Východočeská oblast Českého svazu orientačního běhu
S p o l e č n ý   r o z p i s
soutěží Východočeské oblasti v orientačním běhu r. 2003 - jaro


I. Společná ustanovení:

1. Kategorie:     H10N, H10C        D10N, D10C
           H12C, H12D        D12C, D12D
           H14C, H14D        D14C, D14D
           H16C           D16C
           H18C           D18C
           H21A, H21C, H21D     D21A, D21C, D21D
           H35C, H35D        D35C, D35D
           H45C, H45D        D45C, D45D
           H55C           D50C
           H60C
  Rozdělení závodníků do výkonnostních skupin C a D si provedou trenéři sami.2. Přihlášky: Písemné nebo e-mailové přihlášky závodníků musí být doručeny před
  uzávěrkou uvedenou v rozpise. U písemných přihlášek, prokazatelně podaných
  jako listovní zásilka poště tři pracovní dny před uzávěrkou, se předpokládá,
  že byly doručeny včas. Za doručení e-mailové přihlášky se považuje potvrzení
  o doručení zasláno na e-mail odesilatele přihlášky.
  Při nedodržení termínu má pořadatel právo považovat přihlášku jako dodatečnou.
  Přihláška musí obsahovat: název oddílu, dopravní prostředek, adresu pro
  korespondenci,jméno vedoucího odpovědného za chování závodníků,výpočet vkladu,
  způsob platby.

  Povinná forma přihlášky zasílaná e-mailem:
  Přihlášky se posílá jako textový soubor, kde jeden závodník je na jedné řádce
  (doporučuje se kódování Windows 1250, ale nevyžaduje se - jméno je jen
  informativní údaj) v této struktuře:    
  
  7 znaků registrační číslo (01-07), mezera (8),
  10 znaků kategorie     (09-18), mezera (19),
  6 znaků číslo čipu SI   (20-25), mezera (26),
  25 znaků jméno       (27-51), mezera (52),
  1 znak licence      (53),  mezera (54),
  do konce řádky poznámka  (55-)
  
  Do poznámky je možno uvádět platby, údaj mimo soutěž apod. podle údajů
  v rozpise. 
  Poznámky: 
   - Položka kategorie musí odpovídat rozpisu na příslušný závod a nesmí
    obsahovat mezeru. 
   - Příjmení jméno (i licence) jsou přednostně brány z registrace podle
    registračního čísla a slouží jen ke kontrole údajů. 
   - Registrační číslo musí obsahovat na všech řádkách kód oddílu. 
   - Číslo SI uvedené v přihlášce má přednost před číslem SI uváděném v registraci. 
   - Volná místa se vyplňují mezerou (mezerník), v žádném případě se nepoužívá
    tabelátor. 
  V případě nepoužití povinného formátu přihlášky při počtu přihlašovaných
  závodníků 5 a více může pořadatel závodu vybírat zvýšený vklad až o 5 %.

3. Vklady: Žactvo 20,-Kč, ostatní 30,-Kč - pro registrované závodníky ČSOB
  (závodníci bez uvedeného registračního čísla budou považovány za nečleny ČSOB
  - neplatí pro kategorie H,D10N, H,D10C). Vklady se platí na prezentaci závodu.

4. Dodatečné přihlášky: Možné podle rozpisu konkrétního závodu:
  a) pro členy ČSOB na základě písemné dohlášky na prezentaci ze dvojnásobný
   vklad, při změně jména uvnitř kategorie v oddíle jednoduchý vklad
  b) pro ostatní závodníky volná tvorba cen

5. Předpis: Závodí se podle platných pravidel pro závody v OB a platného
  Soutěžního řádu pro soutěže Východočeské oblasti v OB.

6. Internet: Adresa stránky Východočeské oblasti na internetu:
           http://www.vco-ob.cz
  Na této stránce jsou umístěny rozpisy, startovní listiny, výsledky závodů ve
  Vč oblasti a mnoho dalších informací z OB ve Vč oblasti.

7. Odvod oblasti: Pořádající oddíl zaplatí na účet Vč oblasti dvě koruny
  za závodníka v nežákovských kategoriích.
  č.účtu: 10006-9600805-524/0600 GE Capital Bank
    VS:   27+č.oddílu dle adresáře ČSOB


II. Ustanovení jednotlivých závodů:

1. kolo soutěží: !!! KRÁTKÁ TRAŤ !!!

