České dráhy s.o. a Ústředí odborového svazu železničářů

4. Mistrovství České republiky železničářů v OB

Výsledková listina

 bude k dispozici v sobotu 21. 10. 2000 v odpoledních hodinách