Východočeská oblast ČSOB

11.kolo Východočeského poháru
Pokyny


Datum:        Sobota 07.10.2000
Pořadatel:      Východočeská oblast ČSOB.
Technické provedení: SK Lyžování a orientačního běhu Nová Paka (NPA)
Centrum:       Nová Paka - sjezdovka u zimního stadionu, příjezd bude značen ze silnice
           I.třídy Jičín - Trutnov v Nové Pace
Presentace:     V lyžařské chatě na shromaždišti do 9.00 hod.
Vzdálenosti:     Shromaždiště - start  1200 m, značeno modrobílými fáborky
           Shromaždiště - cíl    0 m
Parkoviště:     na vyznačených místech podle pokynů pořadatele
Terén:        Středoevropský terén, kopcovitý s velkým množstvím erozních tvarů, s
           převážně dobrou průběžností, místy zarostlý.
Mapa:        ZLÁMANINY, měřítko 1:10000, ekvidistance 5 m, stav duben 2000, rozměr                                       
           420 x 305, mapa je pro všechny kategorie vodovzdorně upravena.
Systém ražení:    Elektronický systém ražení SPORTident, na startu nulování, kontrola SI
           karty a kontrola startu, poslední ražení při průběhu cílem. V případě poruchy SI
           kontroly náhradní ražení mechanickými kleštěmi do vyznačených okének v levém dolním
           rohu mapy.	Při ztrátě kontroly jsou na zemi vysypány papírky s kódem kontroly.
Start:        000 = 9:30 hodin
WC:         v hostinci a v prostoru startu na vyznačeném místě
Šatny:        Pod širým nebem na sjezdovce, v případě špatného počasí na kryté tribuně
           zimního stadionu a ve vlastních dopravních prostředcích.
Občerstvení:     V průběhu závodu vodou na postupech - zakresleno v mapě.
           V cíli voda se šťávou.
           V centru stánek s bohatým výběrem občerstvení.
WC:         V centru - ženy na zimním stadiónu, muži nouzové v lese.
           V místě startu - ženy i muži nouzové v lese.
           !!!Důrazně žádáme účastníky závodu, aby používali pouze vyhrazené WC - prostor
           centra závodu a blízké okolí je lesopark v občanské zástavbě!!!
Mytí:        V centru - ženy mají k dispozici sprchy na zimním stadiónu
                - muži nouzové v umyvadlech na vyhrazeném místě.
Zdravotní služba:  První ošetření v centru u prezentace, lékařská služba na poliklinice ve městě.
Výsledky:      Předběžné výsledky budou vyvěšovány v průběhu závodu na označeném místě.
Výdej map:      Mapy se odevzdávají v cíli do 12.00 hod, výdej po 12.00 hod. 
Vyhlášení vítězů:  Vyhlášení prvních tří závodníků v žákovských kategoriích ve 13.00 hod.
Časový limit:    150 min pro všechny kategorie.
Protesty:      Podávají se hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200,- Kč, při oprávněném protestu
           bude vklad vrácen.
Předpis:       Soutěží se podle platných Pravidel pro závody v OB a Soutěžního řádu
           soutěží Vč oblasti ČSOB.
Parkování:      Autobusy na zpevněné ploše u Stadiónu, auta na travnaté ploše u shromaždiště,
           popřípadě na místních komunikacích. Zákaz parkování mimo určené prostory, dbejte
           pokynů pořadatelů. Parkovné os.auta 10 Kč, autobusy 50 Kč.
Upozornění:     - Dávejte pozor při přebíhání prostoru bývalých skokanských můstků v horní
            části sjezdovky, v trávě jsou zarostlé zbytky kovové konstrukce můstků a uzemňovací
            pásovina. Dbejte zvýšené opatrnosti při vybíhání z lesa na louky, jsou to bývalé
            pastviny se zbytky zarostlých ostnatých drátů a plotů.
           - Většina kategorií přebíhá silnici 3.třídy. Nezapomeňte, že účastníci silničního
            provozu mají přednost!!
           - Zákaz vstupu do oplocenek, čerstvě vysázených pasek a oplocených pozemků.
           - Zákaz vstupu do lesa se psy.
           - Předem děkujeme všem účastníkům za udržení pořádku v prostoru závodu a shromaždiště.                                      
           - Prodej map závodního prostoru u prezentace po 12.00 hod. ,cena 20 Kč za mapu.

Funkcionáři závodu: Ředitel závodu:  Kalibán Jaroslav
           Hlavní rozhodčí: Prášil Jan
           Stavitel trati:  Novák Jiří

Pořadatelé přejí všem závodníkům dobrý směr, šťastný lov (samozřejmě kontrol) a nezapomenutelné zážitky
ze závodu v Nové Pace.