Východočeská oblast Českého svazu orientačního běhu
S p o l e č n ý   r o z p i s
soutěží Východočeské oblasti v orientačním běhu r. 2003 - podzim


I. Společná ustanovení:

1. Kategorie:     H10N, H10C        D10N, D10C
           H12C, H12D        D12C, D12D
           H14C, H14D        D14C, D14D
           H16C           D16C
           H18C           D18C
           H21A, H21C, H21D     D21A, D21C, D21D
           H35C, H35D        D35C, D35D
           H45C, H45D        D45C, D45D
           H55C           D50C
           H60C
  Rozdělení závodníků do výkonnostních skupin C a D si provedou trenéři sami.2. Přihlášky: Písemné nebo e-mailové přihlášky závodníků musí být doručeny před
  uzávěrkou uvedenou v rozpise. U písemných přihlášek, prokazatelně podaných
  jako listovní zásilka poště tři pracovní dny před uzávěrkou, se předpokládá,
  že byly doručeny včas. Za doručení e-mailové přihlášky se považuje potvrzení
  o doručení zasláno na e-mail odesilatele přihlášky.
  Při nedodržení termínu má pořadatel právo považovat přihlášku jako dodatečnou.
  Přihláška musí obsahovat: název oddílu, dopravní prostředek, adresu pro
  korespondenci,jméno vedoucího odpovědného za chování závodníků,výpočet vkladu,
  způsob platby.

  Povinná forma přihlášky zasílaná e-mailem:
  Přihlášky se posílá jako textový soubor, kde jeden závodník je na jedné řádce
  (doporučuje se kódování Windows 1250, ale nevyžaduje se - jméno je jen
  informativní údaj) v této struktuře:    
  
  7 znaků registrační číslo (01-07), mezera (8),
  10 znaků kategorie     (09-18), mezera (19),
  6 znaků číslo čipu SI   (20-25), mezera (26),
  25 znaků jméno       (27-51), mezera (52),
  1 znak licence      (53),  mezera (54),
  do konce řádky poznámka  (55-)
  
  Do poznámky je možno uvádět platby, údaj mimo soutěž apod. podle údajů
  v rozpise. 
  Poznámky: 
   - Položka kategorie musí odpovídat rozpisu na příslušný závod a nesmí
    obsahovat mezeru. 
   - Příjmení jméno (i licence) jsou přednostně brány z registrace podle
    registračního čísla a slouží jen ke kontrole údajů. 
   - Registrační číslo musí obsahovat na všech řádkách kód oddílu. 
   - Číslo SI uvedené v přihlášce má přednost před číslem SI uváděném v registraci. 
   - Volná místa se vyplňují mezerou (mezerník), v žádném případě se nepoužívá
    tabelátor. 
  V případě nepoužití povinného formátu přihlášky při počtu přihlašovaných
  závodníků 5 a více může pořadatel závodu vybírat zvýšený vklad až o 5 %.

3. Vklady: Žactvo 20,-Kč, ostatní 30,-Kč - pro registrované závodníky ČSOB
  (závodníci bez uvedeného registračního čísla budou považovány za nečleny ČSOB
  - neplatí pro kategorie H,D10N, H,D10C). Vklady se platí na prezentaci závodu.

4. Dodatečné přihlášky: Možné podle rozpisu konkrétního závodu:
  a) pro členy ČSOB na základě písemné dohlášky na prezentaci ze dvojnásobný
   vklad, při změně jména uvnitř kategorie v oddíle jednoduchý vklad
  b) pro ostatní závodníky volná tvorba cen

5. Předpis: Závodí se podle platných pravidel pro závody v OB a platného
  Soutěžního řádu pro soutěže Východočeské oblasti v OB.

6. Internet: Adresa stránky Východočeské oblasti na internetu:
           http://www.vco-ob.cz
  Na této stránce jsou umístěny rozpisy, startovní listiny, výsledky závodů ve
  Vč oblasti a mnoho dalších informací z OB ve Vč oblasti.

7. Odvod oblasti: Pořádající oddíl zaplatí na účet Vč oblasti dvě koruny
  za závodníka v nežákovských kategoriích.
  č.účtu: 10006-9600805-524/0600 GE Capital Bank
    VS:   27+č.oddílu dle adresáře ČSOB


II. Ustanovení jednotlivých závodů:

8. kolo soutěží:

Pokyny
Délky tratí
Startovní listina: dle kategorií,dle oddílů

Datum:        Sobota 06. září 2003
Tech. provedení:   TJ Sokol Kunvald (KUN)
Přihlášky:      do 29.08.2003 na e-mail: obkun#wo.cz
           nebo na adresu: Roman Rusz, 561 81 Kunvald 220,
           tel: 465 519 118, mobil: 605 217 256, změny po telefonu nebo
           mailem do úterý 2.9. za 1,5 vklad, od středy 3.9. veškeré
           změny za dvojnásobný vklad.
Shromaždiště:    Rokytnice v Orlických horách
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     8:45 - 9:30 na shromaždišti
Start:        000 = 10.00 hod
Mapa:        Hanička, 1:15000, E=5m, stav léto 2001
Funkcionáři:     ředitel závodu: Pavel Trejtnar
           hlavní rozhodčí: Jaroslav Jakubec
           stavba tratí:  Jaromír Bílek

9. kolo soutěží:

