Východočeská oblast Českého svazu orientačního běhu
S o u t ě ž n í   ř á d
soutěží Východočeské oblasti v orientačním běhu


1.  Základní ustanovení

1.1 Soutěžní řád platí pro soutěže Východočeské oblasti ČSOB v orientačním běhu.

1.2 Rozdělení soutěží:
   a) mistrovské soutěže:
    - oblastní mistrovství na klasické trati        [ 2 ]
    - oblastní mistrovství na krátké trati         [ 3 ]
    - oblastní mistrovství štafet              [ 4 ]
    - oblastní mistrovství družstev žactva         [ 5 ]
    - oblastní mistrovství družstev dorostu         [ 6 ]
    - oblastní mistrovství družstev dospělých        [ 6 ]
   b) veteraniády:
    - oblastní veteraniáda na klasické trati        [ 10 ]
    - oblastní veteraniáda štafet              [ 11 ]
    - oblastní veteraniáda družstev             [ 6 ]
   c) dlouhodobé soutěže:
    - Východočeský pohár žactva - jaro           [ 7 ]
    - Východočeský pohár žactva - podzim          [ 8 ]
    - Východočeský pohár dorostu, dospělých a veteránů   [ 9 ]

1.3 Pořadatelem soutěží je Východočeská oblast ČSOB, která může pověřit uspořádáním
   závodu některý oddíl nebo klub.

1.4 Východočeská oblast ČSOB přispívá na náklady oblastních soutěží v souladu se svým
   rozpočtem. Pro jednotlivé závody jsou stanoveny maximální vklady pro členy ČSOB s
   platným registračním průkazem:  žactvo 15,- Kč
                   ostatní 25,- Kč
   Pro ostatní závodníky platí volná tvorba cen.

1.5 Východočeská oblast ČSOB vydá společný rozpis závodů pro jarní a podzimní část.
   Povinností oddílů, které pořádají jednotlivé soutěže, je zaslání podkladů o jednotlivých
   závodech do 30. ledna resp. 20. června předsedovi soutěžní komise Vč. oblasti ČSOB.

2.  Oblastní mistrovství na klasické trati

2.1 Oblastní mistrovství na klasické trati se vypisuje v kategoriích:
   D, H  -12C, -14C, -16C, -18C, -20C, 21C.
   Vítěz každé kategorie získává titul „Mistr východočeské oblasti v orientačním běhu na
   klasické trati".

2.2 Právo startu mají závodníci, kteří splňují některou z podmínek:
   a) platná licence E, A nebo R pro daný rok.
   b) umístění v systému „ranking" do 200 místa ke 30.dubnu příslušného roku.
   c) závodníci z průběžného pořadí Východočeského poháru po 7 závodech
    (započítávají se 4 nejlepší výsledky) nepostupující podle bodu a) v těchto počtech:

            12C   12D   14C   14D   16C   18C   20C   21C
        D    25   3    25   2    15   15   10   15
        H    25   3    25   2    15   15   10   20

    (postupující v D, H 20C se určí ze společného žebříčku v D, H 21)
   c) nejlepší závodník z okresního přeboru v každé kategorii nepostupující podle a), b) nebo c).
    Podmínkou je uspořádání okresního přeboru a zaslání jeho výsledků předsedovi
    soutěžní komise nejpozději do 20. 5. příslušného roku.

    Závodník, který postoupí, může startovat v jiné věkové kategorii než, v které postoupil
    (při dodržení věkových kategorií v souladu s Pravidly OB).

2.3 Soutěžní komise zpracuje do 8. 6. seznam závodníků s právem startu na oblastním
   mistrovství. Tento seznam nahrazuje přihlášku jednotlivých oddílů (oddíly se již nepřihlašují,
   pouze oznámí pořadateli oblastního mistrovství, kteří závodníci se mistrovství nezúčastní).
   Náhradníci za neprezentované závodníky se nepřipouštějí.

2.4 Startovní pořadí v jednotlivých kategoriích se určuje losováním v souladu s Pravidly OB.
   Startovní interval jsou minimálně 3 minuty.
   Závodníci mimo oblast a ostatní závodníci startující mimo soutěž startují na konci kategorie s
   odstupem minimálně 20 minut.

2.5 Předpokládané časy vítězů v jednotlivých kategoriích:
    D -12C 25 min.     H -12C 25 min.
    D -14C 30 min.     H -14C 40 min.
    D -16C 40 min.     H -16C 50 min.
    D -18C 50 min.     H -18C 60 min.
    D -20C 55 min.     H -20C 70 min.
    D 21C  65 min.     H 21C 90 min.

3.  Oblastní mistrovství na krátké trati

3.1 Oblastní mistrovství na krátké trati se vypisuje v kategoriích: D, H -18, 21.
   Oblastní mistrovství je pořádáno jako dvoukolový závod (semifinále a finále).
   Vítěz každé kategorie získá titul „Mistr východočeské oblasti v orientačním běhu na krátké
   trati".

3.2 Startují všichni závodníci, kteří se přihlásí prostřednictvím svých oddílů.

3.3 Počet startujících ve finále v jednotlivých kategoriích:

    D -18  .. 24     H -18  .. 24
    D 21  .. 16     H 21  .. 32

3.4 Přihlášení závodníci budou rozděleni do semifinálových skupin rovnoměrně podle licencí a
   startovní pořadí v jednotlivých semifinálových skupinách se určí losováním. Startovní pořadí
   ve finále se stanoví na základě výsledků semifinálových skupin. Jako první startuje závodník,
   který postoupil poslední z první semifinálové skupiny, jako poslední první závodník z
   poslední semifinálové skupiny. V případě rovnosti času v semifinálové skupině o startovním
   pořadí ve finále rozhoduje los.

3.5 Startovní interval jsou 2 minuty (semifinále i finále).
   Časový interval mezi startem posledního závodníka v semifinále a startem prvního závodníka
   ve finále musí být minimálně 2 hodiny a maximálně 4 hodiny.

3.6 Předpokládané časy vítězů v jednotlivých kategoriích:
    D -18  20 min.     H -18  20 min.
    D 21  25 min.     H 21  25 min.

3.7 Závodníci mimo oblast se losují (a postupují) jako ostatní závodníci, nemohou však získat
   titul mistra Východočeské oblasti.

4.  Oblastní mistrovství štafet

4.1 Oblastní mistrovství štafet se vypisuje v kategoriích: D, H -14, -18, 21 (tříčlenné štafety).
   Vítěz každé kategorie získává titul „Mistr východočeské oblasti v orientačním běhu štafet".

4.2 Startují všechny oddílové štafety přihlášené prostřednictvím svých oddílů podle rozpisu
   závodu.

4.3 Předpokládané nejlepší časy na jednom úseku v jednotlivých kategoriích:
    D -14  25 min.     H -14  30 min.
    D -18  35 min.     H -18