Východočeská oblast ČSOB

Olympiáda škol v orientačním běhu 2001
Regionální kolo

Rozpis


Datum:        Úterý 22.5.2001
Pořadatel:      SK Studenec
Centrum:       Studenec - Penzion Trautenberk
Kategorie:      D5R, H5R mladší děti    4. - 5. ročník ZŠ    1991, 1990, 1989
           D7R, H7R mladší žactvo   6. - 7. ročník ZŠ    1989, 1988, 1987
           D9R, H9R starší žactvo   8. - 9. ročník ZŠ    1987, 1986, 1985
           DS, HS  studenti SŠ    1. - 4. ročník SŠ    1981 až 1985
Přihlášky:      do pátku 11. 5. 2001 na adresu
           Sportovní gymnázium Jilemnice, David Aleš, Kostelní 259, 514 01 Jilemnice
           e-mail: aljosa75#atlas.cz, tel: 0602/564377
           V přihlášce uveďte seznam přihlášených s kategoriemi a ročníky narození,
           ved. družstva a kontakt.
Startovné:      20,- Kč za přihlášeného
Mapa:        Penzion Trautenberk, 1: 10 000, E=5 m, stav 1999
Terén:        v části rovinatý, část zvlněný, porostové tvary, hustá síť komunikací
Časový pořad:    9,00 - 10,00  prezentace
           11,00      start 00
           13,30      vyhlášení vítězů
Pravidla:      závodí se podle pravidel ČSOB
Hodnocení:      První závodník v každé kategorii získává 20 bodů, každý další o bod méně.
           Do celkového hodnocení družstva se započítávají vždy dva nejlepší závodníci
           družstva v každé kategorii. V družstvu startují vždy 3 závodníci. Konečné
           hodnocení je dáno součtem všech bodových hodnot družstva. Pořadí škol je
           určeno počtem získaných bodů.
Postup:       Do regionálního kola postupuje vždy nejlepší škola z okresního kola.
           Za školu, která postoupila mohou startovat kteříkoliv žáci školy, tedy i ti,
           kteří se neúčastnili okresního kola.

Pořadatelé:     David Aleš + Petr Junek