Pokyny
Startovní listina: dle kategorií,dle oddílů

Datum:        Sobota 22. března 2003
Tech. provedení:   Sokol Žamberk, oddíl OB (ZAM)
Přihlášky:      do 12.03.2003 na e-mail: obkun#wo.cz
           nebo na adresu: Roman Rusz, 561 81 Kunvald 220,
           tel: 465 519 118, mobil: 605 217 256
Shromaždiště:    Dlouhoňovice u Žamberka - sportovní areál, bude značeno 
           od kostela v Žamberku (směrová značka Pardubice)
           pro osobní auta i autobusy!
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     8.30-9.00 hod na shromaždišti
Start:        000 = 9.30 hod
Mapa:        Kozinec, 1:10 000, E=5m, stav podzim 2002
Funkcionáři:     ředitel závodu: Václav Tobiška
           hlavní rozhodčí: Jaroslav Jakubec
           stavba tratí:  Daniel Bříza, Jaromír Bílek
Informace:      Václav Tobiška, tel: 465 612 808, mobil: 605 735 548
Poznámka:      bude vybíráno parkovné

2. kolo soutěží:

Pokyny
Délky tratí

Datum:        Sobota 29. března 2003
Tech. provedení:   Slavia Hradec Králové (SHK)
Přihlášky:      do 19.03.2003 na e-mail: marek.jedlicka#quick.cz
           nebo na adresu: Marek Jedlička, Urxova 297,
           500 06 Hradec Králové
Shromaždiště:    Brzice (okres Náchod), část Běluň, louka dětského tábora
           (v centru závodu není k dispozici přístřeší,
           proto doporučujeme oddílové stany)
Způsob placení:   při prezentaci
Start:        000 = 9.30 hod
Vzdálenosti:     parkoviště bus - centum závodu:   1,1km (!)
           parkoviště auto - centum závodu: až 1,6km (!!!)
           centum závodu - start:      do 1km
           centum závodu - cíl:        0km
Mapy:        Běluňka, 1:15 000, E=5m, 2002: pro D,H: 16,18,21,35
           Harcov, 1:10 000, E=5m, 2002: pro ostatní kategorie
Funkcionáři:     ředitel závodu: Karel Toužil
           hlavní rozhodčí: Jan Netuka
           stavba tratí:  Jakub Weiner
Poznámka:      Parkoviště dopravních prostředků je v obci Kohoutov (okres
           Trutnov), části Vyhnanov (tj. na severním okraji závodních
           map) a odtud je také značena cesta do centra závodu.
           Nejezděte proto přímo do Brzic! Je zakázáno parkovat na
           soukromé zpevněné ploše přímo v osadě Běluň jakož i na úzké
           silničce k ní vedoucí z Vyhnanova.

3. kolo soutěží:

Pokyny
Délky tratí
Startovní listina: dle kategorií,dle oddílů

Datum:        Sobota 05. dubna 2003
Tech. provedení:   OK99 Hradec Králové (PHK)
Přihlášky:      do 26.03.2003 na e-mail: pavel.behoun#tiscali.cz
           nebo na adresu: Pavel Běhoun, Milady Horákové 420/56,
           500 06 Hradec Králové
Shromaždiště:    Hrachoviště,louka na SZ okraji obce,příjezd bude značen
           z Býště (I/35)
Způsob placení:   při prezentaci
Start:        000 = 9.30 hod
Mapa:        Borkovník, 1:10 000, E=5m, stav podzim 1999/jaro 2000
Funkcionáři:     ředitel závodu: Petr Kadeřávek
           hlavní rozhodčí: Tomáš Novotný
           stavba tratí:  Lucie Šolínová, Jaromír Vlach

4. kolo soutěží:

Pokyny
Délky tratí
Startovní listina: dle kategorií,dle oddílů

Datum:        Sobota 12. dubna 2003
Tech. provedení:   OOB Vamberk (VAM)
Přihlášky:      do 02.04.20012 na e-mail: jirkaaivana#tiscali.cz
           nebo na adresu: Yveta Veverková, Struha 459,
           517 54 Vamberk
Shromaždiště:    Potštejn - Brná (bude značeno !)
Způsob placení:   při prezentaci
Start:        000 = 9.30 hod, vzdálenost cca 800 m
Mapa:        MEZI HRADY, 1 : 15 000, E=5m, jaro 2002
Funkcionáři:     ředitel závodu: Karel Rykala
           hlavní rozhodčí: Bohouš Jindra
           stavba tratí:  Josef Doležal

5. kolo soutěží:

