Východočeská oblast ČSOB

13.kolo Východočeského poháru
Pokyny


Datum:        Sobota 21.10.2000
Pořadatel:      Východočeská oblast ČSOB.
Technické provedení: OK Jilemnice (JIL)
Centrum:       Horní Branná, areál zámku 
Prezentace:     do 9:00 v centru závodu 
Start 00:      9:30, vzdálenost 2 300 m po modrobílých fáborcích
Mapa:        Javorek 2000, 320x240mm (B4), měřítko 1:15 000,
           ekvidistance 5m, stav červen 2000, mapa není vodovzdorně
           upravena, zvláštní mapové značky - zelené o = výrazný strom,
           zelený x = vývrat, černý x = včelín, lavička, hnědý x = plošinka
Terén:        převážně plochý, dobře průběžný smrkový les, hustá síť
           komunikací, místy mělká členitá údolí, jámy a prohlubně,
           oblasti s rozmanitými druhy porostu
Organizace cíle:   závodníci ukončí závod oražením cílové kontroly, cíl je 
           vzdálen 1 000m od centra, v centru jsou povinni po doběhu načíst
           svůj SI čip
Časový limit:    150 minut
Parkování:      P-auto (50-300 m) na místních komunikacích a parkovištích
           v okolí zámku Horní Branná, P-bus (400 m) na asfaltovém parkovišti,
           při parkování dbejte důsledně pokynů pořadatelů !!!
Šatny:        pořadatel nezajišťuje kryté prostory na shromaždišti 
           doporučujeme použít klubové stany (je zajištěn vhodný prostor pro
           jejich postavení v centru závodu) nebo vlastní dopravní prostředky
Občerstvení: 
           - pro závodníky v cíli voda se šťávou
           - pro kategorie H18C, H21C a H35C je občerstvení i na trati (na postupu)
           - Bufet „U Evžena“ v centru – pivo, limo, párky, ……
Hygiena:       WC v sokolovně (značeno), provizorní WC je na startu, mytí v 
           umyvadlech v centru
Lékař:        v centru
Výdej map:      od 12,00 v centru
Vyhlášení:      13,30 v centru pouze pro žákovské kategorie (1. –3. místo)
Upozornění:
           - v případě selhání SI kontroly (neblikne a nepípne) závodník orazí
            mechanicky do mapy (políčka v levém dolním rohu)
           - kategorie H-18C, H 21C, H35-C kříží železniční trať, dbejte zvýšené
            opatrnosti !
           - některé tratě se kříží, věnujte zvýšenou pozornost čtení pořadí a
            kódů kontrol
           - v prostoru kontroly 201 dokreslena nová paseka (hodně řídký les)
Veřejný závod:    jsou připraveny tratě T4 a SPRINT - pro obě tratě jsou vydány 
           speciální pokyny, které jsou vyvěšeny na shromaždišti, zvláště SPRINT 
           doporučujeme všem závodníkům jako vhodné rozptýlení při čekání na
           shromaždišti
Hlavní činovníci:
           ředitel závodu: Petr Junek
           hlavní rozhodčí: Zdeněk Zlesák
           stavitel tratí: David Aleš
Předpis:       závodí se podle Pravidel OB a Soutěžního řádu soutěží VČ oblasti
           pro rok 2000

Správný směr přejí pořadatelé z OK Jilemnice