Pokyny
Délky tratí
Startovní listina: dle kategorií,dle oddílů

Datum:        Sobota 27. září 2003
Tech. provedení:   Lokomotiva Trutnov (LTU)
Přihlášky:      do 17.09.2003 na e-mail: ltu#vco-ob.cz
Shromaždiště:    Lhota u Trutnova-za elektrárnou
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     8:45 - 9:30 na shromaždišti
Start:        000 = 10.00 hod
Mapa:        Čížkáče 1:10 000, E=5m, stav léto 2003
Funkcionáři:     ředitel závodu: Olga Rückerová
           hlavní rozhodčí: Milan Rejmont
           stavba tratí:  David Komín

10. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 04. října 2003
Tech. provedení:   Spartak Vrchlabí OOS (VRL)
Přihlášky:      do 24.09.2002 na e-mail: wohanka#volny.cz
Shromaždiště:    Kunčice nad Labem
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     8:45 - 9:30 na shromaždišti
Start:        000 = 10.00 hod
Mapa:        U žáby, 1 : 10 000, E = 5, léto 2003
Funkcionáři:     ředitel závodu: Pavel Wohanka
           hlavní rozhodčí: Vlastík Polák
           stavba tratí:  Bohumil Zemánek
Poznámka:      bude vybíráno parkovné

11. kolo soutěží:

Pokyny
Délky tratí
Startovní listina: dle kategorií,dle oddílů

Datum:        Sobota 11. října 2003
Tech. provedení:   oddíl orientačního běhu Start Náchod (SNA)
Přihlášky:      do 1.10.2003 na e-mail: lubos_hanus#quick.cz
           nebo na adresu: Luboš Hanuš, Na Strážnici 250,
           549 01 Nové Město nad Metují
Shromaždiště:    obec Sedloňov, fotbalové hřiště v centru obce
           - na hřišti možnost postavení oddílových stanů
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     8:45 - 9:30 na shromaždišti
Start:        000 = 10.00 hod
Vzdálenosti:     parkoviště bus - centum závodu:   0,2 - 0,4 km
           parkoviště auto - centum závodu:  0,5 km
           centum závodu - start:      do 2,5 km , převýšení 180 m !!!!
           centum závodu - cíl:        0,8 km - cestou na start
Mapa:        Vrchmezí 1084 , 1:15 000, E=5m, stav jaro 2001 
           pro D,H: 45 a vyšší  Vrchmezí 1084 , 1:10 000, E=5m,stav jaro 2001 
Funkcionáři:     ředitel závodu: Pavel Kalibán
           hlavní rozhodčí: Zdeněk Sokolář sen.
           stavba tratí:  Pavel Slavík a Luboš Hanuš
Poznámka:      Závod se koná v CHKO Orlické hory s laskavým
           souhlsem p. Kristiny Coloredo- Mansfeldové, proto prosíme všechny
           účastníky o ohleduplnost k lesním porostům a dodržování pokynů
           pořadatelů.

12. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 18. října 2003
Tech. provedení:   OK Jilemnice (JIL)
Přihlášky:      do 08.10.2003 na e-mail: d.ales#worldonline.cz
Shromaždiště:    Borovnička (okres Trutnov), kola v přírodě (v centru
           závodu není k dispozici přístřeší, proto doporučujeme
           oddílové stany)
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     8:45 - 9:30 na shromaždišti
Start:        000 = 10.00 hod
Vzdálenosti:     parkovitě - centum závodu: do 400 m
           centum závodu - start:   do 1 500 m
           centum závodu - cíl:       500 m
Mapa:        Haklův mlýn, 1:15 000, E=5m, 2002
Funkcionáři:     ředitel závodu: David Aleš
           hlavní rozhodčí: David Aleš
           stavba tratí:  Zdeněk Rajnošek
Poznámka:      Bude vybíráno za parkovné cca 20,- Kč.
Informace:      www.ok-jilemnice.cz nebo David Aleš (777 564377)

13. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 25. října 2003
Tech. provedení:   SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou (SRK)
Přihlášky:      do 15.10.2003 na e-mail: tomas.vitek#ob.rychnovsko.cz
Shromaždiště:    koupaliště Rychnov nad Kněžnou, Včelný,
           (k dispozici zázemí šaten pro omezený počet účastníků, 
           proto doporučujeme také oddílové stany)
Způsob placení:   při prezentaci
Start:        000 = 10.00 hod
Vzdálenosti:     parkoviště bus - centum závodu:  do 0,5 Km
           parkoviště auto - centum závodu: do 0,5 Km
           centum závodu - start:      do 1 km
           centum závodu - cíl:         0 km
Mapa:        Včelný, 1:15 000, E=5m, léto 2003
Funkcionáři:     ředitel závodu: Jan Koblic
           hlavní rozhodčí: Karel Seidl
           stavba tratí:  Libor Filip
Poznámka:      bude vybíráno parkovné 
Informace:      http://ob.rychnovsko.cz

14. kolo soutěží:

Pokyny
Délky tratí
Startovní listina: dle kategorií,dle oddílů

Datum:        Sobota 01. listopadu 2003
Tech. provedení:   OK Lokomotiva Pardubice (LPU)
Přihlášky:      do 22.10.2003 na e-mail: lpu#vco-ob.cz
Shromaždiště:    Srní
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     8:45 - 9:30 na shromaždišti
Start:        000 = 10.00 hod
Mapy:        Babáky, 1:15 000, stav 2001, pro veteránské kategorie
              bude mapa 1:10 000
Funkcionáři:     ředitel závodu: Vojtěch Juračka
           hlavní rozhodčí: Václav Farář
           stavba tratí:  Jan Kárník
Vypracoval: Lubomír Macháček, 30.06.2003

Připomínky a tipy posílejte na lubomir.machacek#centrum.cz
(c) 2003 Lubomír Macháček