           hlavní rozhodčí: Jaroslav Jakubec
           stavba tratí:  Jaromír Bílek

10. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 01. října 2005
Tech. provedení:   TJ Lokomotiva Trutnov - oddíl OB (LTU)
Přihlášky:      do 22.09.2005 na e-mail: killar.marek#seznam.cz
Shromaždiště:    Horní Žďár - Výšinka - 10 km J od TU, 10km S od DK
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu	9.00 - 9.30 hod.
Start:        000 = 10.00 hod
Vzdálenosti:     parkoviště - centrum závodu    do 200 m
           centrum - start          do 1000 m
           centrum - cíl           do 100 m
Mapa:        Studánka 1:10000, E=5m, stav 2003
Terén:        v mírném svahu kamenná pole, les dobře průběžný 
		         hustá síť komunikací
Funkcionáři:     ředitel závodu: Milan Rejmont
           hlavní rozhodčí: Pavel Petržela
           stavba tratí:  Jiří Sombota, Milan Rejmont
Informace:      http://www.webpark.cz/loko
Upozornění:     bude vybíráno parkovné

11. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 08. října 2005
Tech. provedení:   SK LOB Nová Paka (NPA)
Přihlášky:      do 29.09.2005 na e-mail: jaroslav.kaliban#qscomp.cz
Shromaždiště:    Brtev - 1 km SV od Lázní Bělohrad
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu	9.00 - 9.30 hod.
Start:        000 = 10.00 hod
Vzdálenosti:     parkoviště - centrum závodu    do 100 m
           centrum - start          do 1500 m
           centrum - cíl           do  0 m
Mapa:        Opička 1 : 10 000 m, E = 5 m, stav jaro 2004
Trať:        klasická trať
Terén:        podhorský, dobře průchodný, hustá síť komunikací, v části je terén značně členitý   
           s množstvím sklaních srázků, kamenných polí, jam a volných kamenů
Funkcionáři:     ředitel závodu: Jaroslav Kalibán
           hlavní rozhodčí: Jan Prášil
           stavba tratí:  Filip Antoš
Informace:      http://www.sweb.cz/npaob
Upozornění:     bude vybíráno parkovné

12. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 15. října 2005
Tech. provedení:   OK Jilemnice (JIL)
Přihlášky:      do 06.10.2005 na e-mail: jil#vco-ob.cz
Shromaždiště:    Autokepm Dolní Kalná
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu	8.45 - 9.30 hod.
Start:        000 = 10.00 hod
Vzdálenosti:     parkoviště - centrum závodu    do  0 m
           centrum - start          do 2000 m
           centrum - cíl           do  0 m
Mapa:        Červený kopec 1:10 000, E = 5 m, stav duben 2003
Trať:        klasická trať
Terén:        podkrkonošský
Funkcionáři:     ředitel závodu: Evžen Malý
           hlavní rozhodčí: Filip Votoček
           stavba tratí:  Jiří Mališ
Informace:      http://www.ok-jilemnice.cz
Upozornění:     Parkoviště aut v centru na louce - parkovné 10,- Kč
           Parkoviště Bus v kempu parkovné 50,- Kč

13. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 22. října 2005
Tech. provedení:   OOS TJ Spartak Vrchlabí (VRL)
Přihlášky:      do 13.10.2005 na e-mail: pavel.wohanka#centrum.cz
Shromaždiště:    Autokemp Svatá Kateřina v katastru obce Chotěvice
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu	9.00 - 9.30 hod.
Start:        000 = 10.00 hod
Mapa:        Svatá Kateřina IV, M 1:10000, E 5m, stav 7/2004
Funkcionáři:     ředitel závodu: Rudolf Kutlvašr
           hlavní rozhodčí: Pavel Wohanka
           stavba tratí:  Vlastik Polák
Informace:      http://sweb.cz/ob-vrl/

14. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 05. listopadu 2005
Tech. provedení:   Sportcentrum Jičín (SJC)
Přihlášky:      do 27.10.2005 na e-mail: sjc#objicin.tpc.cz
Shromaždiště:    Podhorní Újezd - parkurové cvičiště
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu	9.00 - 9.30 hod.
Start:        000 = 10.00 hod
Mapa:        Vojice
Funkcionáři:     ředitel závodu: Radek Ticháček
           hlavní rozhodčí: Tomáš Kalenský
           stavba tratí:  Beneš
Upozornění:     Bude vybíráno parkovné


Vypracoval: Lubomír Macháček, 27.10.2005

Z důvodu šíření SPAMů (nevyžádaných e-mailů) byly všechny znaky '@' na těchto stránkách nahrazeny znakem '#'.
Připomínky a tipy posílejte na
lubomir.machacek#centrum.cz
(c) 2005 Lubomír Macháček