Pokyny
Délky tratí
Startovní listina: dle kategorií,dle oddílů

Datum:        Sobota 26. dubna 2003
Tech. provedení:   SK LOB Nová Paka (NPA)
Přihlášky:      do 16.04.2003 na e-mail: jaroslav.kaliban#qscomp.cz
           nebo vyjímečně na adresu: Jaroslav Kalibán, Školní 290,
           509 01 Nová Paka
Shromaždiště:    Pecka
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     bude ukončena v 9.15 !!!
Start:        000 = 9.30 hod
Mapa:        Pecka 1:7500, E=5m, stav jaro 2003
Funkcionáři:     ředitel závodu: Jaroslav Kalibán
           hlavní rozhodčí: Jan Prášil
           stavba tratí:  Karel a Jiří Novákovi
Poznámka:      bude vybíráno parkovné

6. kolo soutěží:

Pokyny
Délky tratí
Startovní listina: dle kategorií,dle oddílů

Délky tratí

Datum:        Čtvrtek 01. května 2003
Tech. provedení:   Klub orientačního běhu Dobruška (DOB)
Přihlášky:      do 23.04.2003 na e-mail: vcp6#advanta.cz,
           vyjímečně na tomas.lestinsky#atlas.cz
Shromaždiště:    Rovenské Šediviny - Prázova bouda
Způsob placení:   při prezentaci
Start:        000 = 9.30 hod
Mapa:        Panský mlýn, 1:15 000, E=5m, stav jaro 2002
Funkcionáři:     ředitel závodu: Boris Tichý
           hlavní rozhodčí: Tomáš Leštínský
           stavba tratí:  Tomáš Leštínský
Informace:      http://www.dobruska.cz/kob

7. kolo soutěží:


Délky tratí
Startovní listina: dle kategorií,dle oddílů

Datum:        Neděle 11. května 2003
Tech. provedení:   Sportcentrum Jičín (SJC)
Přihlášky:      do 30.04.2003 na e-mail: sjc#objicin.tpc.cz
Shromaždiště:    Bradlecká Lhota - koupaliště
Způsob placení:   při prezentaci
Start:        000 = 9.30 hod
Mapy:        pro kategorie HD16-HD21: 1:15 000, Bradlec I, stav léto 2001
           ostatní kategorie:    1:10 000, Bradlec II,stav léto 2001
Funkcionáři:     ředitel závodu: Ladislav Hrubý
           hlavní rozhodčí: Tomáš Kalenský
           stavba tratí:  Lukáš Drobník

Otevřené oblastní mistrovství a veteraniáda na klasické trati:


Délky tratí

Datum:        Sobota 21. června 2003
Tech.provedení:   Oddíl orientačního běhu Vamberk (VAM)
Startují:      viz. Soutěžní řád VČ oblasti odstavec 2.
Přihlášky:      veteraniáda - viz. SŘ VČ oblasti odstavec 10. vklad 30,-Kč.
           Žáci OPEN 20,-Kč, Dospělí OPEN 30,-Kč
           do 13.06.2003 na e-mail: jirkaaivana#tiscali.cz
           nebo na adresu: Yveta Veverková, Struha 459,
           517 54 Vamberk
Shromaždiště:    Česká Rybná (11km JV od Vamberka)
Způsob placeni:   při prezentaci
Prezentace:     do 9.00 hod.
Start:        000 = 9.30 hod.
Mapa:        Kletná, 1:10 000, E=5m, stav jaro 2003
terén:        kopcovitý
Funkcionáři:     ředitel závodu: Karel Rykala
           hlavní rozhodčí: Bohouš Jindra
           stavba tratí:  Michal Smutný
Upozornění:     Závodníci startující v kat.OPEN budou startovat
           po nominovaných závodnicích !!!

Oblastní mistrovství a veteraniáda - štafet:


Datum:        Neděle 22. června 2003
Tech.provedení:   Oddíl orientačního běhu Vamberk (VAM)
Startují:      oblastní mistrovství - viz. SŘ VČ oblasti odstavec 4.
           veteraniáda      - viz. SŘ VČ oblasti odstavec 11.
           vklad za jednu štafetu 90,-Kč
Přihlášky:      do 13.06.2003 na e-mail: jirkaaivana#tiscali.cz
           nebo na adresu: Yveta Veverková, Struha 459,
           517 54 Vamberk
Shromaždiště:    Česká Rybná (11km JV od Vamberka)
Způsob placeni:   při prezentaci
Prezentace:     do 10.00 hod.
Start:        000=10.30 hod. - první úseky
Mapa:        Kletná, 1:15 000, E=5m, stav jaro 2003
Funkcionáři:     ředitel závodu: Karel Rykala
           hlavní rozhodčí: Bohouš Jindra
           stavba tratí:  Josef Doležal


Vypracoval: Lubomír Macháček, 28.02.2003

Připomínky a tipy posílejte na lubomir.machacek#centrum.cz
(c) 2003 Lubomír Macháček