Východočeská oblast Českého svazu orientačního běhu
S p o l e č n ý   r o z p i s
soutěží Východočeské oblasti v orientačním běhu r. 2005 - jaro


I. Společná ustanovení:

1. Kategorie:     H10N, H10C        D10N, D10C
           H12C, H12D        D12C, D12D
           H14C, H14D        D14C, D14D
           H16C           D16C
           H18C           D18C
           H21A, H21C, H21D     D21A, D21C, D21D
           H35C, H35D        D35C, D35D
           H45C, H45D        D45C, D45D
           H55C           D50C
           H60C
  Rozdělení závodníků do výkonnostních skupin C a D si provedou trenéři sami.


2. Přihlášky: Písemné nebo e-mailové přihlášky závodníků musí být doručeny před
  uzávěrkou uvedenou v rozpise. U písemných přihlášek, prokazatelně podaných
  jako listovní zásilka poště tři pracovní dny před uzávěrkou, se předpokládá,
  že byly doručeny včas. Za doručení e-mailové přihlášky se považuje potvrzení
  o doručení zasláno na e-mail odesilatele přihlášky.
  Při nedodržení termínu má pořadatel právo považovat přihlášku jako dodatečnou.
  Přihláška musí obsahovat: název oddílu, dopravní prostředek, adresu pro
  korespondenci,jméno vedoucího odpovědného za chování závodníků,výpočet vkladu,
  způsob platby.

  Povinná forma přihlášky zasílaná e-mailem:
  ! POZOR, změna formátu oproti minulým rokům !
  Přihlášky se posílá jako textový soubor, kde jeden závodník je na jedné řádce
  (doporučuje se kódování Windows 1250, ale nevyžaduje se - jméno je jen
  informativní údaj) v této struktuře:    
  
  7 znaků registrační číslo (01-07), mezera (8),
  10 znaků kategorie     (09-18), mezera (19),
  10 znaků číslo čipu SI   (20-29), mezera (30),
  25 znaků jméno       (31-55), mezera (56),
  1 znak licence      (57),  mezera (58),
  do konce řádky poznámka  (59-)
  
Vzor:
JET6104 H21C    0000313888 Novák Jaromír       A 80KC

  Do poznámky je možno uvádět platby, údaj mimo soutěž apod. podle údajů
  v rozpise. 
  Poznámky: 
   - Položka kategorie musí odpovídat rozpisu na příslušný závod a nesmí
    obsahovat mezeru. 
   - Příjmení jméno (i licence) jsou přednostně brány z registrace podle
    registračního čísla a slouží jen ke kontrole údajů. 
   - Registrační číslo musí obsahovat na všech řádkách kód oddílu. 
   - Číslo SI uvedené v přihlášce má přednost před číslem SI uváděném v registraci. 
   - Volná místa se vyplňují mezerou (mezerník), v žádném případě se nepoužívá
    tabelátor. 
  V případě nepoužití povinného formátu přihlášky při počtu přihlašovaných
  závodníků 5 a více může pořadatel závodu vybírat zvýšený vklad až o 5 %.

3. Vklady: Žactvo 20,-Kč, dorost 30,-Kč, ostatní 40,-Kč - pro registrované závodníky ČSOB
  (závodníci bez uvedeného registračního čísla budou považovány za nečleny ČSOB
  - neplatí pro kategorie H,D10N, H,D10C). Vklady se platí na prezentaci závodu.

4. Dodatečné přihlášky: Možné podle rozpisu konkrétního závodu:
  a) pro členy ČSOB na základě písemné dohlášky na prezentaci ze dvojnásobný
   vklad, při změně jména uvnitř kategorie v oddíle jednoduchý vklad
  b) pro ostatní závodníky volná tvorba cen

5. Předpis: Závodí se podle platných pravidel pro závody v OB a platného
  Soutěžního řádu pro soutěže Východočeské oblasti v OB.

6. Internet: Adresa stránky Východočeské oblasti na internetu:
           http://www.vco-ob.cz
  Na této stránce jsou umístěny rozpisy, startovní listiny, výsledky závodů ve
  Vč oblasti a mnoho dalších informací z OB ve Vč oblasti.

