Východočeská oblast Českého svazu orientačního běhu
R O Z P I S
G R A N D  P R I X  P O L A R T

Potštejn 21.-23. července 2000Pořadatel:      Oddíl orientačního běhu POLART Vamberk
           SKOB Kostelec nad Orlicí
Datum konání:     21.-23.07. 2000
Centrum:       Potštejn, tábořiště Vochtánka (bude značeno). Příjezd 200m za obcí
           Potštejn (směr Svitavy, silnice č.14)
Kategorie:      H-10N (linie), H-10C, H-12A,B, H-14A,B, H-16B, H18-B, HE, H21B,C,
           H35-A,B, H40-A,B, H45-A,B, H50-, H55-, H60-
           D-10N (linie), D-10C, D-12A,B, D14-A,B, D-16B, D-18B, DE, D21B,C,
           D35-A,B, D40-A,B, D45-, D50-, D55-
           POŘADATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO SLOUČIT PODKATEGORIE PŘI MALÉM POČTU
           PŘIHLÁŠENÝCH ZÁVODNÍKů !!
Etapy:        E1 - krátká trať,  start v 15:00 hod.
           E2 - klasická trať, start v 10:00 hod.
           E3 - zkrácená trať, start v 9:00 hod.
Terén:        Kopcovitý, již několik let tréninkovým prostorem
           MISTRA SVĚTA RUDOLFA ROPKA
Vklady:        Kategorie žactva a příchozích     99,- Kč
           Ostatní kategorie          199,- Kč
           Přihláška po termínu        +100 %
Název a číslo účtu:  Název účtu:    František Klapal
           Číslo účtu:    686335-664/0600 AGB Vamberk
           Variabilní symbol: číslo oddílu dle adresáře ČSOB
Přihlášky:      Zaslat do 23.06. 2000 na adresu: Yveta Veverková,
                            Struha 459, 517 54 Vamberk
Prezentace:      V pátek 21.07. od 11:00 do 14:00 hod. v centru závodu
Mapy:         Účelové pro OB dle norem IOF v měřítku 1:15000 a 1:10000
           Ekvidistance 5 m, stav jaro 2000
Vzdálenosti:     E1 centrum - start:  do 1000 m
           E2-E3 centrum - start: do 2000 m
           E1-E3 centrum - cíl:     0 m
Ubytování:      Pořadatel zajišťuje louku v centru závodu pro účely stanování
           (WC, mytí - teplá voda !!!)
           cena: 150,- Kč/osobu za celý pobyt (bude upřesněno!)
           Tělocvična v Potštejně
           cena: 130,- Kč/osobu na celý pobyt
           Další ubytování na tel.č. 0603/285 654 (Bohuslav Jindra)
           hotely a penziony do 8 km
Parkování:      Pořadatel zajistil louku pro parkování (cca 200 m od centra)
           Osobní auto: 60,- Kč/pobyt
Občerstvení:     Bude zajištěno přímo v centru závodu (o bohatý výběr jídel a
           pití se postará Yveta Matoulková-šéfová!), možnost nákupu
           v obchodě (900 m)
Kultura aj.:     V pátek vystoupí country skupiny, v sobotu diskotéka, velké
           možnosti výletu na hrad Potštejn a Litice (4 km), lze využívat
           vlastních horských kol k projíždění po okolí,
           v centru dětský koutek !!!
Koupání:       V Divoké Orlici (protéká centrem),
           na koupališti ve Vamberku (5 km)
Funkcionáři závodu:  Ředitel závodu:  Karel Rykala
           Hlavní rozhodčí:  Bohouš Jintra
           Stavba tratí:   E1-Jana Smutná, E2-Michal Smutný,
                     E3-Josef Doležal
Informace:      Karel Rykala (agentura POLART): tel.: 0445/541 784 (fax)
                              0445/541 456 (domů)
                              0603/519 126 (mobil)
                              0603/285 654 (mobil)
Upozornění:      Na provozování prodejní a propagační činnosti v centru je nutná
           dohoda s ředutelem !