Východočeská oblast ČSOB

14.kolo Východočeského poháru
Pokyny


Datum:        Sobota 04.11.2000
Pořadatel:      Východočeská oblast ČSOB.
Technické provedení: Loko Pardubice (LPU)
Centrum:       Rabštejnská Lhota, sportovní areál
POZOR:        V celé obci dávejte pozor při přecházení silnice
Prezentace:     Obecní úřad Rabštejnská Lhota
Parkování:      Autobusy na parkovišti před obecním úřadem, auta
           v ulicích obce, neparkujte před vjezdy do domů 
           (dbejte pokynů pořadatelů). 
Šatny:        Na hřišti lze postavit oddílové stany. 
WC:         Pouze v centru, na startu nejsou!
Mytí:        V centru závodu v koupališti.
Start:        00 = 9:30 hod., vzdálenost na start 1700 m 
           (mírné převýšení) - modrobílé fáborky.
           Pozor při přecházení silnice!!!
Cíl:         Na kraji lesa, vzdálenost od shromaždiště 800 m, v cíli se razí
           pouze v cílové jednotce, čtecí jednotka je na shromaždišti v budově
           obecního úřadu – nezapomeňte si orazit!!!
Mapa:        Kočičí hrádek, 1:15000, E = 5 m, stav 1999, autoři P. Fencl, 
           M. Nožička, M. Lulay, V. Vícha, J. Matyk; mapa není vodovzdorně upravena.
           Mapy se v cíli odebírají do 11:15 hod.
Terén:        Mírně zvlněný terén s hustou sítí komunikací, různé druhy 
           vegetace, dobře průběžný, občas kameny, skalky. V lese se místy těží, 
           těžba není v mapě zakreslena.
Popisy kontrol:   Každý závodník si vyzvedne na shromaždišti piktogramy své tratě.
Způsob ražení:    Elektronický razící systém SportIdent. 
Půjčování e-karet:  Na prezentaci, vrácení bude provedeno za celý oddíl najednou 
           před skončením závodu.
Čas. limit:     135 minut pro všechny kategorie.
Vyhlášení výsledků: Žákovské kategorie v 12.30 hod.
Hlavní činovníci:
           ředitel závodu: Karel Haas
           hlavní rozhodčí: Petr Klimpl
           stavitel tratí: Adam Zitka, Jaroslav Matyk, Zbyněk Štěrba

Pořadatelé děkují všem majitelům lesa za souhlas s pořádáním tohoto závodu.
Velký dík patří Oobecnímu úřadu v Rabštejnské Lhotě i všem občanům Rabštejnské 
Lhoty za pomoc při organizování tohoto závodu.