7. Odvod oblasti: Pořádající oddíl zaplatí na účet Vč oblasti dvě koruny
  za závodníka v nežákovských kategoriích.
  č.účtu: 10006-9600805-524/0600 GE Capital Bank
    VS:   27+č.oddílu dle adresáře ČSOB


II. Ustanovení jednotlivých závodů:

1. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 02. dubna 2005
Tech. provedení:   TJ Slavia Hradec Králové (SHK)
Přihlášky:      do 23.03.2005 (24:00) na e-mail: prihlasky#shk-ob.cz
Shromaždiště:    Nový Hradec Králové - rybník Biřička
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu	9.00 - 9.30 hod.
Start:        000 = 10.00 hod             
Vzdálenosti:     parkoviště - centrum závodu    300 m
           centrum - start          1500 m (jde se přes parkoviště)
           centrum - cíl           0 m
Mapa:        Dubinka, M 1:15000, E 5m, stav 2004, velikost A4
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Miroslav Slovák
           hlavní rozhodčí: Jan Fátor
           stavba tratí:  Miroslav Slovák
Upozornění:     V centru závodu není přístřeší, vezměte si s sebou oddílové stany.

2. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 09. dubna 2005
Tech. provedení:   OK 99 Hradec Králové (PHK)
Přihlášky:      do 30.03.2005 na e-mail: pavel.stepan#lcs.cz
           nebo na adresu: Pavel Štěpán, Třebechovická 828, Hradec Kralove, 500 03
Shromaždiště:    Kobylice, hřiště TJ Spartak
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu	9.00 - 9.30 hod.
Start:        000 = 10.00 hod
Mapa:        Prasek, 1:15 000, Kobylice, 1:10 000, Obojí E = 5 m, stav zima 2003/04
Trať:        klasická
Terén:        rovinatý, místy mírně svažitý a členitý, převážně s bleskovou průběžností,
           obohacený o vegetační útvary všeho druhu a se středně hustou sítí komunikací.
Funkcionáři:     ředitel závodu: Petr Kadeřávek
           hlavní rozhodčí: Tomáš Novotný
           stavba tratí:  Lucie Machútová, František Machút
Informace:      včas na http://www.ok99.cz

3. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 16. dubna 2005
Tech. provedení:   SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou (SRK)
Přihlášky:      do 06.04.2005 na e-mail: libor.filip#ge.com
Shromaždiště:    Javornice - fotbalové hřiště
          (směr : Rychnov nad Kněžnou na Rokytnici v Orlic. horách)
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu	9.00 - 9.30 hod.
Start:        000 = 10.00 hod
Vzdálenosti:     parkoviště - centrum závodu    do 200 m
           centrum - start          do 1500 m
           centrum - cíl           do 1000 m
Mapa:        Čihadlo 1: 10 000, E = 5 m, stav léto 2004
Trať:        klasická
Terén:        porostově členitý, středně průběžný, s množstvím terénních detailů
Funkcionáři:     ředitel závodu: Jan Koblic
           hlavní rozhodčí: Karel Seidl
           stavba tratí:  Jiří Andrš, Tomáš Petras
Informace:      včas na http://www.ob.rychnovsko.cz/
Upozornění:     bude vybíráno parkovné

4. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 23. dubna 2005
Tech. provedení:   OK Lokomotiva Pardubice (LPU)
Přihlášky:      do 13.04.2005 na e-mail: lpu#vco-ob.cz
Shromaždiště:    Krásné (cca 5 km od Nasavrk)
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu	9.00 - 9.30 hod.
Start:        000 = 10.00 hod
Vzdálenosti:     parkoviště - centrum závodu    do 400 m
           centrum - start          do 1000 m
           centrum - cíl           do 1000 m
Mapa:        Javorné 1:10000, E=5m, stav 2004 a Krásné 1:10 000, E = 5 m, stav 2004
Terén:        Vysočinský, velmi rozmanitý porost, hustá síť komunikací,
           meliorační rýhy, těžká podložka
Funkcionáři:     ředitel závodu: Jan Herman
           hlavní rozhodčí: Václav Farář
           stavba tratí:  Petr Fencl, Jan Herman
Informace:      včas na http://lpu.cz/vcp5
Upozornění:     bude vybíráno parkovné

5. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 30. dubna 2005
Tech. provedení:   TJ Start Náchod (SNA)
Přihlášky:      do 20.04.2005 na e-mail: lubos.hanus#iol.cz
Shromaždiště:    Odolov(u Malých Svatoňovic)
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu	8.45 - 9.30 hod.
Start:        000 = 10.00 hod
Mapa:        U Lotranda 1:10000, stav 1999
Funkcionáři:     ředitel závodu: Pavel Kalibán
           hlavní rozhodčí: Luboš Hanuš
           stavba tratí:  Zdeněk Sokolář ml.,Pavel Slavík
Upozornění:     s autobusy jeďte přes Malé Svatoňovice
           bude vybíráno parkovné  


6. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 14. května 2005
Tech. provedení:   ZŠ Albrechtice nad Orlicí (ALB)
Přihlášky:      do 04.05.2005 na e-mail: vita.khyn#post.cz
Shromaždiště:    Albrechtice nad Orlicí - sokolovna
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu	9.00 - 9.30 hod.
Start:        000 = 10.00 hod
Mapa:        Suté Břehy 1:15 000 E=5m stav podzim 2004, revize jaro 2005
Funkcionáři:     ředitel závodu: Jaroslav Kupka
           hlavní rozhodčí: Bohuslav Jindra
           stavba tratí:  Josef Doležal

Otevřené oblastní mistrovství a veteraniáda na klasické trati:


Datum:        Sobota 21. května 2005
Tech.provedení:   Sportcentrum Jičín (SJC)
Startují:      viz. Soutěžní řád VČ oblasti odstavec 2.
Přihlášky:      veteraniáda - viz. SŘ VČ oblasti odstavec 10. vklad 40,-Kč.
           OPEN: žáci 20,-Kč, dorost 30,-Kč, dospělí 40,-Kč
           do 11.05.2005 na e-mail: sjc#objicin.tpc.cz
Shromaždiště:    Autokempink Svatá Kateřina u Hostinného
Způsob placeni:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu	9.00 - 9.30 hod.
Start:        000 = 10.00 hod.
Vzdálenosti:     parkoviště - centrum závodu    do 600 m
           centrum - start          0 m
           centrum - cíl           0 m
Mapa:        Svatá Kateřina V, 1:10000, E = 5 m, stav léto 2004
Trať:        klasická
Terén:        kopcovitý, les dobře průběžný v části kamenitý svah
Ubytování:      V centru závodu je nutné objednat s dostatečným
           předstihem tel.603 106 898 pan Velecký
Funkcionáři:     ředitel závodu: Ladislav Hrubý
           hlavní rozhodčí: Tomáš Kalenský
           stavba tratí:  
Informace:      http://objicin.tpc.cz
Upozornění:     bude se vybírat parkovné

Oblastní mistrovství a veteraniáda - štafet:


Datum:        Neděle 22. května 2005
Tech.provedení:   Sportcentrum Jičín (SJC)
Startují:      oblastní mistrovství - viz. SŘ VČ oblasti odstavec 4.
           veteraniáda      - viz. SŘ VČ oblasti odstavec 11.
           vklad za jednu štafetu:
           žáci 60,-Kč, dorost 90,-Kč, dospělí 120,-Kč
Přihlášky:      do 11.05.2005 na e-mail: sjc#objicin.tpc.cz
Shromaždiště:    Autokempink Svatá Kateřina u Hostinného
Způsob placeni:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu	9.00 - 9.30 hod.
Start:        000=10.00 hod. - první úseky
Vzdálenosti:     parkoviště - centrum závodu    do 600 m
           centrum - start          0 m
           centrum - cíl           0 m
Mapa:        Svatá Kateřina V, 1:10000, E = 5 m, stav léto 2004
Trať:        štafety
Terén:        kopcovitý, les dobře průběžný v části kamenitý svah
Ubytování:      V centru závodu je nutné objednat s dostatečným
           předstihem tel.603 106 898 pan Velecký
Funkcionáři:     ředitel závodu: Ladislav Hrubý
           hlavní rozhodčí: Tomáš Kalenský
           stavba tratí:  
Informace:      http://objicin.tpc.cz
Upozornění:     bude se vybírat parkovné

7. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 25. června 2005
Tech. provedení:   Oddíl orientačního běhu Vamberk (VAM)
Přihlášky:      do 15.06.2005 na e-mail: karel.rykala#worldonline.cz
Shromaždiště:    Česká Rybná, místní hřiště (na kraji obce ze směru od Rybné n.Zd.)
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu	8.45 - 9.30 hod.
Start:        000 = 10.00 hod
Mapa:        Kletná, 1: 10 000, E = 5m, stav jaro 2003
Funkcionáři:     ředitel závodu: Karel Rykala
           hlavní rozhodčí: František Klapal
           stavba tratí:  Josef Doležal
Informace:      http://www.sweb.cz/oobvam
Upozornění:     bude vybíráno parkovné


Dle podkladů pořadatelů zpracoval:
08.06.2005, Ing. Lubomír Macháček lubomir.machacek#centrum.cz

Z důvodu šíření SPAMů (nevyžádaných e-mailů) byly všechny znaky '@' na těchto stránkách nahrazeny znakem '#'.